“Peygamber Hadislerinin Hüküm Kaynağı Olamayacağı” AYETLERİ

• Ortak koşucular; artık bu Kur’an’dan başka neye / hangi hadise inanacaklar? (MÜRSELAT,50)
• Bunlar Kur’an’dan başka hangi hadise inanıyorlar? (A’RAF,185)
• Allah size Kitabı / Kur’an’ı en ayrıntılı bir şekilde / açıklanmış olarak / uzunca anlatarak indirmişken / içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak göndermişken, Allah’tan başkasının hakemliğine / sözlerine mi uyayım? (EN’ÂM,114)
• İnsanlardan öyle kimseler var ki, insanları Allah’ın yolundan saptırmak için, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan çelişkili hadisleri / boş sözleri, hikmet dolu Kitabın / Kur’an’ın ayetleriyle bir tutarlar / herhangi bir bilgiye dayanmaksızın boş boş konuşurlar. Böylece Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve onunla dalga geçmek isterler / o yolu / onu oyalanma aracı / eğlence konusu yapmak için boş sözler / lâf / hadis eğlencesi satın alır / satın alanlar / güldürücü sözleri satın alıp, Allah’ın yolunu alaya alanlar vardır. İşte böylelerine rezil edici / aşağılık / acıklı bir azap vardır. Bu çelişkili hadisleri üretenlere, hikmet dolu Kitabın ayetleri / ilkeleri / Kur’an okunduğu zaman, sanki onu hiç duymamış gibi, sanki kulakları sağırmış gibi büyüklük taslayarak duymazlıktan gelirler / hiç oralı olmaz, küstahça sırtını dönerler. (LOKMAN,6,7)
• Ortak koşucular, Allah’tan ve ayetlerinden sonra / belgelerinden başka hangi hadise / söze inanıyorlar? (CÂSİYE,6)
• Allah’tan daha doğru bir hadisi / sözü kim söyleyebilir / Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir ki? (NİSA,87)
• Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allah’ın Kur’an’ıyla eş tutmuş olsaydı / Allah’a atfen / Bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı / Bizim adımıza, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz Peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun can / şah damarını keserdik. Kuşkusuz bu Kur’an, erdemliler / sakınanlar için / saygılı olanlara / Allah bilincinde olanlara tam bir uyarıcı ve düşündürücü / bir hatırlatma / bir öğüttür. (HAKKA,44,45,46,47,48)