KİBİR-VEFA ve KUR’AN!

Esas Yaratıcı Kaynağa minnetsizlik, vefa duygusu yokluğu ile, Allah’ı devre dışı bırakıp, herşeyi kendilerine mâl eden, elde ettikleri bilgileri kendilerinden zannedenler, büyüklük kuruntusu içine girip kibirle, gururla vazgeçilmez olduklarını düşünebilirler. Alt yapısı bilgi ile donanmamış kibirli insan, bir de çevresinin haketmediği övgülerine muhatap kılınıyorsa, aşırı derecede azıp zalimlik noktasına varabilir. Hiçbir şeyin kendisini durduramayacağı, her türlü ayrıcalığın üstünde olduğu vehmine kapılanların, tarihteki örnekleri ve sonları ürperti, ibret vericidir. İnsanı, bilginin kaynağını reddetmesinin, azdırabileceği(Alak,6) uyarısını da yapmıştır Kur’an.

(Nahl,4)“Allah, insanı küçücük bir spermden yarattı, fakat insan büyüyüp gelişince, bir de bakmışsın her şeyi kendine mâl edip, açıkca Allah’ı devre dışı bırakıverir.”
(İsrâ,37)“Yeryüzünde kibirle / büyüklük taslayarak dolaşma.”
(Mü’min,56)“Allah’ın ayetlerine / ilkelerine mesnetsiz görüşlerle / ellerinde, hiçbir bilimsel belge olmadan karşı çıkanların / tartışanların, içlerinde hiçbir zaman tatmin edemeyecekleri / asla ulaşamayacakları bir büyüklük kuruntusu / küstahça bir kibir vardır. Sen böyle bir duygudan Allah’a sığın.”
(Câsiye,7,8)“Kendisine Allah’ın ayetleri / ilkeleri anlatılınca onları dinleyip, kibrinden, sonra da sanki hiç duymamış gibi, büyüklük / bilgiçlik taslayarak umursamaz davranıp, yalan yere uyduruk rivayet üreten yalancı günahkârın vay haline!”
(Rahman,25)“Size kolaylıklar sağlayan Rabbinizin hangi iyiliklerini görmezlikten gelebilirsiniz?”
(Bakara,13)“İkiyüzlülere, samimi olarak inanın denildiğinde: ‘Biz de o aklı ermezler / ahmaklar gibi mi inanalım’ derler.”
(Fâtır,3)“Ey insanlar! Allah’ın size olan iyiliklerini düşünün!”