Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret-ül İcaz’dan sonra Risale-i Nur’un diğer eserlerinin de devlet eliyle Diyanet tarafından basılacağını söyledi.

Bediüzzaman’ın en büyük hayallerinden biri Risalelerin devlet eliyle basılmasıydı. Devlet nihayet Risaleleri sahiplenmeye karar vermişti. Üstad “bir gün gelir, bu millet diğer İslam halklarına karşı Risale-i Nur ile iftihar eder.” demişti.

Diyanet işleri önce İşaret-ül İcaz’ı bastırdı. Bu gelişme Bediüzzaman’ın şu anda yaşayan talebelerini çok heyecanlandırdı.

Risalelerin Diyanet eliyle basılması, Risale-i Nur'un devlet tarafından onaylanması, sahiplenilmesi ve aslının korunması anlamına geliyor. Kuşkusuz bu hizmet çok büyük bir hizmettir. İnsanların imanlarına iman katan, kalplere nur yağdıran Risalelerin devlet eliyle basılması bu devlete çok büyük bereket getirecktir.

Risalelerin devlet eliyle basılmasından başka Bediüzzaman’ın diğer isteği de Ayasofya’nın camiye çevrilmesiydi.

"Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâmı, hattâ bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır." 1

Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi şu anda mümkün değil. Çünkü bildiğiniz gibi Ayasofya’nın duvarlarında Hz. İsa’nın ve Hz. Meryem’in çok değerli resimleri var.

Herşeyin kaderde belirlenmiş bir vakti var. Ayasofya’da Hz. Mehdi zamanında ibadete açılacak, Hz. Mehdi ve Hz. İsa Ayasofya’da namaz kılacaklar. Tüm İslam alemi ve Hıristiyan böylesine muhteşem olaylara şahit olacak.