Son Peygamber sitesi yayına başlıyor.İslam Peygamberini tüm dünyaya anlatmak sloganıyla yola çıkan www.sonpeygamber.info web portalı, Kutlu Doğum Haftası'nda açılıyor.Tasarımını Hollywood filmlerinin afişlerini yapan ünlü tasarımcı Emrah Yücel'in yaptığı portalın açılış galası, 19 Nisan 2007 Perşembe günü, saat 19:00'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

Galaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu katılacak.

Sivil toplum kuruluşu Meridyen Destek Derneği tarafından oluşturulan projenin ana konusu Hz Muhammed'i bilimsel veriler ışığında tüm dünyaya anlatmak. Projenin bir amacı da Batıda Hz. Muhammed ve İslam diniyle ilgili oluşan yanlış bilgileri ortadan kaldırarak batı kamuoyunu doğru bilgilendirmek.

Siteyle ilgili bilgiler veren Web Portalı Editörü H. Hümeyra Şahin, "Bu portalın çok basit ve net bir amacı var: Son Peygamberin evrensel olarak tanınan, bilinen ve kabul edilen' bir elçi olarak algılanmasına katkıda bulunmak. Kabul edilenden kasıt O'nun dünyaya gelmiş son dinin ve tüm insanlığın peygamberi olduğu inancına saygı demek. Yola çıkış noktamız, Peygamberi özellikle tanımayan, bilmeyen ama aynı zamanda merak eden insanlara, yeryüzünün neresinde, hangi köşesinde olurlarsa olsunlar anlatmak. Bunu yaparken de Hz. Peygamber'in savunmacı veya saldırgan bir uslüpla değil akli ve ilmi bir zeminde insanlara anlatılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Son peygamberin hayatını önyargısız ve her yönüyle bilimsel bir uslüpla anlatmayı hedef alan sitedeki tüm bilgiler kapsamlı olarak yapılan akademik bir taramanın sonunda oluşturuldu. Ayrıca portalın hazırlık aşamasında, Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Araştırmaları Merkezi gibi çeşitli araştırma merkezleri yanı sıra ilahiyat fakültelerinin hadis ve İslam tarihi bölümlerindeki akademisyenlerden de fikirler alındı.

Yapım aşaması 6 ay süren sitede ana hatlarıyla, Hz. Muhammed'in kim olduğu, hayatı, peygamberliği, sosyal hayatı, sünnet ve hadisleri, sahabe gibi konular yer alacak. Aynı zamanda ziyaretçiler, Hz. Muhammed'le ilgili sorularını konunun uzmanlarına sorabilecek ve isterlerse interaktif ortamda online hadis derslerine katılabilecek.

Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde yayın yapacak olan portal eş zamanlı olarak güncellenecek. Farklı coğrafyalarda Hz. Peygamber etrafında gelişen kültürel algılara ve akademik çalışmalara da yer verecek sitede, başlı başına bir çocuk sitesi olabilecek çapta ayrı bir çocuk bölümü de oluşturuldu.

Web Portalı'nın tasarımını Hollywood film afişlerinden tanınan Emrah Yücel yaptı. Yücel daha önce Ortodoksluk ve Kabala öğretisiyle ilgili web siteleri de tasarlamıştı.