Tarihte olduğu gibi, zamanımızda da, mezhepsizler, yalnız Kur'an diyen Din ve Kur'an yobazları çeşitli isimler altında ortaya çıkıyorlar. Sahte tarikatçılar, yalancı şeyhler bozuk itikatlarını, sapık inanışlarını yaymak için, her türlü vasıtaya başvuruyorlar. Müslümanları aldatmak ve doğru itikadı yok etmek için, nefislerinin ve şeytanın yardımı ile akla ve hayâle gelmeyecek tuzaklar ve oyunlar hazırlıyorlar. Mallarını, milyonlarını sarfederek soğuk harplerini sürdürüyorlar.

Gençlerin, İslâm dinini, hak yolunu ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmeleri lâzımdır. Öğrenemeyen bidat ve dalâlet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felâketlerine sürüklenir. Bu bidat sahiplerinin liderleri, Kur’ân-ı kerîme yanlış ve bozuk mânâlar veriyorlar. Bu mânâları ileri sürerek, sapık düşüncelerini âyet ile isbat ettiklerini ileri sürüyorlar. Ancak, hakkı bilenler, bunlara aldanmaktan kurtulurlar. Hakkı bilmeyenlerin, bunların dalâlet girdaplarına ve tuzaklarına düşmemeleri imkânsız gibidir.