Silsile-i Aliyye alimlerinden İmamı Rabbani hazretlerinin mübarek evladı Muhammed Masum Hz'lerinin Eshabı Kirama dil uzatan sapık ve art niyetli fitnecilere cevap mahiyetinde olan bu kıymetli mektubu herkesin dinlemesini tavsiye ediyoruz.Böylelikle Hz. Osman Efendimize ve diğer Eshabı Kiram büyüklerine dil uzatan sapık Seyyid Kutup , Mevdudi ve diğer zındıkların tuttuğu yolun ne kadar yanlış olduğu ve bu insanları alim bilen tabi olanların ne kadar yanlış iş yaptıkları bir kez daha anlaşılacaktır.

Buyurun Efendim :