Dirildikten sonra, insanların çıplak , yalınayak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine nasıl sevkedileceklerini düşün.Mahşer yeri beyaz , dümdüz ,hiç eğri büğrülüğü , girinti ve çıkıntısı olmayan insanoğlunun saklanacağı bir perdesi bulunmayan düz bir ovadır.Her tarafı aynıdır.İnsanlar posta posta mahşer yerine sevkedili.bütün sınıf ayrılıklarına rağmen hertarafta gelmiş geçmiş insanları bir araya toplayan Allahü Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim.O , birinci üfürmekle onları sevketti ve ikinci üfürmekle onları bir araya topladı.O günde , gönüllerin ondan korkmaları ve gözlerinde O'nun önünde korkuyla dikilip bir noktaya bakmaları haklarıdır.

Resulü Ekrem bir mübarek hadisinde şöyle buyurmuştur :

" İnsanlar kıyamet günü beyaz ve fakat fazla beyaz olmayan, tozdan temizlenmiş kül rengi toprak gibi orada kimse için sığınacak bir yerde bulunmayan yerde haşrolurlar."

buyurmuştur.

Sen o yeri bu günkü dünya gibi sanma.Benzerlik yalnız isimdedir.

Nitekim Kur'anı Kerimde :
" O günkü yer başka bir yere , göklerde başka göklere tebdil olunacaktır." ( 14- İbrahim : 48 ) Buyurulmuştur.

İbni Abbas Radıyallahüanh diyor : " Yeryüzü değişir , ağaçları, dağları , vadileri ve ovaları kaybolur.Ukaz ovası gibi uzayıp gider.Gümüş gibi parlak , üzerine kan dökülmemiş , üzerinde günah işlenmemiş , göklerinin güneş , ay ve yıldızları gitmiş bir yerdir"

Ey aciz insan ; o günü şiddet ve dehşetini bir düşün.Geçmiş ve gelecek bütün yaratıklar bir arada toplanacak , yıldızlar , ay ve güneş kararıp dökülecek , yer kapkaranlık olacak , bu arada gökler yarılıp dürülecek , melekler bile dikilip kalacak.O sûr'un çıkardığı korkunç ses , o göklerin parçalanıp dökülmesi ne dehşet verici bir manzaradır.Gökler , erimiş bakır gibi akacak , dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak , insanlar yalınayak ve yaya olarak yollara dökülecek.

Nitekim Resulü Ekrem : " İnsanlar yalınayak , çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolurlar.Terler onları kulak yumuşağına kadar kaplar " buyurmuştur.

İşte insan , bütün bunları düşünmelidir.

Hadisi Rivayet eden Resulü Ekremin zevcesi Sevde Radıyallahüanh : " Yâ Resullallah , kadın erkek karışık herkez birbirine bakmaz mı ? bu nasıl olur ? " deyince.

Resulü Ekrem : " O gün senin bildiğin gibi değil , kimse kimseye bakamaz.Herkesin telaşı kendşne yeter " buyurmuştur.

Nitekim Ayeti Celilede : " O gün bunlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır " ( 80- Abese : 37 ) Buyurulmuştur.

O öyle büyük ve dehşetli gündür ki , edep yeri açık olduğu halde kimse kimseye bakamaz ve hiçkimse mahrem yerim görülecek diye telaşa kapılmaz.Nasıl olsun ki, insanların kimisi sürünerek , kimisi yüzüstü yürüyerek gider.Başkasına bakmaya kimin vakti ve imkanı olur.

Ebu Hureyre Radıyallahüanh rivayetinde , Resulü Ekrem : " Kıyamet günü insanlar 3 sınıf olarak haşrolur.Bir kısmı binitli , bir kısmı yaya ve diğer bir kısmı yüzüstü sürünerek gider. ( yüzüstü nasıl gidlir diye soranlara ) ayakları üstüne yürütmeye kâdir olan , yüzüstüde yürütür." Buyurmuştur.

Ne yazık ki , ünsiyet etmediği herşeyi inkar , insanoğlunun tabiatindendir.Eğer yılanın yüzüstü şimşek gibi yürür görmese , ayaklarından başkası üzerinde yürümeyi kabul etmezdi.Hatta ayak üzerinde yürümeyi bile görmeyenlere göre , hiç bu vücut iki ayak üzerinde gider mi ? diye inkara kalkışırdı.Sakın dünyadaki şeylerle mukayese edip kıyametin şayânı hayret durumlarını inkara kalkışma.Zira sen , dünyayı görmeden , dünyadaki acayip halleri sana anlatsalar , onları çoktan inkara kalkışırdın.Bir an için kendini mahşer yerinde çırılçıplak oalrak bulunduğunu ve hakkında ya cennetlik veya cehennemlik olarak hüküm verileceğini beklemekte olduğunu düşün.Bunun ne kadar dehşet verici olduğunu hatırla ve kendine gel.

Kaynak : Hüccetül İslam İmam-ı Muhammed Gâzali ( Rahmetullahialeyh ) İhya-u Ulûmiddîn 3. Baskı 1974 - Kıyamet ve Ahiret

Devamı var...