+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 Toplam: 1

şeytanın mezhebine tabi olanlar sapkınlar

YAŞAM VE İNSAN Kategorisinde ve Din ve İnanç Forumunda Bulunan şeytanın mezhebine tabi olanlar sapkınlar Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Şimdilerde bazı din yobazları ne hadis tanıyor ne alim tanıyor ne kıyas ne icma nede sünnet.Almışlar Kur'anı Kerimi karşılarına kendi

 1. #1
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Üye Numarası
  72366
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7863

  Unknown şeytanın mezhebine tabi olanlar sapkınlar

  Şimdilerde bazı din yobazları ne hadis tanıyor ne alim tanıyor ne kıyas ne icma nede sünnet.Almışlar Kur'anı Kerimi karşılarına kendi akıllarının anladığı kadarı ile ayetlerin meallerini kopyalayıp istediği bir konuya iliştirerek " Allah bunu söylüyor " diyorlar.Oysa söyledikleri allahü Teala'nın kelamı değil kendi akıllarının anladığı şeylerdir.Halbuki yaptıkları bu yorum ile ilişkilendirilen ayetin mealinin , konunun kendisi ile ilgisi bile olmadığından dahi bihaberler.Bu cahil sapkınların nasıl yoldan çıktıklarını delilleri ile bildireceğiz inşallahüteala...

  Dinimizde delil sadece Kur’an-ı kerim değildir. Dinimizde dört tane delil vardır. Bunlar;
  1- Kitab,
  2- Sünnet,
  3- İcma [Kuranı Kerimde uyulması emredilen âlimlerin söz birliği],
  4- Kıyası fukaha [Kuranı Kerimde uyulması emredilen Fıkıh âlimlerinin ictihadı]

  Her meselede bu dört delile bakılır. Mesela enseyi mesh etmek haram mı diye bu delillere bakılır. Bu delillerde öyle bir şey yok. Hatta sünnet olduğunu fıkıh kitapları bildiriyor. Zebranın yendiğini, köpeğin yenmediğini yine fıkıh kitapları bildiriyor. Bir de, dört hak mezhepte bazı fıkhi konular farklıdır. Bir mezhepte haram olan öteki mezhepte mubah olabilir. Onun için herkes kendi mezhebine göre amel etmesi gerekir. Bu delillerle inanmayan, dört mezhepten birisinde bulunmayıp sadece Kur’an diyen kimse mezhepsizdir. Mezhepsizin sapık veya kâfir olduğu Seyyid Ahmed Tahtavi’nin Dürr-ül-muhtar hâşiyesinin Zebâyıh kısmında bildirilmektedir.

  Örf, bir şehirdeki insanların dine aykırı olmayan umumi âdetleri demektir. Edille-i şeriyye denilen dört delilden sonra dine aykırı olmayan örf ve âdetler de delil olur. Ancak, zamanın değişmesiyle örf ve âdete dayanan hükümler değişebilir. Çünkü Mecelle’nin 39. maddenin açıklamasında deniyor ki: Zamanın değişmesiyle, örf ve âdete ait hükümler değişebilir. Nassa, delile dayanan hükümler zamanla değişmez. (Dürer-ül hükkam)
  Nassa dayanan hükümler zamanla değişmez. İbadetlerde nass ile bildirilmiş olmayan bir hükmü anlamak için umumi [genel] âdetler delil olur. Âdetlerin umumi olması için Eshab-ı kiram zamanından kalması, müctehidlerin kullanmış olmaları ve devamlı olmaları gerekir. Sonradan âdet olan şeyler, şer’i delil olmaz. Muamelattaki âdete ait hükümler, nassa muhalif değilse delil olur. Örf ve âdetin nassa aykırı olup olmadığını da ancak fıkıh âlimleri anlar. (Mecelle şerhi)

  Kur’anda var mı demek?
  Sual: Dinimizi bilmeyen veya art niyetli kimselere, bir hadis-i şerif söyleyerek bir şey haram dense, mesela dövme yaptırmak haram dense, bu konuda âyet var mı diyorlar. Hâşâ Peygamber efendimiz, Kur’ana aykırı mı söylüyor?
  CEVAP
  Her şeyi Kur’anda açık olarak bulmak zordur. Sahih-i Müslim'de bildiriliyor ki:
  İbni Mesud hazretleri, (Dövme yapan ve yaptırana lanet olsun) mealindeki hadis-i şerifi rivayet edince, Ümmü Yakub adında ihtiyar bir kadın, "Ben Kur'anın hepsini okudum, ama böyle bir lanet yok” dedi. İbni Mesud hazretleri, "Dikkatli okusaydın mutlaka görürdün” diyerek şu mealdeki âyet-i kerimeyi okudu:

  (Resulullahın size verdiklerini alın, yasakladıklarından sakının!) [Haşr 7]

  Birkaç âyet-i kerime meali de şöyledir:

  (Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Al-i İmran 32]

  (İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]

  (Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih etme, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36]

  (Resulüme uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158]

  (Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

  (İhtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz.) [Nisa 65]

  (Resulüm, kendi arzusu ile konuşmaz. Onun [din işlerine ait] sözü vahiydir.) [Necm 3, 4]
  Dinimizdeki dört delil ve dört mezhep

  Sual: Dört hak mezhebin, dört im***** tâbi olmanın vacip olduğu söyleniyor. Bunun delili nedir?
  CEVAP
  Dinimizde dört delil vardır. Mezhebe uymak bu dört delilden birisinde varsa mesele yoktur. Dört mezhebe uymak, bir değil dört delilde de vardır:

  1- Hicri birinci asırdan, bugüne kadar, yani 14 asır bütün Müslümanlar, bu dört imamı taklit etmişler. Bunlara itaat etmekte icma hasıl olmuştur. İcma’ya uymak ise vaciptir.

  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

  (Ümmetim[in âlimleri] dalalet olan bir şeyde icma yapmaz!) [İ.Ahmed]

  (Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider.) [İbni Asakir]

  (Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.) [Taberani]

  (Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace]

  Dört mezhepten başkasıyla amel etmek caiz değildir, bunda icma hâsıl olmuştur. (El-Mesail-ül-müntehabatü fir-risaleti vel vesileti)

  2- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
  Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

  Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hüseyni’de ise, (Herkes mezhebinin imamı ile çağırılır. Mesela "Ya Şafii" veya "Ya Hanefi" denir) şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar da, dört hak mezhepten birine uymanın vacip olduğunu göstermektedir.

  Yine Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
  (Müminlerin [itikad ve ameldeki] yolundan ayrılan Cehenneme gider.) [Nisa 115]

  Medarik tefsirinde bu âyetin açıklamasında, (Kitab ve sünnetten ayrılmak gibi icmadan da ayrılmak caiz değildir) buyuruluyor.

  Beydavi tefsirinde ise, aynı âyet-i kerimenin açıklamasında (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu göstermektedir. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak da vacip olur, şart olur) buyuruluyor.

  İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:
  (Tasavvuf büyükleri ve fıkıh âlimleri, kendilerine uyanlara şefaat ederler. Ruh teslim ederken, kabirde Münker ve Nekir sual ederken ve Haşrda, Neşirde, Hesapta, Sıratta yanında bulunurlar. Onu unutmazlar. Tasavvuf büyükleri, kendilerine uyanları, bütün korkulu yerlerde kolladıkları gibi, müctehid imamlar da korurlar. Bunlar, mezhep imamlarıdır. Bu ümmetin bekçileridir. Sevin ey kardeşim! Dört mezhep imamlarından dilediğini taklit et de saadete kavuş!) [Mizan-ül-kübra]

  Görülüyor ki, kıyamette, herkes mezhep imamının ismi ile çağrılacaktır. İmam, kendisini taklit edene, şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksek idi.

  Bir âyet meali şöyledir:
  (Bana inabet edenin yoluna uy!) [Lokman 15 ]
  Bu dört büyük imamın, bu inabet yolunda oldukları icma ile bildirilmiştir.

  3- Bir âyet meali: (Hidayet yolunu öğrendikten sonra, Resule uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı, saptığı yola sürükleyip çok kötü bir yer olan Cehenneme sokarız!) [Nisa 115]
  İmam-ı Şafii hazretleri, (İcmaın delil olduğunu gösteren bu âyet, müminlerin yolundan ayrılmayı haram ettiği için, bu yola uymak vacib olur) buyuruyor. Müfessir Abdullah Nesefi hazretleri, bu âyeti açıklarken, (İcmaın delil olduğunu ve icmadan ayrılmanın da caiz olmadığını bu âyet göstermektedir) buyuruyor. (Medarik)

  İmam-ı Kadi Beydavi hazretleri, (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu gösteriyor. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak vacip olur) buyuruyor. (Tefsir-i Beydavi)

  Gerçek âlimler, (Bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır) buyuruyor. Âlimlerin bu ittifakından ayrılmak, bu âyetten ayrılmak olur) dediler. Bir âyet meali şöyledir:
  (Siz, insanlar için en hayırlı ümmetsiniz. İyiyi emreder, kötüyü men edersiniz) [Âl-i İmran 110]

  4- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
  (Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun!) [Nahl 43]
  Bu âyet, ibadet ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Herkesten değil, âlimlerden sorup öğrenmek emir olunmaktadır. Bunun için, bir kimse, yapacağı şeyi, Kur'an ve hadiste arayamaz, taklit ettiği mezhebin müctehidinden sorup öğrenmesi lazım olur. Yahut mezhebinin âlimlerinin kitaplarından okuyup öğrenir. Sorup, öğrendiğine göre yapan, o müctehidi taklit etmiş olur. Müctehidin sözüne uymayıp inkâr ederse, mezhepsiz olur. Âyetteki zikir ehli mezhep imamı demektir.

  Çünkü hadis-i şerifte bildiriliyor ki:
  (Cihad, oruç, namaz, zekat ve hac ibadetini yapanlar içinde ecri daha büyük olan zikir ehlininkidir.) [İ.Ahmed] İbni Merdeveyh Ebu Bekr Ahmed’in bildirdiği ve Enes bin Malik’in haber verdiği hadis-i şerifte, (Namaz kılan, oruç tutan, hac ve gaza eden; eğer imamını beğenmezse, o münafıktır. Onun imamı, zikir ehlidir) buyuruldu. Demek ki, âyetteki Ehl-i zikir, ulema-i rasihin ve dört mezhebin imamlarıdır. (Ancak âlim olanlar anlar) ve (Ey akıl sahipleri, ibret alın!) mealindeki âyetler, dört mezhep imamlarının üstünlüklerini göstermektedir.

  Ahmed bin Muhammed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:
  (Kur'an-ı kerimdeki (Allahın ipi)nden maksat, cemaattır. Cemaat da, fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh âlimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. Sivad-ı a'zam, fıkıh âlimlerinin yoludur. Fıkıh âlimlerinin yolu da, Resulullahın ve Hulefa-i raşidinin yoludur. Bu yoldan ayrılanlar, Cehenneme gider. Allahü teâlânın rahmeti, Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasında bulunanlara, gazabı da bu yoldan ayrılanlaradır. Fırka-i naciyye, bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu dört mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’dir. Bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid'at ehli olup Cehenneme gider.) [Tahtavi]

  Bugün dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. (Hadika)

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Mezhepten ayrılmak, mezhepsiz olmak ilhaddır. (Mebde ve Mead)
  [İlhad, doğru yoldan ayrılmaktır.]

  Kitap, sünnet ve icma
  Sual: Din kitaplarında bir hüküm bildirilirken, (Kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabittir) deniyor. Kitap ve sünnet, başlı başına bir delil değil mi de, ne diye üçü birden söyleniyor?
  CEVAP
  Elbette Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerifler başlı başına delildir. Ancak farklı teviller yapılmışsa, o âyet-i kerimeyi Resulullah efendimiz nasıl uygulamıştır, müctehidler ona bakar. Mesela namazın beş vakit olduğu kesindir. Ama üç vakit diyenler var. O zaman Resulullah efendimizin uygulamasına bakılır. İcma hangi yönde ona bakılır. Kur’an-ı kerimde namaz yerine kullanılan salât kelimesi için bazı sapıklar, (Salât, dua demektir. İslamiyet’te, şimdi yapıldığı şekilde bir ibadet yoktur. Allah’ı anan, dua eden, namaz kılmış sayılır) diyorlar. Salât’ın bunların dedikleri gibi olmadığı, günde beş vakit kılınan namaz olduğu sünnet ile açıklanmış ve icmayla da uygulandığı gösterilmiştir. Demek ki, Kur’an-ı kerimde bildirilen bir hüküm, Sünnet ile ve İcma ile de uygulanarak farz olduğu inkâr edilemez hale geliyor.


  Âlimin farz ve haram deme yetkisi

  Sual: Ebu Hanife, imam arkasında Fatiha okumak tahrimen mekruh derken, imam Şafii farz diyor. Peygamberin bile, haram etme, farz kılma yetkisi yokken, farz Allah’ın emri iken nasıl olur da bu âlimler, farzdır, haramdır diyebiliyorlar?

  Resulullahın ve müctehid âlimlerin yetkisi iyi bilinmediği için böyle garip sorular geliyor. Bir kimse suç işleyince, savcının isteği üzerine getirilip hakim tarafından ceza verilir ve hapse atılır. Hapse atanlar polis veya jandarmadır. Ama bunu savcının emri ile yapmaktadır. Hücreye konmuşsa gardiyan koymuştur. Şimdi gardiyana, jandarmaya veya polise, siz kim oluyorsunuz da beni hapse attınız diyemeyiz. Onlar savcının emrini uyguluyorlar. Savcı da kim oluyor denemez. O da kanun adına bunu yapıyor. Şu halde yetki kanundan geliyor. Ama bu yetki, polis ile, savcı ile, kullanılıyor. Polise, savcıya karşı gelen kanuna karşı gelmiş olur. Polis, savcı devletin ortakları değildir, devlete hizmet veren kişilerdir. Suç işledikleri takdirde onlar da cezalandırılır.

  Farz ve haram Allah’ın emri ile olur. Ancak Allahü teâlâ, bu yetkiyi Resulüne de vermiştir. Birkaç örnek verelim:

  1- Kur’anı açıklamakta yetkilidir. Bir âyet meali:
  (Kur’anı insanlara beyan et!) [Nahl 44] (Beyan etmek, başka kelimelerle açıklamak demektir.)

  2- Bir şeyi haram etme ve farz kılmada da yetkilidir. İşte iki âyet-i kerime meali:
  (O ümmî Peygamber, temiz şeyleri helal, pis, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157]

  (Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]

  Resulullah açıklama yetkisine dayanarak buyuruyor ki:
  (Peygamberin haram kılması, Allah’ın haram kılması gibi geçerlidir.) [Tirmizi]

  (Eğer meşakkat vermeseydi, gece namazını ümmetime farz kılardım.) [Deylemi]

  Şu halde, (Allah’tan başkası farz kılamaz, haram edemez) demek yanlıştır.

  3- Resulullahın emrine uymak, Ona itaat etmek farz, isyan etmek haramdır:
  (Resule itaat, Allah’a itaattir.) [Nisa 80]

  (Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]

  (Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih etme, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36]

  Allah’ın emrine olduğu gibi Resulünün emrine de, uymak şarttır. Peygamberin emrini kabul etmem, yalnız Kur’ana uyarım diyen kâfirdir.

  4- İman konusunda da aynı yetkiye sahiptir. Resulullaha iman etmeyen kâfirdir:
  (Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]

  (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirlere de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]


  İman gibi, Allah’ın emrine itaat ile Resulünün emrine itaat de aynıdır. Ben yalnız Allah’a [Kur’ana] uyarım, Resule [hadislere] uymam diyen kâfirdir.

  İşte bir âyet meali:
  (Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151]

  Allahü teâlâ, Resulüne böyle yetkiler verip, (Resulüme tâbi olun) buyurduğu gibi, Resulü de, âlimlere yetki verip (Âlimlere tâbi olun!) ve (Âlimler benim vârislerimdir) buyuruyor. Yani (Bana tâbi olduğunuz gibi, âlimlere de tâbi olun) buyuruyor. Peki vâris olan bu âlimler, hiç hata etmez mi? Hatta birinin ak dediğine öteki kara demiyor mu? Ne olacak şimdi? Resulullah efendimiz onu da açıklamış, (Âlim ictihadında yanılırsa bir, isabet ederse iki sevap alır) buyurmuştur. (Buhari)

  Demek ki Resulullahın vârislerinin de ictihad etme , haram ve helal deme yetkileri vardır. Bugünkü âlim taslakları müctehid değildir. Onların sözleri dinde senet olmaz. Bu yüzden, Yusuf-i Nebhani hazretleri, (Bugün müctehidlik taslayanın ya aklı veya dini noksandır) buyurmuştur.


  Bu kadar kat'i ve net Ayet hadis ile sabit deliller var iken bunları inkar edip mezhepsizliği savunanlar ve kendi akıllarına göre ayetleri yorumlamaya kalkanlar , işlerine gelen ayetleri kabul edip işine gelmeyenleri kabul etmeyenler , hadislere uydurma diyenler , alimlerin kıyas ve icmaını kabul etmeyenler şeytanın mezhebine tabi olan , yalancı iki yüzlü kafirlerdir.Bunların kafir olduğu ve gideceği yerin cehennem olduğunu Kur'anı Kerim bildirmektedir.


  Din nereden öğrenilir?

  Dinimizi doğru olarak öğrenmek için Kur'anı Kerimde ve hadislerde uyulması emredilen Ehl-i sünnet âlimlerinin sözbirliği ile kabul ettikleri fıkıh kitaplarını okumak gerekir. Ehl-i sünnet âlimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır! Her din kitabına yahut âlim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır! Muteber kitaplardan toplanmış, tercüme edilmiş İlmihali okumalıdır! Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. (İslam Ahlakı)

  Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye , İslam ahlakı , Faideli bilgiler , Mektubat Tercemesi , Kıyamet ve Ahiret , Eshabı kiram , Herkese Lazım Olan İman kitabları kelam, fıkıh ve ahlak bilgilerini içine alan çok kıymetli bir eserlerdir. İçindeki bilgilerin hepsi, muteber Ehli sünnet eserlerinden derlenmiştir. Bu kitabları okuyan, dinimizin bütün hükümlerini öğrenir.Bu kitaplar Kur'anı Kerim ve Hadisi Şeriflerin yetkili alimler tarafından nakledilen hakiki manalarıdır.

  Kaynak : Bziya / Tam İlmihal / Dinimiz İslam / Mektubat Tercemesi / İslam Ahlakı /
  Konu bziya tarafından (10-07-2009 Saat 03:20 PM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Yazılarım Niçin Moderatör denetimine tabi tutuluyor?
  redyellow Tarafından Sizden Yonetime! Foruma
  Yorum: 11
  Son mesaj: 02-11-2010, 10:42 AM
 2. Peygamber efendimize tâbi olmak İmanın temelidir
  bziya Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 19
  Son mesaj: 24-02-2010, 02:16 PM
 3. Müşrikler de göze tâbi olmuşlardı
  nefisetülilm Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-11-2009, 06:40 PM
 4. Lenovo Y510 teste tabi tutuluyor...
  teknolojitakipcisi Tarafından Donanım Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 18-02-2009, 05:07 PM
 5. Yama istekleri bekliyorum tabi +rep
  Gs_Team Tarafından Oyun Hileleri Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 10-07-2008, 10:29 AM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık