İki şey; kalitesiz insanın özelliğidir:
1- Şikâyetçilik.
2- Dedikodu.

İki şey; çözümsüz problemleri bile çözer:
1- Bakış açısını değiştirmek.
2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek.

İki şey; yanlış yapmayı engeller:
1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek.
2- Hak yememek.

İki şey; kişiyi gözden düşürür:
1- Demagoji (Laf kalabalığı).
2- Kendini ağıra satmak (övünmek).

İki şey; insanı nitelikli insan yapar:
1- İradeye hakim olmak.
2- Uyumlu olmak.

İki şey; ekstra değer katar:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak.
2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek .

İki şey; geri bırakır:
1- Kararsızlık.
2- Cesaretsizlik.

İki şey; yeni şeyleri ortaya çıkarmayı sağlar:
1- Nitelikli çevre.
2- Biraz delilik.

İki şey; ömür boyu boşa kürek çekmemeyi sağlar:
1- Bir işe kabiliyetli olmak.
2- Sevdiği işi yapmak.

İki şey; başarının sırrıdır:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek.
2- Kendini güncellemek.

İki şey; başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:
1- Niyetin saf olması.
2- Ruhsal farkındalık.

İki şey; milyonlarca insandan ayırır:
1- Problem değil, çözümün parçası olmak.
2- Hayata ve herşeye yeni (orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek.

İki şey; gelişmeyi engeller:
1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat).
2- Felâkete odaklanmış olmak.

İki şey; çözüm getirir:
1- Tebessüm.
2- Susmak.