Hz. Emir-ül Mu,minin Ali (k.v.) şöyle buyurmuştur.Kadının cihadı, kocasına karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek ve onu hoşnut etmesidir.
Bir gün Ensar kadınlarından birisi olan Esma bint-i Yezid, ashabının arasında bulunduğu bir sırada Resulullah,ın (s.a.v.) huzuruna vardı ve şöyle arz etti.Anam, babam sana feda olsun, ben kadınların bir elçisi ve temsilcisi olarak huzurunuza varmış bulunmaktayım. Canım size feda olsun, doğu veya batıda bulunup da benim huzurunuza neden vardığımı duyan her kadın mutlaka benimle aynı şeyleri paylaşacaktır. Arzım şudur ki.
Allâh seni hak olarak bütün erkek ve kadınlara göndermiştir. Ve biz sana ve seni gönderen Rabb,ine iman etmiş bulunuyoruz. Biz kadınlar, siz erkeklerin evlerinde oturarak, sizlerin isteklerini yerine getirmekte ve evlatlarınızın yükünü taşımaktayız. Siz erkekler ise Cuma namazı, cemaat namazı, hasta ziyareti, cenaze merasimine katılma, haccetme ve hepsinden de önemlisi Allâh yolunda cihad etme gibi amellerle biz kadınlara üstün kılınmışsınız. Sonra hacca, umreye veya sınırları korumaya çıktığınızda, elbiselerinizi dokuyan ve çocuklarınızı eğiten yine bizleriz. O halde ey Allâh,ın Resulü, sevap ve mükafat açısından sizinle bir ortaklığımız var mı.
Allâh Resulü (s.a.v.) o kadının bu sözlerinin ardından yüzünü asabına çevirerek şöyle buyurdu. Acaba bu kadının dini meselelerinden bu şekilde sorması gibi güzel bir konuşma dinlediniz mi, Ashap da Ya ResulAllâh, dediler biz bir kadının böyle konuşabileceğini sanmazdık. Sonra Allâh Resulü (s.a.v.) kadına dönerek şöyle buyurdu. Ey kadın, git ve seni bekleyen kadınlara söyle ki, sizden her kim eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde yerine getirir ve onu hoşnut etmeğe çalışır ve ona itaat etmeğe çalışırsa, erkeklerin alacağı o kadar sevabın hepsi ona da verilecektir. Bunu duyan kadın sevinçli bir şekilde ve tekbir ve tehlil getirerek Allâh Resulü,nün huzurundan ayrıldı.