1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 20
 1. #1
  Kıdemli Üye onuc13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Yaş
  46
  Mesaj
  559
  Rep Gücü
  2430

  Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!  Papalığa göre, Hıristiyanlaştırmada en büyük engel; Müslümanların, Muhammed aleyhisselamın son peygamber olduğu, O’na inanmayıp yolunda gitmeyenlerin, sonsuz olarak Cehennemde kalacağı, inancıdır. Buna bağlı olarak da; son dine inanmayıp Müslüman olmayanların düşman kabul edilmesi, Müslüman olana kadar bunlarla mücadele edilmesi inancı.

  Bu inancın kırılması için ortaya yeni fikirler attılar. Bu fikirleri yerleştirmek için, Papaz Thomas Michael 1987’de Türkiye’ye geldi. Bazı İlahiyat fakültelerinde seminerler verdi. Bu fikirlerin devamlı kendileri tarafından seslendirilmesinin tepki doğuracağını bildikleri için de, düşüncelerini yayma işini İlahiyat fakültelerinde ikna ettikleri bazı akademik kadrolara havale ettiler.

  Bu, İslamın temel inancına aykırı fikirleri iki ana grupta toplayabiliriz:

  1-
  “Kur’an-ı kerimin bazı ayetleri ve bazı hadis-i şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur’an-ı kerimin gelmesiyle yürürlükten kalkmış olan İncil ve Tevrat’ın hükümleri hâlâ geçerlidir. Bugünkü İncillere ve Tevrata inanan, Yahudi ve Hıristiyanlar da cennetliktir. Ehl-i Kitap ile ilgili âyetler, hadisler tarihseldir, dolayısıyla bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları değil o dönemin insanlarını bağlar.”

  Fethullah Gülen’in İç Yüzü

  Nitekim ülkemizde dinler arası diyaloğun önde gelen temsilcisi Fethullah Gülen, bu konu ile ilgili âyetleri yorumlarken; Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili Kur’an-ı kerimde geçen ayetleri, bilinen manalarının dışında çok farklı bir düzeyde ele alıyor:

  “Ayetlerde geçen düşmanlığın o günün Yahudi ve Hıristiyanlarını içine adığını, Kur’anın kullandığı aynı üslup, bugünün Yahudi ve Hıristiyanlarını içine alacak diye bir şart, bir mecburiyet olmadığını, ayetlerin kesin, fakat bugünkü Yahudi ve Hıristiyanları içine aldığının kesin olmadığını, ifade etmektedir”.

  ( Hoşgörü ve Diyalog İklimi s.155-156)

  Yine aynı kitapta, Sayın Gülen, “Kur’an-ı kerimde, Hıristiyanlarla, Yahudilerle ve Müşriklerle ilgili geçen sert ifadelerin uç noktayı temsil ettiğini,Yahudi ve Hıristiyanlarla diyalog kurup dostluk tesis edilebileceğini, Kur’anın onları dost edinmemek konusundaki nehyinin (yasağının) hususi şartlarda olduğunu; bunu umumileştirmenin Kur’anın ruhuna aykırı olacağını, Üstad Bediüzzamanın “Münazarat” kitabında bildirdiğini ifade etmektedir. (s.170)

  Hocaefendi (!) , aynı konularla ilgili hadisleri yorumlarken de, “Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” diyor.

  ( Küresel Barışa Doğru, s.45)

  Halbuki, bugüne kadar hiçbir İslam alimi

  bu âyet ve hadislerin tarihsel olduğunu,

  geçerliliğini yitirdiğini söylememiştir.

  Aksine, kıyamete kadar

  geçerli olduklarını ittifakla bildirmişlerdir.

  Adem aleyhisselâmdan, Muhammed aleyhisselâma kadar, dinlerin nesh edilmesi, semavi kitapların, âyetlerin nesh edilmesi yani yürürlükten kaldırılması Allahü teâlâ tarfından yapılmıştır. Kur’anın bazı âyetlerinin veya bunların açıklaması olan hadislerin tarihsel olduğunu, geçerliliğinin kalmadığı iddiası, ve bunu savunmak yeni bir kitap veya Peygamberin geldiğini söylemek olur ki, bu da İslam inancına göre küfürdür.

  Resulullah efendimiz, İslamiyeti kabul etmeyen Yahudilerin ve Hıristiyanların, Allah’a iman etmiş sayılmayacağını bunların Cehennemlik olduğunu bildirmiştir.

  Dört büyük müctehid imamdan biri olan İmam-ı Ahmed bin Hanbel’in meşhur hadis kitabı olan El-Müsned isimli eserde, sahabeden Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği şu hadis-i şerif bunu açıkca göstermektedir:

  “Allah Resûlü’ne biri geldi ve ‘Ey Allah’ın elçisi! Hıristiyanlardan Allah’a ve Resulü’ne inanarak İncil’e sâdık biri veya aynı şekilde Allah’a ve Resûlü’ne inanarak Tevrat’a bağlı biri, sonradan sana tâbi olmazsa, bu kişiler hakkında ne buyurursunuz?’ dedi.

  Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu ümmetten biri veya Yahudi ve Hıristiyan bir kişi beni dinlemez ve getirdiğimi kabul etmeden ölürse, kesinlikle Cehennemlik olur.”

  Bu konu ile ilgili diğer bazı hadis-i şeriflerde de şöyle buyuruldu:

  “Beni duyup iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan elbette Cehenneme girecektir.” (Hakim)

  “Cennete sadece Müslüman olan girer.” (Buhari)

  2- “Üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir. Mühim olan kelime-i tevhid inancıdır. Hz. Muhammed’i kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir” diyorlar.“Ehli kitap ile amentüde ittifak halindeyiz.” İddiasında bulunuyorlar.

  (Ahmet Şahin, Zaman- 17.4.2000)

  Nitekim, Fethullah Gülen, “Kur’an-ı kerim, Kitap ehline çağrıda bulunulurken, “Ey kitap ehli! Aramızda müşterek olan bir kelimeyi gelin.” Nedir o kelime? “Allahtan başkasına ibadet yapmayalım”. Allaha kul olan başkasına kul olmaktan kurtulur. İşte gelin, sizinle bu mevzu üzerinde birleşip bütünleşelim. Kur’an devamla, “Allahı bırakıp da, bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin” diyor. Dikkat edin, bu mesajda, “Muhammedün Rasûlüllah” yok.” diyor.

  (Hoşgörü ve Diyalog İklimi. S.241)

  Fasıldan Fasıla kitabında da,“Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani ‘Muhammed Allah’ın resülüdür’ kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakmalıdır… ” demektedirler.

  (Küresel Barışa Doğru-131)

  Halbuki ayet-i kerimede, “Rahmetim her şeyi kaplamıştır” buyurulduktan sonra, “(Rahmetim) Allah’tan korkup, haramlardan kaçan, zekâtlarını veren ve ayetlerimize inananlar içindir” buyuruluyor. (Araf 156)

  Bundan sonraki ayette de,

  “Ümmi peygamberime (Resulullaha) uyanlar için” buyuruyor.Yine, ayet-i kerimelerde,

  “Allah indinde hak din ancak İslâmdır.” (A. İmran 19)

  “İslâmdan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.” (A. İmran 85) buyuruluyor.

  Şu âyet-i kerimeler de, Allaha iman için, Resulullaha inanıp itaat etmenin şart olduğunu bildiriyor:

  “Resule itaat eden, Allaha itaat etmiş olur” (Nisa 80)

  “Deki, “Allaha ve Peygambere itaat edin! Eğer itaat etmeyip yüz çevirirlerse, (kafir olurlar) Elbette Allah kafirleri sevmez.” (Ali imran 32)

  “Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, etmeyen Cehenneme gider” ( Feth 13)

  Görülüyor ki, gayri müslimlerle aramızda iddia edildiği gibi bırakın ittifakı, benzerlik bile yok. Hıristiyanlarla aramızdaki inanç farklılıkları çok ise de birkaçını bildirelim:

  Amentüde ittifak var mı?

  1- Biz bir Allah’a inanırız. Onlar üç ilaha inanırlar. Hz. İsa’ya tanrının oğlu ve tanrı diyorlar. Onlar melekleri kız gibi görüyorlar, biz ise, meleklerde erkeklik dişilik olmadığına inanıyoruz. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

  “Allah ile birlikte başka ilâh edinen cehenneme atılır.Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? Elbette vebali çok büyük söz ediyorsunuz.”

  (İsra 39, 40)

  2- Onlar tanrı gökte derler, biz Allah’ı mekandan münezzeh biliriz.

  3- Biz semavi kitapların hepsine inanırız, onlar, Kur’an’a inanmazlar.

  4- Biz bütün peygamberlere inanırız, onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar.

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  “Bana iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.” (Hakim)

  5- Biz hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanırız, onlar, (Tanrı kötülükleri takdir etmez) derler.

  Görüldüğü gibi, Diyalogcuların ortaya attığı fikirler İslâm dininin genel hükümlerine aykırıdır, İslam dininde yeri yoktur. İncil ve Tevrat’ın hükümleri Kur’an-ı kerimin gelmesiyle nesih olmuş, yürürlükten kalkmıştır. Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin bütün hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Bunların bazılarının tarihsel olduğu için yürürlükten kalktığını iddia etmek, Kur’an-ı kerime ve Allah indinde dinin İslam olduğuna inanmamak olur. Allahü teâlâ, kıyamete kadar değişmemek üzere İslamiyeti bütün insanlara din olarak göndermiştir.
  Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!*-*®Aldananlar.org | ©Aldanmamak için | "Fitne Öldürmekten Beterdir". Bakara - 191

 2. #2
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Diyalogda İslâmî Ölçü
  Fethullah Gülen
  13.05.2006
  Son hâdiseler münasebetiyle beni yıllarca İslâm'a, Kur'ân'a, başkaldırmış, düşmanlık etmiş insanlarla dostluk kuruyorsun' diye tenkit edenler oldu. Halbuki bu İslâmî bir düşünce ve bu düşüncenin hayata yansımasından ibarettir. Allah Rasûlü (sav), yıllarca kendisine kan kusturan Ebu Cehil'i karşısına alıp muhatab olarak kabul etmedi mi? Ve daha onun gibi nicelerini... O halde çeşitli vesilelerle görüştüğümüz, konuştuğumuz bu insanlar -kaldı ki çokları inancını izhar ediyorlar- yüzünden, böyle İslâmî nasslarla te'lif edilemeyecek tenkitler yapmanın manâsı ne? Bu aslında İslâmı tam anlamıyla özümseyememenin bir ifadesidir. Hatta ben, 'Bu tavır, bu tarz, bu üslup benim kendi tavrımdır..' desem ukalâlık etmiş, İslâm'ın getirdiği evrensel kaideleri kendime mal etmiş olurum. Onun için bugün bir ateistle de karşılaşsam, aynı şekilde davranırım. Ve bu kat'iyen mümaşat, müdarat veya takiyye değildir. Aksine İslâmî tavır ve düşüncenin ortaya konuşudur.

  İslâm, öfkelendiğiniz zaman bile öfkenizi belli üslup içinde yansıtmanızı emreder. Gelin Kur'ân'a bakalım onun çok sert bir üslup ile eleştirdiği nice mes'eleler vardır ki, onlarda isim tasrih etmez. -Her ne kadar esbab-ı nüzulcüler belli isimler verse de, rivayetlerin sıhhatinde şüpheler vardır-. Belki kıyamete kadar gelecek değişik tiplerle temsil edilecek düşünceleri, mülhidçe anlayışları tenkîd eder.

  Evet, ilâhî ve evrensel dinin tebliğ ve temsil erleri, muhatabı olan kişi veya kitlelere sert davranmamalıdırlar. Paylaştıkları fasl-ı müşterekleri çok çok iyi değerlendirmeli ve hattâ bırakın bugünü, gelecekte onlara bir şeyler anlatmayı plânlıyorlarsa şimdiden İslâmî tavrın gereği olarak yumuşaklığı, mülayemeti fıtratlarının bir yanı haline getirmeli ve bu konuda yıllardan beri yapılagelen yanlışlıklara son vermelidirler.
  Fethullah Gülen
  13.05.2006
  Mevlânâ'ya atfedilen bir söz var: Bir ayağım şeriatın içinde, diğer ayağım yetmiş küsur milletle beraber..' Esasen bizim mesleğimiz de bu düşünce çizgisindedir. Herkesle iyi geçinme, herkesle diyalog içinde olma ve herkesle şartların elverdiği ölçüde münasebet ve bağlantı kurma..


  Fethullah Gülen'in , sürdürmüş olduğu diyalogların tamamen dini istikamette ve bütün gayesinin; insanlığı İslamiyet nimetinden faydalandırmak ,olduğu aşikardır.

  Fethullah Gülen'e karşı .......... tavır almış, onun uğraş ve gayesini anlayamamış birtakım gafilleri, açmış olduğunuz bu konu, zannedersem fazlasıyla eğlendirecektir.

  Sizin zatınızdan beklemediğim bu paylaşım beni ziyadesiyle üzmüştür.

  İslama hizmet çerçevesinde , bu hizmete zarar gelecek en ufak şeylerden dahi kaçınmak gerektiğini düşünüyorum.

  Saygılar.
  Konu güney tarafından (27-11-2008 Saat 09:21 PM ) değiştirilmiştir.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 3. #3
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.766
  Rep Gücü
  15313

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  bir yerde iki doğru olmaz.....
  doğru ayrı yerlerde bulunmaz...

  ya oduğun gibi görüneceksin veya göründüğün gibi olacaksın..

  dinler arası diyolog ismi altında kimsenin...barbie bebeği olma gibi bir lüksümüzde olmamalı...  daha güzel yarınlara....

 4. #4
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Alıntı atmaca34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir yerde iki doğru olmaz.....
  doğru ayrı yerlerde bulunmaz...

  ya oduğun gibi görüneceksin veya göründüğün gibi olacaksın..

  dinler arası diyolog ismi altında kimsenin...barbie bebeği olma gibi bir lüksümüzde olmamalı...  daha güzel yarınlara....
  Biraz daha açık bir manada cevap rica etsem,kardeşim...? Ben anlayamadım da...
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 5. #5
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Dar daiderede konuşulacak , tartışılacak, ve hatta demliklerin bile yetşemiyeceği çay tadında bir konu.
  Sıkıntı verebilecek yönü, '' Taharetini almayı bile bilmeyen kişilerin konuya müdahil olup patavatsız durum sergileme durumunda bulunup konuyu dağıtmalarıdır.
  Ben tüm bunlardan kat-ı nazar ederek, sadece bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.
  Siz konunun ehli dostlarımın affına sığınarak derimki;
  Helaket ve felaket asrında zuhur edecek olan, şu aşağıda belirtilen bir HADİSİN tesbit ışığından, vukuata bir bakalım isterseniz...

  Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, Şerîat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek meâlindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı İsevîlik dîni tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâb edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı ma’nevîsi, vahy-i semâvî kılınciyle o müthiş dinsizliğin şahs-ı ma’nevîsini öldürür; öyle de: Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı ma’nevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı ma’nevîsini temsil eden deccalı öldürür.. yâni inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.

  1. Mektup.
  4. tabaka-i hayat.

  İsevilik dini'nin hurafattan sıyrılma ve islamiyete inkılap etme olayını az izah edermisiniz ?
  '' Dünya darul hikmettin '' kaidesi çerçevesinde...
  Kalemlerinden öperim
  Kalem ehlinin.
  Konu M ü e l l i f... tarafından (27-11-2008 Saat 03:27 PM ) değiştirilmiştir.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 6. #6
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  İsevilik dini'nin hurafattan sıyrılma ve islamiyete inkılap etme olayını az izah edermisiniz ?

  İsevilerin yanlış ve tahrifatları, yine yanlış vasıflandırmalar yükledikleri, Hz.İsa (a.s.) tarafından düzeltilecektir.

  İsevilik, hurafatlardan temizlendiğinde göreceğiz ve görecekler ki , İslamiyet hükümleriyle aynıdır,ve islamiyet neyi emrediyorsa onu emretmiştir esasında...tabii hurafeler ve tahribatlar bu gerçeği örtmüştür.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 7. #7
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  İsevilerin yanlış ve tahrifatları, yine yanlış vasıflandırmalar yükledikleri, Hz.İsa (a.s.) tarafından düzeltilecektir.

  İsevilik, hurafatlardan temizlendiğinde göreceğiz ve görecekler ki , İslamiyet hükümleriyle aynıdır,ve islamiyet neyi emrediyorsa onu emretmiştir esasında...tabii hurafeler ve tahribatlar bu gerçeği örtmüştür.
  Kuran-ı ve muallimini metheden nasıl itibar edilmesin ?
  Bakınız MÜJDELİYOR kuran-ı.
  Kuran ehline düşen, o dinin tabilerini, uyarmak ve tahrifatlarını göstermek / gösterebilmek...
  Peki
  Uygun zemin oluşmasa nasıl kendinizi anlatacaksınız ? ve ya onların bize zarar vermelerini önlemek Yada bizi yanlış anlamamaları için nasıl bir yöntem düşünürsünüz ???
  Unutmıyalımki , Kuran ve Tercümanı sadece müslümanlara gönderilmemiştir.
  '' Wema erselnake illa rahmeten lil alemin ''
  Biz seni Alemlere rahmet olarak gönderdik. Demiyormu Kutsal mesaj...?
  Kuran-ı gönullere ulaştırmak için her yol mübah olsa gerek ( kuran çerçevesinde )

  Not : Kimisi 17 bin, kimisi de 24 bin alem'in varlığından bahsetmiş muhakkikin.

  umûr-u gaybiyeden ( gaybi meselelerde ) izn-i Rabbânî ile haber verenler dahi, yalnız işâret sûretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta “Tevrat” ve “İncil” ve “Zebur”da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki; o kitabların bir kısım tâbileri te’vil edip îman etmediler.
  5. Şua
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 8. #8
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.766
  Rep Gücü
  15313

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  çok sevdiğim bir kalemle yazan değerli üstadım...ali bey

  Kuran-ı gönullere ulaştırmak için her yol mübah diyor sunuz .....acaba diyorum


  fazı-ı ayın olan bir hükmü farzı kifaye için terk edebilirmiyiz..?

  hani dinler arası diyaloğun aluşabilmesi..veyahut da ülkemizde bazı yerlere girilebilmesi açısından...


  saygı duyduğum bir kardeşimde soruyor..biraz daha açık...evet biraz açalım doğruları veya yanlışları..

  sayın gülen..diyoruz ki islama çok hizmet ediyor..doğrudur diyorum..ve kendisini ALLAH c.c. için seviyorum...rahmeti bol bir rabbın kulu rahmeti bol bir resulun ümmeti olarak her insanı sevdiğim gibi seviyorum..

  bir insanın her hangi bir oluşuma hizmet etmesi o oluşuma bağlılığını göztermez..bağlılık teslimiyet ister...


  ebu talip..bakın yanlış anlaşılmasın..örnek olması açısından o kişiyi söylüyorum..

  ALLAH resulüne en çok hizmet eden ve onu en fazla himaye etmeye çalışan birisi..tek eksiklik teslimiyet tek eksiklik gurur..yani demek oluyorki...emirler kesin hüküm ALLAH ın..

  birilerine hoş gözükmek adına kesin hükümlerden dönemeyiz..bizden öncekiler böyleydi diyemeyiz......

  fazla söze gerek yok sanırım

  sadece şöyle diyebiliriz...hatalarıyla günahlarıyla elinden geldiği kadar kendi çapında uğraşıyor..
  kendisini seviyorum ALLAH yolunu açık etsin..

  inşaallah bazı hatalarının farkına varır...

  daha güzel yarınlara..

 9. #9
  Kıdemli Üye onuc13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Yaş
  46
  Mesaj
  559
  Rep Gücü
  2430

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Fethullah GÜLEN hocanın İlimdeki derecesini ve İslam'a yaptığı hizmetleri görmezlikten gelen ve ona karşı cahilce tavır alanlara bu başlık altında bir kemik düşmez.

  Bilakis, bazı insanların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmak babında bir adım öne atmak gerektiğini düşünüyorum.

  Öncelik sırasını belirleme noktasında akıllı hareket etmek gerektiğini fısıldayarak söylemenin bir anlamı olmadığını belirtmek istiyorum.

  İslam dininin "DİN'ler" çoğulunun altına yazılmasına taraftar değilim.
  Hak din ve tek din "İSLAM"dır.
  Bu dinin Rabbı "bir"dir ve "tek" tir.
  Bu dinin Son peygamberi Hazreti Muhammed (sav)'dir.
  Bu dinin kitabı Kur-an'ı Kerim'dir.

  Kendi yazdıkları ve insanlara "kutsal kitaplar" diye yutturdukları kitaplarında akıl almaz çelişkiler varken ve müslüman olan bir kişinin bu çelişkileri şiddetle reddetmesi gerekirken neyin ve İslam'dan başka hangi din'le diyalog yapacağız ?
  Benim peygamberimi değil peygamber, insan yerine koymayanlarla neyin diyaloğunu yapacaksınız ?

  İslam inancına göre şuan ki bütün hristiyan ve yahudiler İslam dinini kabul etmedikten sonra gidecekleri yer cehennemdir.

  Mesele Fethullah gülen meselesi değildir.
  Yapılan bu diyalog adımı bunları masum durumuna getirmiyor mu ?
  Ben şahsen o konumda olmuş olsaydım.
  "Papa" gibi insanları, İslam'a açık olarak davet ederdim.
  Peygamberimizde bunun örneği çoktur.
  Bizim dinimiz hak'tır.
  Onların dini idare etmez.
  İslam'dan gayrısı batıldır.
  Ayakta dimdik durması gereken bizleriz onlar değil !


 10. #10
  SAHARAY
  Misafir..

  Cevap: Diyalog Tuzağının Kaybettirdikleri!

  Fethullah GÜLEN hocanın İlimdeki derecesini ve İslam'a yaptığı hizmetleri görmezlikten
  gelen ve ona karşı cahilce tavır alanlara bu başlık altında bir kemik düşmez.

  Hakan bey neden böyle bir ayrımcılık yapıyorsunuz? Yorum yapmamız için sizin gibi mi

  düşünmemiz gerekiyor?Hepimiz kendi fikirlerimiz doğrultusunda paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz.

  Ben Fethullah Gülen hayranı değilim o yüzden ben bu konuya yorum yazamayacak mıyım?

1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Dinler Arası Diyalog Ve Kur'an ın Uyarısı
  halukgta Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-05-2013, 11:49 PM
 2. Dinlerarası diyalog mantıklı mı?
  merkür Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 31-08-2010, 08:47 PM
 3. Hangi noktalarda diyalog kopuklukları yaşıyoruz?
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 04-09-2009, 09:55 PM
 4. Aç gözlülüğün kaybettirdikleri
  orkuorkun Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 14-11-2008, 09:25 PM
 5. Lost'ta Türkçe diyalog (video)
  YukseLL Tarafından Tv Dizileri, Tv Programları Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 29-04-2008, 04:15 PM
Yukarı Çık