(1) iman amel ilişkisi
Sığınıyorum allâh’a taşlanmış şeytandan

Adıyla allâh’ın, merhametiyle kuşatanın, gereğince merhamet edenin


İslama tarih boyu en alçakça saldırılar münafıklardan oldu. Müslüman görünen allahın dinini bozmak saptırmak gayesiyle çalışan şeytanın kulları, kuranı değiştirmek imkanı bulamadıkları için, kuran hakkında şüpheler üretmeye çalıştılar. Hadis uydurdular. Kuranı unutturmaya çalıştılar. Kurana aslında var olmayan anlamlar yüklemeye çalıştılar. Kuran ayetlerine ve hadislere aykırı sahte din anlayışları, mezhepler ürettiler. Bu bozma, fesat çabaları gerçek (hak) ve yanlış (batıl) mücadelesi, insan ve şeytanın mücadelesi olarak ilk insan olan (selam ona) babamız ademden beri devam ediyor.
Allâh’ın kullarını allâh’a kulluktan men etmek için, kendilerine kul etmek için çalışan islama aykırı yönetimler, islamın kendi üretimleri olan şeytani düzenlerini bozmaması için kendi emirlerine saltanatlarına uygun bir islam anlayışı, fıkhı oluşturmak için tarih boyunca çalıştılar.
(salat ve selam ona) yüce allâh’ın elçisi muhammed islama uygun halifeliğin 30 yıl süreceğini ardından egemen zorbalık (saltanat) döneminin başlayacağını bildirdi. Bu haber onun peygamberliğinin delili bir mucize açıklamadır. Onun ölümünden sonra islam devletini kuran ve sünnete uygun olarak yöneten halifeler ,ebu bekir, ömer, osman, ali, 30 yıl kadar islam devletini yönettiler. Ardından başlayan egemen zorbalık dönemi, egemen şeytanların dini değiştirme , islama aykırı sahte islam üretme çabası ilk egemen zorba muaviye ile başladı . Müslümanlara zorla egemen olan dinsiz (laik) devletin , kendi düzenini değiştirmesinden yıkmasından korkmayacağı , kendi eliyle üretip zorla kabul ettirdiği adı islam olan yeni dinin oluşturulması için yapılan gayretlere karşı çıkanlar zülümlerle susturuldular.
Bu yeni üretim sahte islamın uydurmaları içinde, islamın kendi şeytani düzenlerini bozmasını engellemek gayesiyle birlikte kuran ve sahih sünnetin yerine münafık alimlerin sözlerinin dinlenmesi uyulmasıda var. Bunlara göre kuran anlaşılmaz bir kitap o sebeple şeytanın kapı kulu sahte alimlerin sözüne uyulmalıdır. Fakat nasıl oluyorsa her şeyi en iyi bilen allahın kitabını anlayamayacağını iddia edenler allahdan becerikli buldukları alim şeytanların kitaplarını anlamakta hiç zorlanmıyorlar. Çıkarılan fetvalar kuran ve sünnetin yerine koyulmuş islam derisi soyulup doldurulmuş bir mumya haline getirilmiştir. İslamın tümünü inkar etmek için kapı açan yeni dinin fetvası olan , yeni dinin şeytanlarının ayeti olan bir fetvaya göre fetva veren fetvasının delilini söylemek zorunda değildir. Yani her fetva veren kuran ve sünnete aykırı olsada her istediğini söyler doğruluğunu yanlışlığını kimse tartışamaz , fetva verenin sözü allahın sözü gibi , bunda bir hikmet vardır mantığı ile kabul edilir demektir . Bu durum hiç şüphesiz kuranı ve sünneti tamamen inkar etmektir. İçi doldurulmuş mumyaya döndürülmüş islamı aradan geçen bin küsür yılda iyice boşaltmalarına rağmen allahın düşmanları bununlada yetinmediler. Artık islama ait ne varsa müslümanların görünüşünde onu da yolmaya , mumyanın derisinide soymaya başladılar. Bu mumyanın son kalan nesnesini derisini soyma çabaları ise şeytanın ayetleri olan ; islam şekil değil kalp işidir, benim kalbim temiz, allah insanın yüzüne değil kalbine bakar ve benzeri sözlerle ilan ediliyor , egemen zorba dinsiz (laik) yönetimler ve taraftarlarınca güçle uygulamaya koyuluyor. Müslümanlar artık müslüman olarak uymaları gereken yüce allâh’ın elçisinin emrine ve tavsiyesine uygun giyinemiyorlar. Kadınlar sünnete uygun örtünemiyorlar. Müslümanlar sakal bırakmaktan korkar haldeler. İslama uygun giyinen kuşanan insanlar, toplumsal imkanlardan mahrum kalmak, işsiz kalmak, aç kalmak, eşsiz kalmak ve bu ve benzeri sebeplerle , zina , hırsızlık, hapis, ölüm ve sair kötülüklerle karşı karşıyadırlar. Artık anlaman gerek uyanman gerek islamı yok etmek için çalışan şeytan ve onun kullarına aldanmaktan onlara şirin görünmek gayretinden , onlara yakarmaktan vaz geçip yüce allâh’a yakarmaya dönmek zamanı geçmeden . Şeytanın düzeni hilesi ile islam olarak müslümanlara sunulan sahte islamın sahte islam anlayışının (fıkhının) ürünü olan kuran ve sahih hadisleri inkar anlamındaki yanlış inançlara örnek. İman ve amelin birbirinden ayrı ilişkisiz olduğu iddiasıdır. İman ve amelin birbiriyle ilişkili olması yada ilişkisiz olması çokmu önemli . Allahın düşmanı, insan neslinin düşmanı şeytan bu ayrılığın varlığına inanılması ile ne kazanabilir. Neden tarih boyunca en yetkin şeytanlar bu iddiayı isbata çabalamışlar. Bu konu ile meşgul olmak yerine başka bir şeytanlıkla meşgul olabilirlerdi. Boşunamı uğraşmış bunca şeytan. Bu inancın yayılması ile kuran ve mütevatir hadise aykırı her hangi bir inancın yayılması yüce allahın bildirmesinde bizim için istediği faydayı kaybetmek ve zarara düşmektir. Bu zararların başı kuranı inkarı, kuranla çelişen inançları edinme alışkınlığını elde ediş. Kuranla çelişmek ise kafirliktir. Burada bilinmesi gereken temel ölçü .bayan ve erkek her müslümana bilgi edinmenin farz olduğu ölçüsüdür. Bununla birlikte her insan hata yapabilir ve kuranla çelişen inançları olabilir. Fakat hatanın hata olabilmesinin şartı hata yapmamak için gereken tedbirleri almaya gayret etmektir. Müslümanlar kendilerine görev (farz) olan bilgi edinmeye (ilime) gayret ettikleri taktirde hataları hata olarak kabul edilmeye layık olacaktır .çünkü temel ölçülerimizden biridir, “görev yüklemez allâh hiç kimseye , istisnası kapasitesi (kadarı)…” (2 bakara, 286) . Ancak farz (görev) olduğu halde ilim (bilgi) edinmeye gayreti olmayanın mazereti olmaz. Öyleyse mazur olabilmek için öğrenmeye gayretli olmalısın.
Bu anlatılanlar temel zararlara dahil olan şeyler idi. İman ve amelin birbirinden ayrı olduğunun yaygın bir inanç olmasının şeytan ve onun dostlarına özellikle ne yararı var. İnsanların bu şeytan ayetine inanarak kaybetmeleri istenen asıl fayda ne. Allahın ve insanın düşmanı şeytan ve dostları bu inançla insanlara nasıl bir zarar vermeyi istemişler. Asıl konu bu . Eğer müslümanlar iman ve amelin birbiri ile ilgili ayrılmaz bağlantılı bir kıymet olduğunu bilirseler , islamı yaşamak konusunda daha gayretli olurlar , bu durum şeytanların hiç hoşuna gitmez. İnsanın kazancı onları rahatsız eder. Eğer müslümanlar iman ve amelin birbiri ile ilişkili olduğunu bilirseler onları islamdan uzaklaştırmak daha zor olur, yada imkansız olur. İşte iman ve amelin birbirinden ayrı olduğunu iddia eden şeytanın kullarının gayesi budur. Müslümanların islamdan uzaklaşmasını engelleyen, islama bağlılıklarını artıran inançları yok etmek istiyorlar.

İman ve amelin ilişkisinin delillerinden bazıları
Âyetler
“…ve kim hükmetmedi (egemen olmadı, yargılamadı) ne ile (ki) indirdi allâh böylece işte (onlar) onlar kâfirler” (5,maide,44)
“ …ve emrine uyun allâh ve (onun) elçisinin (peygamberin) oldunuzsa güvenenler (iman edenler, mü’minler)” (8 enfal, 1)
ey (onlar) ki güvendiler (îmân ettiler) , (emrine) uyun allâh’ın ve (emrine) uyun elçinin ve buyruk sahibinin sizden, böylece çekiştinizmi bir şeyde , öyleyse (geri) çevirin onu allâh ve elçiye oldunuzsa güveniyorsunuz (îmân ediyorsunuz) allâh ve gününe sonranın (âhiret gününe) bu seçkin ve daha güzel yorumca” (4 nisâ, 59)
ve kim gelir ona (allaha) güvenen (mü’min) (olduğu halde) muhakkak işledi düzgün (iş)ler (salihat) böylece işte (onlar) onların derecelerin en yükseği” (20 taha, 75)
görmedinmi (onları) ki zannediyorlar elbette onlar güvendiler (îmân ettiler) neye ki indirildi sana ve neye ki indirildi senin öncenden istiyorlar yargılanmayı kudurgana (tâğûta) ve muhakkak emrolundular inkâr etmekle (kâfir olmakla) ona ve istiyor şeytan saptırmayı onları sapmanın uzak olanına” (4 nisâ, 60)
ve dendiğinde onlara , gelin neye (ki) indirdi allâh ve elçiye (peygambere) , gördün münâfıkları geri duruyorlar senden (bir) geri duruşla” (4 nisâ, 61)
Hadisler
“iman kalple bilmek ve dille söylemek ve organlarla işlemektir” (ibni mace mukaddime, 9 )
temizlik imanın yarısıdır” (müslim , taharet, 1) (tirmizi, deavat(dualar), 85,86) (nesei, zekat, 1) (ibni mace, taharet(temizlik), 5) (darimi, vudu(abdest), 2) (ahmed bin hanbel, 4(360), 5(342,343,344,363,365,372))
sıyırılır imanın nuru ondan zina yaparken” (buhari, hudud, 1 mezalim, 30)
sizden biriniz aldattığı sırada mümin olduğu halde aldatmaz” (müslim, iman, 103)
o sarhoş eden şeyi içerken mümin olduğu halde içmez” (buhari, müslim, ebu davut, nesei, ibni mace, ahmed bin hanbel)
“zina eden zina ettiği anda o mümin olduğu halde zina etmez”(buhari, müslim, ebu davut, tirmizi, nesei, ibni mace, ahmed bin hanbel)
çalan çaldığı anda mümin olduğu halde çalmaz” (buhari, müslim, ebu davut, tirmizi, nesei, ibni mace, ahmed bin hanbel)
müminle vuruşmak (savaşmak) küfür ve ona sövmek fasıklık” (nesei, tahrim, 27) (ibni mace mukaddime, 7) (ahmed bin hanbel, 1(176))

20 taha 75 iman ve amel ilişkisinin ölçeğidir. Kim ona yani allaha mümin olduğu halde gelirse muhakkak salih ameller işlemiştir. Öyleyse salih ameller kelimesinin ifade alanına girebilmek için bu kelimenin ifade ettiği en az sayısal çokluk sınırı olan 3 aded salih amel işlemiş olmak gerekir. En az sayıdaki 3 adedden daha az salih ameli olanın imanı makbul bir iman değildir bu durumda. Ancak sahih hadislerde bulunan “kim allahdan başka tanrı yok dedi cennete girdi” hadisi ile bu durum çelişmezmi. Kıyamet günü peygamberimizin tüm insanlar için olan şefaati hadisinde peygamberimizin kalbinde zerre miktarı imanı olanı da şefaat ederek cehennemden çıkardıktan sonra zerre miktarı imanı olmayan fakat “allahdan başka tanrı yok” demiş olanlar için şefaat izni isteğine yüce allahın onları kendisinin çıkaracağını bildirmesinden anlaşılan, imanı makbul olmasada salih ameller işlememiş olsa da “allahdan başka tanrı yok” diyenler, cehenneme girerler fakat orada ebedi kalmazlar ve çıkarılıp cennete konulurlar. Bu hadisin açıklamasına göre “allahdan başka tanrı yok” dediği halde imanı olmayan kişiler var.
5 maide 44 yönetimin ,yargılamanın, egemen olmanın
Allahın indirdiği ile kuran ve sünnet ile yapılması gerektiği bildiriliyor. Kuran ve sünnet ile yönetmeyen, yargılamayan, egemen olmayan yöneticiler işledikleri yönetim ameli, fiili islama uymadığı ,islamdan başkasıyla yönettikleri için bu kötü fiillerinin karşılığında kafir oldukları belirtiliyor. İslamla yönetmek, islam devleti kurmak müslümanlara farzdır.
4 nisa , 60,61 ayetlerden anlaşılan, kişinin, inandığını söylemesi durumunda dahi allaha ve elçisine (peygamberine) itaat etmediği ve islamdan başka egemenlikleri, yargıları, mahkemeleri, hükümleri, yönetimleri kabul ettiği, uyduğu taktirde iman iddiası geçersiz olur.
görmedinmi (onları) ki zannediyorlar elbette onlar güvendiler (îmân ettiler) neye ki indirildi sana ve neye ki indirildi senin öncenden istiyorlar yargılanmayı kudurgana (tâğûta) ve muhakkak emrolundular inkâr etmekle (kâfir olmakla) ona ve istiyor şeytan saptırmayı onları sapmanın uzak olanına” (4 nisâ, 60)
ve dendiğinde onlara , gelin neye (ki) indirdi allâh ve elçiye (peygambere) , gördün münâfıkları geri duruyorlar senden (bir) geri duruşla” (4 nisâ, 61)
Allahın teklifi , kolay kabul edilir bir teklif. Gönlünü ona açıp başkasına kapatmak hiç zor değil. O gönülleri ve gözleri var eden o gönülleri ve gözleri kendi yolunda istiyor. Doğru , haklı teklif. Ne allahın dininden islamdan başka bir din, ne allahın indirdiği ile hükmetmeyenler, ne ayetleri hadisleri inkar eden şeytan alimler, ne para, mal, mülk, ne eş ,ne ana, baba, ne ata , ırk, ne yaratanından uzak şaşkın akıl, hiç bir şey allaha ait olan hakkın yaratmak ve buyurmak hakkının sahibi değil. Bu hakka uygun davranmamak nankörlük , kafirlik.
de -kime ait, yer(yüzü) ve kim (varsa) onda oldunuzsa biliyorsunuz” (23 müminun, 84) “diyeceklerdir -allaha ait, de -öyleyse düşünmüyormusunuz” (23 müminun , 85) “de -kim, düzenleyeni (rabbi) göklerin yedisinin ve düzenleyeni (rabbi) azametli arşın” (23 müminun , 86) “diyeceklerdir -allaha ait, de -sakınmazmısınız” (23 müminun , 87) “de -kim, elinde onun ele geçirme sistemi her şeyin ve o aşırır ve aşılmaz ona oldunuzsa biliyorsunuz” (23 müminun , 88) “diyeceklerdir -allaha ait , de -öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz” (23 müminun, 89)
Ayetlerin ve hadislerin bildirdiği hiç şüpheye yer bırakmayan açık , net bilgi. İman ve amel ilişkilidir.artık isteyen cennete çağıran allaha ve elçisine inansın. İsteyen cehenneme çağıran şeytana ve kullarına. İnanan bilerek inansın. Kafir olan bilerek. “ve sağ olsun kim uydu (gerçeğe) iletene” (20 taha, 47)
övgü allaha düzenleyeni evrenlerin” (1 fatiha, 1)

Yazının telif hakkı yazar adı ve web sayfasının yayınlanmasından ibarettir.
alıntı : yazar, ali kenan aydın
sayfa, WWW.ENBUYUK1.TR.GG İSLAMA ÇAĞRI ve www.enbuyukbir.com