Sünnetten uzak olduğumuz kadar insanlıktan uzağız...


Her kavme bir peygamber gönderilmiş. Etiler, Akatlar, Asurlar, Babiller gibi ne zaman ve nerede bir gelişme olmuşsa, orada peygamberlerin izini aramalıdır. Konfüçyüs, Buda, Sokrat, Aristo gibi kimselerin fikirlerinde ayet, hadis meallerini bulmak mümkündür.
Peygamberler, yüce bir ahlakı yaşayıp takdim ederken, hem yaptıkları işlerle hem de mucizeleriyle maddi kalkınmaya ışık tutmuştur.

Allah'ın sıfatlarını şahsi hayatında (cüz'i planda) uygulayanlar Esma-ül Hüsna'yı talim etmiş sayılır. İlim, Sâni, Gani, Rezzak, Rahman ve Rahim, Allah'ın sıfatlarıdır. İlmini artıran, sanat öğrenen, helalinden kazanan, başkalarına yardım eden, affedip bağışlayan Müslüman, hem Esma-ül Hüsna'yı talim ederek yüce bir ahlaka ve manevi makama sahip olur hem de Peygamberimizin (sas) sünnetine ittiba etmiş olur.

Musa aleyhisselamın denizi yarması, İsa aleyhisselamın ölüyü diriltmesi, Davud aleyhisselamın demiri eritmesi, Ahirzaman Nebisi Hz. Muhammed'in (sas) ayı ikiye bölmesi gibi mucizelerin bütünü, beşerin ulaşacağı ilmî harikaların son sınırlarına işarettir. Yani denizaltılar, sondaj, kalp ameliyatları, feza yolculukları gibi teknolojik başarıların temelinde peygamber mucizelerini görmek lazım.

Maddi ve manevi kalkınma, İslamiyet'in ruhuyla cesedi gibidir. Biri olmazsa, İslami hayat da olmaz.

İslam'a uygun şekilde kalkınmayan Müslümanların ahlakından ne kadar söz edilebilir? Her fakir masum olmadığı gibi, fakirlik de genelde dini ihmallerden doğan bir haldir. Tahsilini tamamlamayan, sanat öğrenmeyen kişi zor duruma düşer. Halbuki helal kazanç sünnettir, ibadettir. Kazancını haram yollardan kazanan, İslam'ı ne kadar temsil edebilir?

Peygamberimiz, Müslümanca bir hayat yaşamıştır. Müslümanların vazifesi de Peygamberimizin hayatına uymaktır. Bu sayede dünyamız cennet olur. Ahiretteki cennet de Allah'ın bir lütfudur.

Allah'ın Resulü'ne gelen emirler, aynı zamanda ümmetine de müteveccihtir. O halde Müslüman, okuyacak, bilecek, tefekkür edecek, tam bir şuurla Allah'a teslim olacak; maddeten, manen saflaşacak. Bundan sonra kendisini İlahi emirlerin kumandasında bir asker kabul edip, buna göre hayatına istikamet verecek, her an bu davanın adamı olarak yaşayacak.

1950'de yatılı okul imtihanını kazanıp, oraya gidecekken, bir muhterem dedi ki: "Susabildiğin kadar sus, İslamiyet'i yaşayabildiğin kadar yaşa." Bu tembihi aynen uyguladım. Bir ay sonra arkadaşlarım beni sorgulamaya başladı: "Neden sigara içmiyorsun, neden içki içmiyorsun, neden kız arkadaşın yok?" Ben de onların her sorusuna "Ben Müslüman'ım" diye cevap verdim. "Biz de Müslüman'ız" dediler. Elbette Müslüman'sınız...

Yöneticiler, okulda irticai faaliyetlerin arttığını söylediler. Fakat ellerinde delil yoktu. Okula gazete ve kitap sokulmamış. Herhangi bir konuşma da yapılmamış. Haramların yaygın olduğu bir yerde o haramların dışına çıkmamla, bazı arkadaşlar içkiyi, sigarayı bıraktı, namaza başladı. Ben, Peygamberimiz'i taklit ettim, arkadaşlar da beni taklit etti.

Eşimiz Lut aleyhisselamın eşi gibi olabilir. Çocuklarımız Nuh aleyhisselamın oğlu gibi olabilir. Babamız İbrahim aleyhisselamın babası gibi olabilir. Buna rağmen bizim vazifemiz, İslamiyet'i öğrenmek, anlamak, yaşamaktır. Çünkü yalnız öleceğiz, kabre yalnız gireceğiz, hesaba yalnız çekileceğiz. Başkalarının ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz, her şartta sünnet-i seniyyeye ittiba edeceğiz.

Bizim Peygamberimiz öyle bir Peygamber ki, her asırda ve şartta her insanı kurtarabilir.

Yeter ki kurtulmak isteyenler olsun
!..

HEKİMOĞLU İSMAİL