Duyguların oluşumunu açıklarken nasıl bir yol kullanılabilir. Doğru olan duygularımızın oluşumunda bir takım vücutsal salgıların varlığı mıdır? Yoksa, duyguların oluşumunun ilahi bir tarafı mı vardır?