KPSS A Grubu Meslekleri, KPSS A Grubu Kadrolar ,KPSS A Grubu Alan Testleri Hangileridir,

KPSS A Grubu, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesinden mezun adayların girdiği sınavdır.KPSS A grubu memurluk Kamu kurum ve kuruluşlarının Müfettişlik, Denetmenlik, Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık, Denetçilik, Kontrolörlük gibi unvanları bulunduran A grubu kadrolardır.

KPSS A Grubu Meslekleri
* Hakim
* Savcı
* Avukat
* Kaymakam
* İdari yargı hakimi
* Uzman müfettiş
* Müfettiş yardımcısı
* Uzman
* Uzman yardımcısı
* Denetçi
* Bakanlıklardaki memurluklar