İşletme
Temel Kavramlar % 10
Yönetim ve Organizasyon % 25
Üretim Yönetimi % 25
Pazarlama % 20
Finansal Yönetim % 20

İktisat
İktisadi Doktrinler Tarihi % 5
Mikro İktisat % 30
Makro İktisat % 30
Para, Banka, Kredi % 20
Uluslararası İktisat % 25
Kalkınma Büyüme % 5
Tükiye Ekonomisi % 5

Maliye
Maliye Teorisi % 10
Kamu Gelirleri % 15
Kamu Giderleri % 15
Kamu Borçları % 15
Bütçe % 15
Vergi Hukuku % 15
Maliye Politikası % 15

Eğitim Bilimleri

Eğitim Psikilojisi
Gelişim Psikolojisi % 10
Öğrenme Psikolojisi % 25
Ölçme Değerlendirme % 15
Program Geliştirme ve Öğrenme Program Geliştirme % 10
Öğretim Yöntemleri % 25
Rehberlik % 15

Genel Kültür

Tarih Osmanlı Dönemi ve Yenileşme Hareketleri % 5
Selçuklular ve Öncesi Dönem % 5
İnkılap Tarihi Ulusal Kurtuluş Savaşı % 15
Atatürk İlke ve İnkılapları % 15
Türkiye Coğrafyası Türkiye'nin Fiziki Özellikleri % 5
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri % 5
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri % 20
Aktüel (Güncel) Konular % 5
Yurttaşlık Bilgisi Hukuk Bilgileri % 5
Anayasa % 5
İdare % 5

Genel Yetenek
Türkçe Sözcük Bilgisi % 5
Dil Bilgisi % 10
Anlatım Özellikleri % 5
Okuduğunu Anlama % 30
Matematik Sayılarla İşlem Yapma % 10
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10
Problem Çözme % 20
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma % 5
Grafik - Tablo Okuma ve Yorumlama % 5