KPSS Türkçe ders notları programı (V 2.0)
KPSS konularından olan,:
- Sözcükte anlam
- Cümlede anlam
- Paragraf bilgisi
- Yazım kuralları
- Noktalama işaretleri
- Ses bilgisi
- Anlatım bozuklukları
programda yer almaktadır.

Program konuları açıklamakta ve örneklemektedir
downloads