Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 Toplam: 4

Konu: kırıkkale

 1. #1
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.801
  Rep Gücü
  137443

  kırıkkale

  Coğrafi özellikler
  DAĞLAR
  İl toprakları kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri meyil üzerinde bulunmaktadır. İl topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. dir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Koçu Dağı 4 km genişlik ve 7 km uzunluğa sahip olup en yüksek noktası Yığlıtepe’dir (1278 m.) dir. Güney ve güneydoğuda Denek Dağ sırası Çoruhözü Vadisinin güneyinde Keskin ile İzzettin Köy arasında uzanmaktadır. En yüksek noktaları; Gavur Tepesi (1742 m.) ile Bozkaya Tepesi (1577 m.)‘dir. Bölgenin en uzun, en geniş ve en yüksek kütlesini oluşturur, uzunluğu 44 km, genişliği 30 km’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Küre Dağ’ının en yüksek yeri Küre Tepesi (1450 m.) dir.

  OVALAR

  İl sınırları içinde ovalık alanlar çok azdır. En önemli Kırıkkale Ovasıdır. Kırıkkale Ovası; kuzeyde Çamlıca ve Karakaya tepelerine, güneyde de Denek Dağı’nın batısına kadar uzanmaktadır. Kuzeydeki tepeler ovaya meyilli bir şekilde inerek birleşir. Kırıkkale yerleşimin çekirdeği bu meyilde oluşmuştur. MKE Kurumu Fabrikalarının bulunduğu alan ise, Denek Dağı’na doğru daha dik olarak yükselmektedir. Kırıkkale Ovası doğudan batıya, yani Kızılırmak’ a doğru gittikçe genişler; en geniş yeri Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’ a yaklaştığı yerde bulunur, buranın yüksekliği 750 m civarındadır.

  Kırıkkale Ovası’ndan başka, akarsular boyunca düzlükler görülürse de jeoformatik bakımdan pek önemli değildir. Bunun nedeni akarsu yatakları ile tepelerin yükselti farkının fazla oluşudur. Dağlar her yönden aşılmak suretiyle açılmış derin vadilerle ve parçalanarak yuvarlak ve bazen de sivri tepeler halinde gelmişlerdir. Bu tip tepelerin dağlara yaklaştıkça fazlalaştıkları görülmektedir.

  YAYLALAR

  Kırıkkale ili sınırları içerisinde, yükseklikleri 1200-1600 m arasında değişen yaylaları bulunmaktadır. Küre Dağı’ndaki Hodar, Bedesten, Kamışlı, Sarıkaya; Koçu Dağı’ndaki Koçu, Denek dağlarındaki Gümüşpınar, Pehlivanlı, Suludere, Yeşilkaya, Azgın yaylaları en önemlileridir.


  FLORA VE FAUNA


  1. Bitki Örtüsü : İlde hakim bitki topluluğu

  steptir. Yüksek kısımlarda tahripten kurtulmuş, Kuzeyde Koçubaba, Güneyde Denek Dağı’nda bodur meşelerinden ve kısmen de ardıçtan oluşan ormanlık alanlar mevcuttur. Yöredeki bitkilerin büyük bölümü kurakçıl ve tozcul özelliktedir. İl topraklarında; Yavşan otu, susam, karanfil, papatya, haçlıçiçek, pelin, karadiken, sığır kuyruğu, sütleğen, çağ çiçeği, keven, üzerlik otu, nane, böğürtlen, ısırgan, hatmi, meyan otu, çöven otu, kuşburnu, madımak, ebe gömeci, hardal ve kekik kendiliğinden yetişen bitkilerin başlıcalarıdır.


  2. Yaban Hayatı: Dağlık ve ormanlık alanların il

  genelinde büyük alan kaplamaması, yaban hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Koyun, keçi, sığır ilde yetiştirilen hayvan varlığını oluşturmaktadır. Av hayvanı olarak keklik ve yaban ördeği yaygındır.

  JEOLOJİK YAPI  1. Genel Jeoloji : Yöre; Volkanik olayların

  oluştuğu Keskin, Hirfanlı, KesikköPage Rankingü, Kırıkkale ve Kızılırmak boyunca uzanan “Kırşehir Masifi’nde” yer almaktadır. Kırşehir Masifi olarak adlandırılan Masifte; granit, homblengranıt, siyenit, monzonit, tonolit, ağlit, pegmatit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, bitotit granitler mevcuttur. Bunları Kırıkkale ile Keskin arasında görmek mümkündür.


  2. Deprem : Kırıkkale il toprakları 1., 2., 3., 4.

  Derece Deprem Bölgesi içinde yer almaktadır. İlin büyük bölümü 2. Derece Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır. Güneybatıda Yahşıhan, Bahşılı ve Çelebi ilçeleri 3. Derece; Karakeçili ilçesi ise 4. Derece Deprem Kuşağı içerisinde yer almaktadır.

  3. Yeraltı Zenginlikleri : Kırıkkale ili, maden

  cevherleri çeşitliliği yönünden zengin ancak rezerv itibariyle fakirdir. İldeki madenler aşağıda yer almaktadır

  MTA tarafından Kırıkkale ve çevresinde yapılan araştırmalarda yukarıda ki rezervlerin dışında bölgede, asbest, mermer, fluorit, bakır, çinko, kromit ve manyezit varlığı tespit edilmiş, ancak bunlar düşük kalitede olduğundan işletmeye elverişli bulunmamış, planlama ve projelendirme çalışmalarında dikkate alınmıştır.

  4. Toprak Yapısı ve Nitelikleri: İl topraklarını genelde kahverengi topraklar oluşturmaktadır. Kireç oranı oldukça yüksektir. Anakayası volkanik özellik gösterir. Bu topraklar çok engebeli alanlarda çukurumsu bölümlerde birikmiştir. Üzerlerinde çıplak volkanik kaya yüzeyleri görülür. Mineral bakımındın zengin olduklarından verimlidirler. Ayrıca güneyde akarsu kenarlarında alüvyon topraklar bulunur. Bunlar yer yer kalın örtüler oluşturur. Eğilimleri çok azdır. Tarla tarımına ve sulu tarıma elverişlidir. Yörenin az yağış alması ve kuraklık toprak oluşumunda önemli etmendir.

  SU YÜZEYLERİ VE KIYI ÖZELLİKLERİ

  1. Göller:

  a- Doğal Göller: Kırıkkale il sınırları içinde doğal göl bulunmamaktadır.,

  b- Yapay Göller : Kızılırmak üzerinde kurulan

  Kapulukaya Baraj Göleti ildeki en büyük yapay göldür. Kapulukaya Barajı’nın göl alanı 20.7 km2 dir. Enerji temini ve içme-kullanma ayrıca sanayi suyu temini amacıyla kurulan Kapulukaya Barajında göl hacmi 282 hm3 tür. Ayrıca Ahılı’da bulunan Çipi Göleti sulama amacıyla yapılmıştır. 304.000 m3 su hacmi ile 46 ha.’lık alanın sulanmasında kullanılmaktadır.

  2. Akarsular:

  Kızılırmak: İldeki en önemli akarsu Kızılırmak’tır. Sivas’ın Zara ilçesinin doğusundaki dağlardan doğan Kızılırmak, il topraklarına güneyde Çelebi ilçesinden girer; kuzey yönünde akarak Merkez ilçede kuzeybatıya yönelir, il topraklarından çıkıp kuzeyde Çankırı-Kırıkkale il sınırını oluşturur. Kızılırmak’ın Hasandede – Hacılar arazileri üzerinde Kapulukaya Barajı kuruludur.

  Delice Çayı: Kızılırmak’ın en önemli kollarından biri Delice Çayı’dır. Yozgat sınırı boyunca bir müddet aktıktan sonra Delice ilçe merkezine yaklaşır. Daha sonra tekrar bu iki ilin sınırı boyunca güneydoğudan il topraklarını terk eder. Çayın il içerisinde kalan kesimi yaklaşık 50 km. uzunluğundadır.

  Çoruhözü Deresi: Kızılırmak’a doğudan karışan bir koldur. İzzettin Köyü’nün yukarı kısımlarından doğar. İzzettin-Balışeyh arasında demiryoluna paralel olarak merkez ilçeden geçer ve Kızılırmak’a karışır. Derenin güzergahı dahilinde tarım alanlarına büyük katkısı vardır. Dere üzerinde sulama amacıyla motopomplar yeralmaktadır. Uzunluğu 48 km’dir.

  Okun Deresi: Elmadağ’ın güney eteklerinden akan suların meydana getirdiği Balaban ve Sarılıöz Çayları, Kılıçlar Kasabası yakınlarında birleşerek Okun Deresi’ni meydana getirirler. Yaklaşık 13 km uzunluğa sahip olan Dere, Irmak Kasabası yakınlarında Kızılırmak’a kavuşur. Bu akarsulardan başka; yaz aylarında kuruyan bazı dere ve çaylar da vardır. Ahılı Deresi, Kuruçay Deresi, Yeni Çıkan Deresi bunlardan bazılarıdır.

  3. İklim:

  Kırıkkale ili ılıman iklim kuşağında yeralmaktadır. Ancak bulunduğu alanın denizden uzak oluşu, günlük sıcaklık farkının bozkır olmasından dolayı değişmelere uğraması gibi nedenlerle iklim karasallaşmaktadır.

  :Sıcaklık

  Yapılan gözlemlere göre; ortalama sıcaklık açısından en sıcak ay Ağustos (24.1 °C), en soğuk ay ise Aralık (-1.8°C) olarak belirlenmiştir. Aynı rasat süresi içerisinde maksimum sıcaklık 35.4°C ve minimum sıcaklık –10.8 °C olarak tespit edilmiştir. İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer.

  Yağış:

  Kırıkkale ili ülkenin yarı kurak bölgelerinden birinde yer almaktadır. İlde ortalama yağış miktarı 329.9 mm. dir. Yıllık yağışın %35 kış aylarında, %36’sı ise ilkbahar aylarında, %13’ü yaz aylarında ve %16’sı sonbahar aylarında düşmektedir. Ocak, Şubat ve Mart 2000’de yörede 35-40 yıldan beri görülmeyen şiddetli kış ve kar yağışı olmuştur.

  Rüzgar:

  Kırıkkale’de hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. Poyraz adı verilen bu rüzgar, yıl içinde en fazla 248 kez eser. En çok esen diğer rüzgarlar sırasıyla Güneybatı, Doğu ve Batı rüzgarlarıdır.

  Nisbi Nem:

  Kırıkkale ilinde ortalama nisbi nem %59’dur. En yüksek değer %79 ile Aralık ayında, en düşük 39 ile Temmuz ayındadır.

  Basınç:

  Kırıkkale ilinde ortalama basınç 930.6 mb.dır. Basınç ortalamasının en yüksek olduğu ay 934.1 mb ile Kasım, en düşük olduğu aylar ise 928.0 mb ile Temmuz ve Ağustos’tur.

 2. #2
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.801
  Rep Gücü
  137443

  Cevap: kırıkkale

  İLİN NÜFUSU

  22 Ekim 2000 tarihinde yapılan Genel Nüfus Sayımına göre;

  İlin Toplam Nüfusu

  383.508

  İl Merkez Nüfusu

  205.078

  İlçe Merkezleri Toplam Nüfusu

  80.216

  Köylerin Toplam Nüfusları

  98.214

  İlin yıllık nüfus artış hızı : %0 9.04

  İlin nüfus yoğunluğu : 82 kişi

  İl merkezi nüfus yoğunluğu : 631 kişidir.

  İl nüfusunun %50.88'i erkek , %49.12'si kadındır.

 3. #3
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.801
  Rep Gücü
  137443

  Cevap: kırıkkale


  İLİN EKONOMİK DURUMU


  1. SANAYİ VE TİCARET

  Kırıkkale bir sanayi kenti olduğu kadar aynı zamanda önemli bir tarım kenti konumundadır.

  Nüfusun % 52'si tarım alanında iştigal ederken sanayi kesiminde çalışan % 21 oranındadır. MKEK fabrikaları, Kırıkkale Üniversitesi ve TÜPRAŞ Rafinerisi ilin önemli ekonomik yapısını oluşturur. OSB'deki gelişmeler yeni istihdam oluşturmakla birlikte daha arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. Özel sektör yatırımlarında son yıllarda belirli bir artış gözlenmektedir. Tarım ve hayvancılık ilin ekonomik yapısında önemli bir gelir payına sahip olup özellikle ilçe, kasaba ve köylerin geçim kaynağını bu sektör oluşturmaktadır.
  376 iş merkezinin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi, İlin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında 7.000’e yakın işçi istihdam edilmektedir.

  64 parselden oluşan Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları bitirilmiştir. 2000 ‘li yılların başında onlarca fabrikanın burada faaliyete geçmesi ile 4.000 ila 7.000 kişiye yeni istihdam alanları yaratılmış olacaktır.

  Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesinin Kırıkkale Üniversitesine çok yakın olması nedeni ile bilimsel danışma hizmetlerinin yapılması ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır.

  Keskin – Cankurtaran Mevkiinde projesi kabul edilen 2. Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarına kısa sürede başlanılacaktır. Kırıkkale 21.yüzyılda Devlet ve özel sektör yatırımları için cazip sanayi merkezi haline gelecektir.

  2006 yılı haziran ayı itibariyle Bütçe Gelirleri tahakkuku 261.073.876.80 YTL. olup bütçe tahsilatı ise 217.234.426.50 YTL’dir. İl’deki 13.134 vergi mükellefi vergisini zamanında ve düzenli ödenmektedir. Toplam kamu harcamaları 175.669.467.30 YTL olup harcama karşılama oranı % 18’dir.

  DİE 2001 verilerine göre Kırıkkale’de kişi başına düşen Milli Gelir 2.725 $’dır. Bu özelliği ile İlimiz Türkiye sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

  2. TARIM

  Kırıkkale’nin ekonomik yapısında tarım, önemli bir geçim kaynağıdır. Aktif nüfusun % 51.2'si tarımla uğraşmaktadır.

  İldeki tarıma elverişli arazi 306.506 hektar olup İl yüzölçümünün % 66,2'sini teşkil etmektedir. Tarım arazilerinin % 96'sı tarla arazisi olarak kullanılmaktadır. Sulanabilme imkanına sahip olan tarım arazisi miktarı 38.399 hektardır.

  Genel olarak il topraklarında hububat üretimi yaygındır. Bunun yanı sıra baklagiller ve endüstriyel bitki üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Yörede kavun, karpuz ve üzüm üretimi de önemlidir.

 4. #4
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.801
  Rep Gücü
  137443

  Cevap: kırıkkale

  SOSYAL DURUM

  1. KENTLEŞME VE KONUT

  Kırıkkale bir Cumhuriyet şehridir. M.K.E.K. Fabrikalarının kurulması ve faaliyete başlaması ile şehrimizin temeli atılmış ve ilk düzenli yerleşim MKE lojmanlarının yapımı ile başlamıştır. Özel konutların yerleşimi ise planlı ve düzenli şekilde gelişmemiştir. Kırıkkale şehir merkezinde, 1960 yılından sonra düzenli bir yapılaşma ve yerleşim başlatılmıştır. 1985'den sonra yapı kooperatiflerinin oluşturduğu alanlarda modern binalar inşa edilmiştir. Toplu konut alanlarında kooperatif tipi yapılaşma hakimdir. İlçe, kasaba ve köy evleri genelde tek katlı kerpiç ve betonarme evlerdir. Yöremiz 1. derecede deprem kuşağında olduğundan yüksek katlı binalar oldukça azdır. İlçelerde son yıllarda modern binalar yapılmaya başlanılmıştır.

  Acil Eylem Planı kapsamında konut açığı bulunan iller arasında yer alan İlimizde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafında 6 adet İdare konut uygulama tipi proje ile toplam 1014 adet konut yapılmaktadır. Bu projelerin son durumları şöyledir:

  Keskin İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 192 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

  Yahşihan İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 358 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

  Balışeyh İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 144 adet konut ile Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 15.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 90,7 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

  Keskin İlçesinde yapılan 192 adet konut, Yahşihan ilçesinde yapılan 358 adet konut ve Balışeyh ilçesinde yapılan 144 adet konut olmak üzere toplam 694 adet konut 36.000,00 – 46.000,00 YTL arasında değişen tahmini fiyatlarla; 96, 108 ve 120 ay vadelerle % 10, % 15 ve % 20 peşinat koşulları ile Temmuz ayı sonu itibarıyla satışa sunulması planlanmıştır.

  Bahşili İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam ( 176 + 224 ) olarak yapımı planlanan konutlardan 176 adet konutun Genel Ada içi Altyapı ile Çevre Düzenlenme inşaatı 20.06.2005 tarihi hak ediş itibarıyla % 43,87 fiziki gerçekleşme seviyesindedir.

  Çelebi İlçesi Toplu Konut Projesi: Proje kapsamında toplam 144 adet konutun yapımı için ihale hazırlık aşaması tamamlanmış olup, konutların satışına yönelik Belediyece talep toplanması işlemleri sürdürülmektedir.Yeterli sayıda talep toplanması halinde inşaat uygulaması başlatılacaktır.

  Merkez Toplu Konut Projesi: Toplu Konut İdaresi proje kapsamında İlimiz Merkezine toplam 2 – 3 bin adet konutun yapılmasını planlanmaktadır. Yapılması planlanan konutların İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

  2. SOSYAL YAŞANTI

  Kırıkkale XI. yüzyıldan itibaren fethedilerek yoğun Türk nüfusunun yerleşimine sahne olmuştur. Bu nedenle il, ilçe, kasaba ve köylerde Türk gelenekleri yaşanmaktadır. Halk Devletiyle barışık, Milli birlik ve beraberlik duygusuna önem veren üstün bir yapıya sahiptir. Milli ve dini bayramlar coşkuyla kutlanır.

  Kırıkkale Üniversitesi İl’in sosyal ve ekonomik yaşantısına olumlu katkılar sağlamaktadır. Kırıkkale’nin “Cumhuriyet Şehri” olması nedeniyle M.K.E.K.’nin halkın sosyal yaşantısında çok olumlu etkileri olmuştur. Valiliğimizce organize edilen kültür ve sanat etkinlikleriyle milli birlik ve beraberlik duygusunun tesisine katkı sağlanılmaktadır.

  Sosyal sorunlar nedeniyle bunalıma giren kimsesiz, düşkün ve yoksul insanlarımıza sahip çıkmak, onları yeniden kendilerine ve topluma yararlı hale getirmek, bu insanlarımızı rehabilite ederek, kazandırılan becerilerle iş ve geçim imkanları sağlamak üzere İl Özel İdaremiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile İlimizde Tahir Aktaş Toplum Merkezi açılmıştır.

  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle koordineli çalışan Tahir Aktaş Toplum Merkezinde 2004 Eylül – 2005 Mayıs ayları arasında; Anne – Çocuk Eğitimi, Aşçılık, Takı Tasarım, Ev Mefruşatı ve Dekorasyon, Okuma ve Yazma, Lise Giriş Sınavı, Ö.S.S Hazırlık, Anne Sütü Bebek Beslenmesi ve Çocuk Hastalıkları Kursları, Özürlüler Şenliği, Sokakta Çalışan ve Çalıştırılan Çocukların Projesi, Kadın Hastalıkları ve Menapoz, Osteoporoz ve Aile Hekimliği, Aile Haftası Etkinlikleri, Yeni Medeni Kanun ve Kadın Hakları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konferansları düzenlenmiştir.

  Valiliğimiz öncülüğünde ve gönüllü kişilerin desteği ile açılmış olan sığınma evinde 7 kişiye barınma imkanı sağlanmıştır.

  3. İŞ HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK


  a. İş Hayatı

  Kırıkkale bir sanayi şehridir. M.K.E.K. Fabrikaları ve TÜPRAŞ Rafinerisi şehrin ekonomik hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. 376 iş yerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi de özel sektörün önemli iş merkezidir. Organize Sanayi Bölgesinde 5084 sayılı yasa gereği bedelsiz arsa verilmesi halinde 50'den fazla fabrikanın faaliyete geçmesi yeni istihdam alanları yaratacaktır.Cankurtaran Mevkiinde projelendirilen Keskin Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında yöre ekonomisinde büyük gelişmeler olacaktır.

  Aktif nüfusun % 51,2'si tarım sektöründe, % 10,4'ü sanayi sektöründe, % 38,4'ü hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personel sayısı toplamı 21.200'dür. Bunlardan 12.434’ü memur, 1.628’i sözleşmeli, 5.420'si daimi işçi, 1.718’i ise geçici işçidir.

  2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre İldeki işsiz sayısı 17.403’dür. Buna göre Kırıkkale’deki işsizlik oranı % 13,1’dir. Bu oran erkek nüfusta % 15 iken kadın nüfusta % 8,7’dir. İşsizlik oranı ilçe merkezlerinde İl merkezinden daha yüksektir. İl merkezinde % 21 olan işsizlik oranı, ilçe merkezlerinde % 32,1’dir. Köylerde ise bu oran % 0,9’dur.

  İşsiz nüfusun büyük çoğunluğunu genç nüfus oluşturmaktadır. İşsiz nüfusun % 65’i 30 yaşından küçüktür.

  Türkiye İş Kurumuna müracaat edenlerin sayısı 2005 yılının ilk yarısı itibariyle 8180’dır. Kurum tarafından 224 kişi işe yerleştirilmiştir.

  b. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler


  İlimizde sosyal güvenlik kurumları kapsamındaki çalışanların sayısı 58.788, emekli , malül ve yaşlılık aylığı alan pasif sigortalı sayısı ise 47.131’ dir. Toplam 233.380 Sosyal Güvenlik kurumlarından yararlanmaktadır.

Benzer Konular

 1. Kırıkkale Liseleri
  dogangunes Tarafından Okul Rehberi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 26-12-2011, 07:51 AM
 2. Kırıkkale anaokulları
  dogangunes Tarafından Okul Rehberi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 14-12-2011, 02:39 PM
 3. Kırıkkale askerlik şubesi
  dogangunes Tarafından Super Rehber Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 11-12-2011, 03:00 AM
 4. Kırıkkale posta kodu
  dogangunes Tarafından Posta Kodları Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 10-12-2011, 04:34 AM
 5. Şekerbank Kırıkkale şubesi
  dogangunes Tarafından Banka Şubeleri Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 06-12-2011, 02:47 PM
Yukarı Çık