Merhaba

TOPLAM.....YABANCI.....VATANDAŞ

Ocak 735.469.267 531.414.202 204.055.065
Şubat 721.358.120 505.734.288 215.623.831
Mart 956.697.423 699.912.233 256.785.191
Nisan 1.044.280.697 751.858.744 292.421.953
Mayıs 1.600.640.039 1.308.186.279 292.453.760
Haziran 1.913.929.110 1.607.364.687 306.564.423
Temmuz 2.741.034.945 2.099.135.647 641.899.298
Ağustos 3.197.707.333 2.373.411.380 824.295.953
Eylül 2.636.147.408 1.980.773.333 655.374.074
Ekim 2.684.863.709 2.114.050.466 570.813.243
Kasım 1.516.808.183 961.548.369 555.259.814
Aralık 1.057.772.209 643.967.123 413.805.086
Toplam 20.806.708.444 15.577.356.752 5.229.351.692


AYLARA GÖRE TURİZM GİDERİ,Dolar

Turizm gideri

Ocak 272.349.030
Şubat 320.836.151
Mart 396.740.807
Nisan 350.964.158
Mayıs 392.547.210
Haziran 425.734.213
Temmuz 537.105.301
Ağustos 380.132.689
Eylül 388.662.216
Ekim 423.054.022
Kasım 505.229.994
Aralık 431.858.310
Toplam 4.825.214.101

Sayısal Bilgiler