Merhaba


Tarih Vakfı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen, “Belleklerdeki İstanbul” projesiyle İstanbul’un toplumsal ve kültürel çeşitliliğini, birçok ünlü kişinin yanı sıra sıradan insanların yaşam anlatıları aracılığıyla web ort***** taşıyor. Proje kapsamında, sözlü tarih alanında Türkiye’de ilk çalışmaları yapan Tarih Vakfı, arşivinde bulunan İstanbul’la ilgili yüzlerce görüşme kaydını sayısallaştırarak www.belleklerdekiistanbul.org adresindeki web sitesinde yerli ve yabancı araştırmacıların, öğrencilerin, öğretmenlerin, tarih meraklılarının ve tüm ilgililerin kullanımına sunacak.

Web sitesinde yer alacak görüşmelerin yapıldığı her kişinin belleğinde farklı bir “İstanbul anlatısı” var. Bu anlatılar; kişilerin İstanbul’un hangi semtinde yaşadıklarına, ne iş yaptıklarına, nereden geldiklerine, nasıl göç ettiklerine, içinde yer aldıkları toplumsal ilişki biçimlerine, İstanbul’u nasıl yaşayıp hangi deneyimleri edindiklerine göre farklılaşıyor. Yaşam anlatılarının her birinde, çok genel anlamda Türkiye’nin, dar anlamda da İstanbul’un son 70-80 yılda gerçekleşen toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi dönüşüm/değişim süreçlerinin izini sürmek mümkün: Çokpartili yaşama geçiş, ekonominin serbestleşmesi ve dışa açılması, toplumsal hareketler, köylerden kentlere, yoğunlaşan ve hızlanan göç, hızlı bir kentleşme ve geniş ölçekli kentsel imar hareketleri vb.
Aralık 2010’da yayım hayatına başlayacak web sitesinde İstanbul’la ilgili yaşam anlatıları İstanbul’un kültürel, toplumsal, ekonomik ve mekansal boyutlarını yansıtan temalar altında kullanıcılarla paylaşılacak.

Belleklerdeki İstanbul projesi kapsamında oluşturulacak görsel-işitsel veri tabanının, kentin tarihi zenginliğine ve kültürel çeşitliliğine dair kişisel anlatıları geleceğe taşıyarak ve erişilebilir kılarak yalnızca İstanbul kentinin değil, bu ülkenin tarihine yönelik çalışmalarda bir başvuru kaynağı oluşturması ve bu konuda sergi, yayın, belgesel gibi ürünlerin hazırlanmasına temel teşkil etmesi amaçlanıyor. Bu görsel-işitsel arşiv, oluşturulacak web sitesinin yanı sıra Tarih Vakfı Bilgi-Belge Merkezi’nde de kullanıcıların yararlanmasına açılacak.

2010