Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 10
 1. #1
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573

  Benim Memleketim

  Van Gölü nedeniyle potansiyel olarak kıyı turizmi imkanı mevcut olmakla birlikte henüz turizm amaçlı düzenli bir kıyı çalışması mevcut değildir. Buna rağmen Ayanıs, Amik, Mollakasım,Çitören ve kısmi olarak ta Güzelkonak sahilleri kıyı turizmi amaçlı doğal haliyle kullanılmaktadır.


  KÜLTÜR TURİZMİ

  İpek Yolu Turizmi
  İlimiz tarihi ipek yolu güzergahı içerisindedir. Ancak bu özelliği henüz turizme kazandırılmış değildir.

  İnanç Turizmi
  İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.
  Dinlerin ortaya çıkışından itibaren dini otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal yerlerin ziyareti kişisel tercihlerin ötesine geçmiştir. Bunun sonucu olarak kutsal yerler yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapmış ve kitlesel bir hareket olarak kendisini göstermiştir. Temelini dini inançların tatmininden alan inanç turizmi; dünya barışının ve kültürlerarası iletişimin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Aynı dine mensup fakat dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, dinlerinin kutsal mekanlarında bir araya gelerek dini inançlarını paylaşmanın yanı sıra birbirleriyle ve aynı dine mensup olsun veya olmasın yerel halka sosyal ve kültürel anlamda bir etkileşim içerisine girerler. Bu noktada inanç turizmi; farklılıkların ve çeşitliliklerin ortaya çıkmasına ve bunlara dinsel hoşgörü, saygı, sevgi ve anlayışla bakılmasına katkı sağlayan evrensel bir kurum niteliğine sahiptir.
  Çağımızda üç büyük dinin buluşma yeri olan Anadolu, farklı inançların ve medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de inanç turizmindeki mevsimsel özellik (dini tören ve anma günleri) tüm yıla yayılma özelliği gösterir.
  Ülkemiz birçok farklı tarihi ve kültürel değerlerin bir arada bulunabildiği ender ülkelerden biridir. Tarih boyunca pek çok medeniyet bu topraklarda uyum içinde yaşamış ve günümüze zengin ve renkli bir miras bırakmıştır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel ve arkeolojik zenginlikler şüphesiz ki, diğer dinler açısından da son derece önem arz etmektedir. Türkiye, inanç turizmi açısından bir açık hava müzesi konumundadır.
  İslam ve Hıristiyan inancına ait medeniyetlere ev sahipliği yapan ilimiz, inanç turizmi potansiyeli açısından önemli bir merkez konumundadır.Üzerinde barındırdığı; Hüsrevpaşa Camii, Akdamar Kilisesi, Kaya Çelebi Camii, Çarpanak Kilisesi gibi önemli eserler ziyaretçilerini beklemektedir.
  Hüsrev Paşa Külliyesi
  Eski Van Şehri'nde yer alan ve cami, medrese, han, hamam, sıbyan mektebi, türbe, misafirhane ve imaretten oluşan külliyenin çekirdeğini, Hüsrev Paşa Camii oluşturmaktadır. Mimar Sinan'ın eseri olan Cami, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 567 tarihinde yaptırılmıştır. Yaklaşık kare planlı olan harim mekanının üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Beş gözlü son cemaat yeri yıkılmıştır. Kuzeybatıda minare yer almaktadır. 2 m yüksekliğe kadar duvarları kaplayan çinilerin Rus işgali sırasında sökülerek Leningrad Müzesi'ne götürüldüğü söylenmektedir. Dışa taşıntılı mihrap, kalker taşından yapılmıştır. Dış cephedeki renkli taş işçiliği dikkat çekicidir.
  Akdamar Kilisesi
  Şehir merkezine yaklaşık 50 km uzaklıktaki Gevaş İskelesi'nden kalkan teknelerle yapılan 20 dakikalık zevkli bir motor yolculuğundan sonra adaya ulaşılmaktadır. Adaya yaklaştıkça sivri külahlı kilise dikkat çekmektedir. Üzerinde badem ağaçları bulunan ada eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Özellikle bahar aylarında, adanın karşısında yer alan üzeri karla kaplı Artos Dağı'yla etkileyici bir görünüm oluşur. Adaya vardığınızda mutlaka yükseklere tırmanın, doğanın sunduğu müthiş güzellikler sizi farklı duygulara sürükleyecektir. Akdamar Kilisesi 95-92 yılları arasında Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından, Mimar Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır. Kilisenin güneybatısındaki şapel 296 tarihinde, doğusundaki şapel XIII.y.y.'da, batısındaki Jamatoun 763 tarihinde, güneyindeki Çan Kulesi ise yüzyıl sonlarında ilave edilmiştir. Kuzeyindeki şapelin tarihi ise bilinmemektedir. Haç planlı Kilise, mimarisi kadar dış cephesini saran bitki ve hayvan motifli kabartmalarla da göze çarpmaktadır. Kabartmaları yapan ustalar İncil ve Tevrat'tan sahnelerle günlük olayları anlatmışlardır.

  Çarpanak Kilisesi
  Van'ın merkezine yakın Dibekdüzü köyü burnunun açığındaki adaya Van iskelesinden veya köyün iskelesinden ulaşılıyor. Adanın kuzey yönünde kurulmuş olan Ctouts Manastır Kilisesi St. Jean'a adanmıştır. Batısında Jamatoun ve kuzeydoğusundaki şapel, kompleksi tamamlamaktadır. Manastır topluluğunun tarihi IX. yüzyıla kadar uzanıyor. Manastır gezisinden sonra adanın güzel kumsallı plajında güneşlenmek ve göle girmek ise bu gezinin küçük bir ödülü olmaktadır.

  Adır Kilisesi
  Adaya ulaşım, şehir merkezine 40 km. uzaklıkta bulunan Yaylıyaka Köyü ile Erciş ilçesinden teknelerle sağlanmaktadır. XI. y.y.'da yapılan ve önemli bir kitap yazma merkezi olarak ün kazanan manastır; Saint Georges Kilisesi, Saint Sion Şapeli, papaz okulu ve keşiş hücreleri gibi bölümlerden oluşmuştur. 766'da ise yapıya Jamatoun eklenmiştir.
  Kaya Çelebi Camii
  Osmanlı devrinin önemli yapılarından biri olan ve Eski Van'ın günümüzde kullanılan tek mimari eseri olan caminin yapımına Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından 660 tarihinde başlanmış, ancak Koçi Bey'in idam edilmesi üzerine 663 yılında Cem Dedemoğlu Mehmet Bey camiyi tamamlatmıştır. Plan ve mimari bakımından Hüsrev Paşa Camii örnek alınarak yapılan cami, kare planlı üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Kuzeyde beş gözlü son cemaat yeri ve kuzeybatıda dışa taşıntı yapan bir minare ile küçük bir avlu yapıyı tamamlamaktadır. Caminin yapımında renkli taş kullanılmıştır.
  Yedi Kilise

  Erek Dağı'nın batısına kurulan ve Yedi Kilise adıyla anılan Varakvank Manastırı, Van'ın 9 km. güneydoğusunda, Yukarı Bakraçlı Köyü'nde bulunmaktadır. Değişik zamanlarda yapılan kiliseler ile keşiş hücreleri, sosyal tesisler ve birçok ek yapıdan oluşmaktadır. Aslında anıldığı gibi yedi adet kilise olmayıp iki grup halinde beş kilise, kiliseye eklenen bir Jamatun, bir kütüphane ve bir çan kulesi bulunmaktadır. Kutsal içeriğinin yanı sıra, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi etkinlikleriyle de ün yapan manastırın büyük bir bölümü günümüze ulaşmamıştır.
  St.Bartholomeus Kilisesi
  Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde bulunmaktadır. Mimari ve süsleme özelliklerine göre, kilisenin 3- yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Yapı daha sonra kapsamlı onarımlar geçirmiştir. Günümüze ulaşan şekil 7- yüzyıllardan kalmadır. Batı cephenin ortasında anıtsal bir giriş yer almaktadır. Yapının tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kiliseyle jamaton kısmının bütün olarak ele alınması yanında, batı cephedeki portalde yer alan figürlü plastik, yapının önemli yanlarını oluşturmaktadır.
  Gevaş Halime Hatun Kümbeti

  Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nın doğu tarafında bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Melik İzzeddin tarafından 555 tarihinde, kızı Halime Hatun için yaptırılmıştır. Ustası Ahlatlı Pehlivan oğlu Esed'dir. Köşeleri pahlanmış kare kaide üzerine onikigen gövdeli olarak yapılmıştır. Üstten piramidal bir külahla örtülmüş kümbet, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. İki katlı inşa edilmiş kümbetin cenazeliği kare planlı olup, doğudaki kapısına merdivenle inilmektedir.
  İzzettin Şir Camii
  Cami, Gevaş'ın Hişet Mahallesi'nde bulunmaktadır. Üzerinde inşasına ilişkin herhangi bir kitabe bulunmamasına rağmen, Van ve Hakkari Hakimi İzzettin Şir tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Genel olarak XIV-XV yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yapı, kare planlı bir cami ile bunun kuzey duvarına bitişik medreseden oluşmaktadır. Cami, mihrab önü kubbeli ve iki sahınlıdır. Yapıda düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephenin ortasındaki minare, günümüzde eklenmiştir.
  Erciş Zortul Kümbeti
  Erciş'in Zortul Köyü yakınlarında yer almaktadır. XV. yüzyıl başlarında Karakoyunlular'dan önemli bir şahsiyet için inşa edildiği tahmin edilmektedir. İki katlı kümbetin kare kaidesi ve bunun üzerinde onikigen gövdesi mecuttur. Üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür. Kümbet, üzerindeki figürlü bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Kümbet üzerinde, çift başlı kartal, aslan ve kuş figürleri yer alıyor.
  Arkeolojik Turizm
  Kaleler
  Van Kalesi
  Çavuştepe Kalesi
  Hoşap Kalesi
  Ayanis Kalesi
  Anzaf Kalesi
  Hişet Kalesi
  Zernek Kalesi
  Yoncatepe Kalesi
  Çavuştepe Kalesi Hoşap Kalesi
  Nekropoller
  Altıntepe Nekropolü
  Yoncatepe Nekropolü
  Kalecik Nekropolü
  Höyükler
  Tilkitepe Höyüğü
  Karagündüz Höyüğü
  Dilkaya Höyüğü
  Açık Hava Mabetleri
  Meher Kapı
  Yeşilalıç (Pagan) Kaya Nişi
  Analı Kız Açık Hava Mabedi
  Diğerleri
  Alniuni Kenti ve Taş Atölyesi
  Balaban Demir Ergitme Merkezi
  Yeşilalıç (Pagan)
  EKO TURİZMİ
  Yaylalar
  Geniş( Keşiş ) Gölü
  Gürpınar -Yalınca
  Gürpınar � Norduz
  Kamp-Karavan
  Gevaş Kızılay Gençlik Kampı
  Akdamar Restorant Kampı
  Foto Safari
  Potansiyel olarak Bahçesaray İlçemiz bu turizm dalına müsaittir.
  KIŞ TURİZMİ
  Kayak Merkezleri
  Van � Gürpınar Kurubaş Tepesi
  Gevaş Abalı Köyü
  ENDEMİK TURİZM
  Erçek Yöresi
  Norduz Yöresi
  Gevaş Artos Dağları
  Başkale Karasu Vadisi
  Erciş Zilan Deresi
  Erek Dağı Ve Geniş Gölü Yaylası Gibi
  KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ TURİZMİ
  Erçek gölü ( Flamingolar )
  Karasu Deltası (Flamingolar)
  Çarpanak ve Adır Adaları ( Martı )
  Diğer bölgeler: Balıkçıl, Kaşıkçı, Aladoğan, Ur Kekliği, Toy, Telli Turna, İshak Kuşu, Karaalılı Örümcek Kuşu, Kırmızı Gagalı Dağ Kargası, Yaban Kartalı, Suna, Dik Kuyruklu Ördek, Yaz Ördeği v.s.

  AV TURİZMİ
  Mermit, Köprüler Köyü Kuş Avcılığı ( Bıldırcın ve Ördek )
  Erek ve Artos Dağları ( Tilki Ve Keklik )
  Çarpanak Adasında ( Tavşan )
  DAĞCILIK TURİZMİ
  Tırmanış
  Artos Dağı,
  Süphan Dağı,
  Erek Dağı
  Nemrut Dağı
  Yamaç Paraşütü
  Artos Dağları Yamaçları
  SUALTI DALIŞLARI TURİZMİ
  Aşağıdaki alanlar sualtı dalışları yapılmaya müsaittir. Edremit Jandarma Sahil Güvenlik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde ekipler mevcuttur.
  Akdamar
  Adır
  Reşadiye
  SU SPORLARI TURİZMİ
  Su Kayağı: Edremit , Gevaş ve Merkez Çarpanak açıkları bu spor için müsaittir.
  Olta Balıkçılığı
  Aşağıdaki alanlar bu sporu yapmaya müsaittir:
  Zernek Barajı,
  Sarı Memet Barajı,
  Koç Barajı
  Karasu Çayı
  Bend-i Mahi Çayı
  Mermit Suyu
  RAFTİNG TURİZMİ
  Bahçesaray İlçesi potansiyel olarak müsaittir.

  SAĞLIK TURİZMİ
  Erciş Doğancı Kaplıcası ( Erciş Merkez 30 Km.)
  Çatak Şeyh Cürüh Kaplıcası ( Çatak Merkez 0 Km.)
  Başkale Kelegom Kaplıcası ( Başkale Merkez 20 Km.)
  Başkale Dereiçi Kaplıcası ( Başkale Merkez 47 Km.)  kaynak
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #2
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Van mutfağının olmazsa olmazlarından otlu peynir...bu lezzet tadılmalı...sabah, öğle ,akşam bütün öğünlerde yenilebilir bir tad...

  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 3. #3
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Van mutfağının diğer bir lezzeti : KELEDOŞ...Yemek isteyenler için tarifini veriyorum:)


  MALZEMELER:
  1. Kavurma eti
  2. Yarım su bardağı nohut
  3. 1 su bardağı den(Döğme)
  4. yarım su bardağı yeşil mercimek
  5. İki avuç ak pancar
  6. 3 yemek kaşığı tere yağı
  7. 2 su bardağı kurut

  YAPILIŞI:
  Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıv***** gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.


  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 4. #4
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Nerden
  İzmir
  Yaş
  37
  Mesaj
  248
  Rep Gücü
  9146
  Yaklaşık 5 yıl önce Üniversite de okurken Van'a bir gezi düzenlemiş ve gezmiştik. Van'a gece ulaşmış ve geceyi bir talebe yurdunda geçirmiştik. Ertesi gün şehir merkezini, Van kalesini, Akdamar adasını gezmiş, Van denizi kenarında piknik yapmıştık. Van denizi diyorum çünkü oradan deniz gibi gözüküyordu. :)

  Güzel bir gezi olmuştu. Van, köklü bir tarihe sahip gezilip görülmeye değer bir memleket...

 5. #5
  Aktif Üye carloss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  1.712
  Rep Gücü
  28877
  Askerlik görevimi yaptığım zaman doğu illerinin bir çoğunu görmüştüm görev icabı, o zaman da aklıma gelen : bu terör belası yüzünden ülkemizin bir çok ilini gidip göremiyoruz bilemiyoruz. Çok güzel bir şehir Van.

 6. #6
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  KIZ KULESİNE KARŞI
  Mesaj
  1.413
  Rep Gücü
  34628
  Alıntı carloss´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Askerlik görevimi yaptığım zaman doğu illerinin bir çoğunu görmüştüm görev icabı, o zaman da aklıma gelen : bu terör belası yüzünden ülkemizin bir çok ilini gidip göremiyoruz bilemiyoruz. Çok güzel bir şehir Van.
  Ben de gidip görme imkanına sahip olamadım..
  Ama gidenler gerçekten görülmeye değer yerler olduğunu söylüyorlar..
  Belki savcı olup, oralarda yaşama imkanını elde ederim :p

 7. #7
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Memleketim dediğim Van'a 3-4 yaşındayken gittim en son,bir daha da gitmedim gidemedim...ama severim memleketimi...uzak da olsam severim.

  emiLy hanım,
  birçok gencin, doğuyu tercihlerinde göz ardı etmesine rağmen,sizin oralarda yaşamak isteğiniz oldukça güzel ve takdir edilir cinsten...(savcı ya da avukat olmak benim de gözde mesleklerim arasındaydı,ama nasip olmadı..)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 8. #8
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  KIZ KULESİNE KARŞI
  Mesaj
  1.413
  Rep Gücü
  34628
  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Memleketim dediğim Van'a 3-4 yaşındayken gittim en son,bir daha da gitmedim gidemedim...ama severim memleketimi...uzak da olsam severim.

  emiLy hanım,
  birçok gencin, doğuyu tercihlerinde göz ardı etmesine rağmen,sizin oralarda yaşamak isteğiniz oldukça güzel ve takdir edilir cinsten...(savcı ya da avukat olmak benim de gözde mesleklerim arasındaydı,ama nasip olmadı..)
  Daha güzel yerler..
  Daha candan, samimi insanlar..
  Neden gözardı edeyim ki?

  Öğretmen olmayı da isterdim..
  Oradaki pırıl pırıl gençlere bir şeyler katabilmeyi..
  yardım edebilmeyi..
  Kesinlikle çok isterdim..

  Avukatlık ya da savcılık..
  Eminim ki altından kalkabilirdiniz..
  Bence geç değildir..

 9. #9
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52573
  Alıntı eмiLy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Daha güzel yerler..
  Daha candan, samimi insanlar..
  Neden gözardı edeyim ki?

  Öğretmen olmayı da isterdim..
  Oradaki pırıl pırıl gençlere bir şeyler katabilmeyi..
  yardım edebilmeyi..
  Kesinlikle çok isterdim..

  Avukatlık ya da savcılık..
  Eminim ki altından kalkabilirdiniz..
  Bence geç değildir..
  teşekkür ederim...
  omuzlarımda taşıdığım yük ağır, daha fazlasına gücüm yetmeyecektir...en azından omuzlandıklarımın hakkını vermek için,daha fazlasını istememeliyim...

  çok teşekkür ederim.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 10. #10
  Süper Aktif Üye kirmizigül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Nerden
  Istanbul, Turkey, Turkey
  Mesaj
  3.148
  Blog Mesajları
  22
  Rep Gücü
  18820
  van gercekte güzel bir ilimiz kismetse karavanla dogu illerimizi gezmek istiyorum
  gelenek göreneklerini tanimak benim icin en büyük zevk olacatir
  paylasim icin tesekkürler.

Benzer Konular

 1. Benim adım ergenekon! Benim adım balyoz!
  YukseLL Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 14-02-2011, 04:53 PM
 2. Bu Kız Benim
  TUTKU12 Tarafından Şiir Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 21-07-2010, 08:29 PM
 3. Yorum: 3
  Son mesaj: 02-02-2009, 07:41 PM
 4. Yorum: 0
  Son mesaj: 07-07-2008, 01:56 PM
 5. Benim Ben
  atmaca34 Tarafından Öykü ve Hikayeler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 09-04-2008, 11:25 PM
Yukarı Çık