Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

Yeni üniversiteler hayırlı olsun

Eğitim Öğretim Kategorisi Üniversiteler Forumunda Yeni üniversiteler hayırlı olsun Konusununun içerigi kısaca ->> RESMİ GAZETE SAYI :.27561 KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5981 Kabul Tarihi: 15/4/2010 MADDE ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  42
  Mesaj
  11.460
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93742

  Yeni üniversiteler hayırlı olsun

  RESMİ GAZETE SAYI :.27561
  KANUN

  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Kanun No. 5981 Kabul Tarihi: 15/4/2010
  MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

  "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  EK MADDE 119 – İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) Mühendislik-Mimarlı k Fakültesinden,
  b) Edebiyat Fakültesinden,
  c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
  ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,
  d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,
  e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
  f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,
  g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden,
  oluşur.

  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
  EK MADDE 120 – İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) Edebiyat Fakültesinden,
  b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
  c) Eğitim Fakültesinden,
  ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
  d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
  e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
  f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
  oluşur.

  Süleyman Şah Üniversitesi
  EK MADDE 121 – İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
  b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
  c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
  ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
  d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
  oluşur.

  Canik Başarı Üniversitesi
  EK MADDE 122 – Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
  b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden,
  c) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
  ç) Eğitim Fakültesinden,
  d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
  e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
  oluşur.

  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  EK MADDE 123 – İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
  b) Eğitim Fakültesinden,
  c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
  ç) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
  d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
  e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden
  f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
  oluşur.

  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
  EK MADDE 124 – İstanbul'da Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
  Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
  a) Tıp Fakültesinden,
  b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
  c) Eczacılık Fakültesinden,
  ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
  d) Eğitim Fakültesinden,
  e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
  f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
  g) Adli Bilimler Enstitüsünden,
  ğ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
  oluşur."

  GEÇİCİ MADDE 1 – Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi faaliyetlerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altıncı ayın sonuna kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki statüsü ile devam ettirir.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün kadrosunda olup söz konusu Hastanede çalışan personelin statüsü, en geç birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar korunur. Bunlardan;
  a) Akademik unvana sahip olanlar ile tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin, talepleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili mevzuat hükümlerine göre söz konusu Üniversiteye ataması yapılabilir.
  b) Tıpta uzmanlık öğrencisi olmayan ve akademik unvana sahip bulunmayan diğer personel, talepleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar, söz konusu Üniversite ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşme imzalayarak istihdam edilebilir.
  c) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personel, söz konusu Üniversitede istihdam edilmek istemedikleri ya da ataması yapılarak veya sözleşme imzalanarak anılan Üniversitede istihdam edilmedikleri takdirde, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak Sağlık Bakanlığına, diğer personel ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlere naklen atanırlar.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bölümünde yer alan ve söz konusu Hastaneye tahsis edilmiş kadrolarda bulunan personelden, söz konusu Üniversitede çalışmak isteyenlere ait kadrolar ile boş bulunan kadrolar ve Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı ve Saymanlık Müdürü kadroları, birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda iptal edilerek kadro cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Bu tarihten itibaren, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri saklı kalmak kaydıyla, bu fıkrada unvanları sayılan personel, en geç bir ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanmak üzere; dolu kadrolarda bulunan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ise bulundukları kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığına devredilir. Devredilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş sayılır.
  Üçüncü fıkrada unvanları sayılan personel, kadrolarının iptal edildiği tarih ile atama işlemleri yapılıncaya kadar geçen sürede durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgililer, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla çalışma ücreti ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet ücreti hariç olmak üzere, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarıyla diğer mali haklarından ve görevlendirildikleri yerlerdeki fiilen görev yaptıkları emsali kadroya ilişkin döner sermaye ödemesinden yararlanır. Bu personelin Vakıflar Genel Müdürlüğündeki önceki kadrolarına bağlı olarak, 5737 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla çalışma ücreti ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet ücreti hariç olmak üzere, en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplam net tutarının, atandıkları yeni kadroların, nöbet ücreti ve döner sermayeden yapılan ek ödeme hariç olmak üzere, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.
  Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye Başbakanlık yetkilidir.
  MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  22/4/2010

 2. #2
  redyellow
  Misafir..
  Hayırlı olsun, inşaallah gençliğimizin eğitimlerine güzel katkıları olur.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  KIZ KULESİNE KARŞI
  Mesaj
  1.413
  Rep Gücü
  34628
  Yeni üniversiteler açmak için ayırdıkları bütçeyi, mevcut üniversitelerdeki eğitimi kaliteleştirmek için harcasalar ya.. Herkesi üniversiteli yapmanın kime ne faydası avr ki? Sanırım tek faydası ''oy'' olarak geri dönecek olması!!

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye tntcool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Nerden
  Antalya
  Mesaj
  2.191
  Blog Mesajları
  3
  Rep Gücü
  54809
  Bina yapmayı eğitime katkı olarak gören toptancı zihniyet ! Bunların içlerini neyle dolduracaksınız... Kadrolaşma sebebiyle her yerde oluşan insan kalitesizliğini arttırıp bilgisi az, fazla düşünmeyen bir toplum cemaat için daha elverişlidir tabii ki...

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Mesaj
  1
  Rep Gücü
  8

  merhalar...

  ben akdeniz üniversitesinde okuyorum. 2010 yarıyıl tatilinde başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevininrim.şimdiden teşekkürler....

Benzer Konular

 1. Bedelli vatandaşlık görevi hayırlı olsun.
  halukgta Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 23-11-2011, 09:21 PM
 2. Hayırlı olsun
  hakan_k Tarafından Futbol Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 12-04-2010, 10:31 PM
 3. Hayırlı (sı) Olsun
  onairci Tarafından Süper Sözlük Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-10-2009, 12:09 AM
 4. Yorum: 8
  Son mesaj: 18-01-2009, 02:27 PM
 5. Üç aylara girdik, hayırlı olsun
  dogangunes Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 04-07-2008, 09:49 PM
Yukarı Çık