Öğretmenler ve toplu ulaşım araçlarında çalışanlar da artık grev yapabilecek. Teklifte sendika kurucusu olmak için Türk vatandaşı olma şartı kaldırılıyor, üye olma yaşı ise 16'dan 15'e düşürülüyor. Düzenleme yasalaşırsa sendikalar yurtdışında temsilcilik açabilecek.

Buna göre sendika kurucusu olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacak, yani yabancılar Türkiye'de sendika kurabilecek.

Üyelik yaşı 16'dan 15'e düşürülecek. En az 7 kişi sendika kurabilecek.

Sendikalara üye olmak veya üyelikten ayrılmak için gereken noter şartı da kaldırılıyor. Böylece sendikalar her bir noter onayı için 150 YTL'den yani büyük mali külfetten kurtulacak.

Sendikalar ve konfederasyonlar uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında temsilcilik açabilecek.

Teklif, aynı içerikteki iş kollarının sayısının azaltılmasını da amaçlıyor. Mevcut sistemde 28 olan işkolu sayısı 19'e indiriliyor.

Yetkili sendikanın belirlenmesinde yüzde 10 olan baraj kaldırılıyor. Teklife göre, sendikalar ticaretle uğraşamayacak ancak nakit gelirlerinin yüzde 40'ından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve iktisadi kuruluşlara yatırım yapabilecek.

Teklifteki en önemli değişikliklerden biri ise eğitimcilere, toplu taşıma araçlarında çalışanlara ve bankacılara grev ve lokavt hakkının tanınması.

Özel okul ve dershanelerde görev yapan öğretmenler de grev yapabilecek. Ancak itfaiyecilere, cenaze ve defin işleri ile su, elektrik, doğalgaz sektörlerinde çalışanlara grev ve lokavt hakkı yok.


İnşallah yine dayak yiyen insanları görmeyiz bu grevlerde