bir sorum var:4 farklı DNA molekülündeki G ve A sayıları
DNA G A
X 300 500
Y 600 250
Z 400 350
K 500 400
bu tabloya göreX Y Z K DNAlarının belli bir sıcaklıktaki ayrışım oranlarının karşılaştırılması nasıl olmalıdır?