Matematik Performans , Proje Ödevi Konuları,Performans ve Proje Ödevi Konuları,Proje ve Performans Ödev ve Görevleri,Sınıf proje görevleri konuları

- Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
- Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
- El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama
- Matematik bulmacası hazırlama
- Prizma maketleri hazırlama (Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma.)
- Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama
- Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları
- Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama
- Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama
- Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
- Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
- Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama
- Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma
- Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
- Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.
- Matematik dergisi hazırlama
- Eşlik ve benzerliği tanıtan bir tablo hazırlama
- Cebirsel ifadeleri modelleyerek gösterme
- Örüntü-süsleme örnekleri hazırlama
- Rasyonel sayıları modelleyerek gösterme
- Tam sayılarda dört işlem ve kuvvetini içeren sorular hazırlama.
- Matematik bulmacası hazırlama
- Matematik bulmacası hazırlama
- Fraktalar ile ilgili slayt gösterimi hazırlama
- Pisagor bağıntısını modelleme
- Fibonacci sayılarını araştırma
- Histogram oluşturma
- Rasyonel sayılar ile ilgili sorular hazırlayarak çarkıfelek oluşturma
- Matematiğe yön verenler hakkında bilgi toplama
- Oran-orantının özellikleri hakkında problem çözümleri
- Koordinat sistemi( Rene Descardes) ile ilgili pano hazırlama
- Matematik dergisi hazırlama
- Beş tane bankanın faiz oranlarını araştırarak uygun problem çözme
- Çember ve açıları gösteren bir sunu hazırlama
- Daire ve daire dilimi alanları hakkında soru hazırlama
- Silindirin açık ve kapalı şeklini gösteren ve özelliklerini tanıtan maket hazırlama
- Bir torbada 1 den 21’e kadar sayıların yazıldığı kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
- Beşgen, Altıgen ve yedigenin iç açıları, dış açıları, köşegen sayısını gösteren pano hazırlama
- Parelel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların tanıtımı gösteren bir tablo sunumu hazırlama
- Ailenizin boy ve kilo ölçülerini belirleyerek, uygun grafikte gösterme
- Matematik dergisi hazırlama
- Simetriye günlük yaşamdan örnekler vererek noktaya ve doğruya göre simetriği slayt şeklinde hazırlama.
- Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini belirtiniz
- Matematik dergisi hazırlama
- Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama
- 4,5,6 basamaklı tam kare sayıların karekökünü alma örnekleri