Türkçe Performans , Proje Ödevi Konuları,Performans ve Proje Ödevi Konuları,Proje ve Performans Ödev ve Görevleri,Sınıf proje görevleri konuları

- Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
- Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
- Türkülerimizin hikâyeleri
- Şiirlerin hikâyelendirilmesi
- Bir gazete makalesi yazma.
- Bir oyun düzenleme,planlama,icat etme.
- Bir metin ya da konuşmanın ana hatlarını yazma.
- Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma.
- İki çalışmayı ( resim , müzik parçası veya oyun) karşılaştırma.
- Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma.
- Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma.
- Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme.
- Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp, sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma.
- Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama.
- Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
- Mevlânâ’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ
- Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
- Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
- Atatürk”ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
- Atatürk”ün dil ve edebiyatla ilgili görüşleri
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi”de beş şehrin ele alınması,ortak ve farklı yönlerin tespiti
- Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar
- Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret”te İstanbul
- Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı
- Barış Manço”nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
- Şiirlerin resimlendirilmesi
- Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
- İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
- Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
- Şiir antolojisi oluşturma
- Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi
- Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması
- Öykü türünde bir yazı okuyup öğelerine göre inceleme.
- İstediği herhangi önemli günde törende okunmak üzere ‘günün anlam ve önemini bildiren yazı’ yazma.
- İmla kurallarının önemini kavrama ve gösterme.
- Kurgulayarak bir öykü yazma.
- Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
- Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
- Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
- “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
- Yılın kitaplarını tanıtma
- Roman okuyarak özetini sunma.
- Noktalama işaretlerini ve kullanım yerlerini gösterme.
- İlgilendiği bir yazar, şair ya da önemli birini tanıtma.
- Şiir defteri oluşturma, sınıfta arkadaşlarına tanıtma.
- Okuduğu bir öykünün, anının, serim düğüm, çözüm bölümlerini gösterme.
- Karikatür toplama, sınıf veya okul panosunda sergileme.
- Şiir yazma çalışması yapma.
- Yaşadığı ilginç bir anıyı sözlü/ yazılı olarak ifade etme.
- Seçtiği bir resme göre öykü oluşturma.
- Günlük tutma ve bunu tanıtma.
- Seçtiği bir konuyla ilgili teknolojiyi kullanarak sunum yapma.
- Herhangi bir görsel malzemeyi sınıfta arkadaşlarına tanıtma.
- Masallarda vurgulanan çeşitli ögeler vardır ; bezelye, susam vb. İstediğiniz herhangi bir masalı inceleyerek ilginç ögeleri bulup, nedenlerini araştırınız.
- Okuduğu kitaplardan bir kitaplık oluşturma bunları sergileme
- Süreli bir yayını takip etme (dergi, gazete) güzel yazıları derleme.
- Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine katılma, izleme, bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtme.
- Kaset, cd, film gibi kaynaklardan kişisel bir arşiv oluşturma.
- Beğendiği bir atasözü, özdeyiş, deyimi açıklama.

- Kompozisyon yarışmalarına katılma ve bunları biriktirme.
- Seçtiği bir dilbilgisi konusunu araştırma, sınıfta anlatma.
- Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini araştırma.
- Atatürk’le ilgili anı derleme.
- Gezip, gördüğü bir yeri tanıtma.
- Yakın çevreyi gözlemleyerek bir fabl yazma.
- Tiyatro terimlerini ve tiyatro türlerini araştırma.
- Sözcüğün kullanıldığı cümleye göre tür değiştirebileceğini örnekleyen cümleler oluşturma.
- Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği önemle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşma.
- Mektup çeşitlerini açıklama, her birine örnek yazma.
- İstediği bir konuyla ilgili oyun oluşturma.
- Metin türlerinden seçtiği birini açıklama, hakkında bilgi, örnek yazma.
- Yurdumuzun ve dünyamızın en önemli sorunu olarak gördüğü durumu ve çözüm yolunu açıklama.
- Herhangi bir tiyatro metnindeki monologu sınıfta canlandırma.
- Beğendiği bir şiiri veya şiirleri sınıfta okuma.
- Konusuna göre şiir türlerini araştırma, bunlara uygun şiirler derleme.
- Biyografi ve otobiyografi kavramlarını tanıtma, örnek yazma.
- İstiklal marşını ezberleme, hakkında araştırma yapma.
- Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ezberleme, güzel bir şekilde okuma, açıklama.
- Mahallenizde ya da çevrenizdeki bir sorunu tespit edip çözüm yolu arama, bulduğu çözümü ve sonuçlarını açıklama.
- Seçtiği şiirleri düzyazıya çevirme.
- Seçtiği birinin fiziksel ve ruhsal portresini hazırlama.
- Bir şiiri biçimsel özelliklerine göre inceleme.
- Tanıdığı ilginç birini ve onu neden ilginç bulduğunu anlatma.