Meslek liselerinde meslek öğretmeni olarak görev alabilirler.