Programın amacı, kurumların üst düzeydeki idareci elemanlarına yönetimde yardımcı olmak üzere eleman yetiştirmektir.