2011 Askerlik Celp Dönemleri, 1991 Doğumlular için Celp Dönemleri Yerleri, 91'liler için celp

2011 yılında askere gidecek 1991 doğumlu kardeşlerimiz için celp dönemleri ve celp yerleri aşağıdaki gibidir.

1991 doğumlu 2011'de askere gidecekler hakkında bilgiler;

1991 doğumlu olanların askerlikle ilgili yükümlülükleri 01.01.2010 tarihi itibariyle başlayacaktır.
1991 doğumlular 2010 yılında muayenelerini olacak ve 2011 yılında askere gideceklerdir.

İLK YOKLAMA NE ZAMAN?
Bu sene askerlik çağına girenlerin yani 1991 doğumlu olanların nüfus kayıtlarındaki bilgileri içeren ilk yoklama kimlik çizelgeleri 1-30 Nisan tarihleri arasında, nüfusa kayıtlı olunan yerin köy veya mahalle muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir.

Askı süresi içinde, ilk yoklama kimlik çizelgelerini incelemeniz,adınız yoksa veya kimlik bilgileriniz hatalı ya da eksikse, gerekli düzeltmeleri yaptırmak üzere, 15 Mayıs tarihine kadar nüfus idaresine başvurmanız gerekmektedir.
Çizelgedeki kimlik bilgilerinde hata veya eksik bilgi bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları yeterlidir.

SON YOKLAMA
Askerlik şubeniz 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki herhangi bir günde sizi yoklamaya davet eden Son Yoklama Çağrı Tebligatını adresinize gönderecektir.
Herhangi bir sebeple, çağrı tebligatı elinize ulaşmasa bile; bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederek, yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikamet etmekte iseniz bu tebligat ile birlikte bölgesinde bulunduğunuz askerlik şubesine başvurunuz.

Son Yoklama Gününden Önce
Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken
Nüfus hüviyet cüzdanınızı,
2 adet fotoğrafınızı,
Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini,
Verem savaş taraması sonuç belgesi
Meslek veya sanatınıza ait belgeleri,
Sporcu lisansınızı,
Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Son yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.

Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Son yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınız ve mazeretinize ait belgeleriniz askerlik şubesine ulaşmadığı takdirde yoklama kaçağı suçu işlemiş olur ve Askerlik Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu gereğince, askerlik şubelerince idari para cezası veya cumhuriyet baş savcılıkları tarafından yapılacak yargılama sonucunda hapis veya ağır hapis cezası ile cezalandırabilirsiniz ağır hapis cezası aldığınız takdirde kamu hizmetlerinde görev alma, seçme ve seçilme hakkı vb. Bazı kamusal haklardan ömür boyu mahrum kalabilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir: 2011 Celp Dönemleri
Ayrıntılı bilgi için: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı