VİTAMİN öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış, internet üzerinden ulaşılan okul eğitimine destek bir eğitim hizmetidir. VİTAMİN, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programıyla uyumludur. Bu öğrenme ortamı, öğrencinin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, hareketli ve görsel uygulamalarla sunulur.

VİTAMİN, ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik, fen ve teknoloji, Türkçe ve sosyal bilgiler derslerini kapsar.
Gerek evde gerekse okulda kullanılabilir. İstenilen an istenilen yerde kullanım kolaylığı sunar.

İçeriği, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim programıyla uyumludur.
Sesli ve görsel konu anlatımlarından oluşan VİTAMİN’de 3600’ü aşkın interaktif etkinlik, canlandırma ve deney bulunur. Üç boyutlu eğitsel nesneler ile öğrencinin öğrenme dünyasına daha etkili ulaşılır.

Sunduğu çözümlü örnekler, tarama testleri, değerlendirme soruları, Seviye Belirleme Sınavları gibi ölçme ve değerlendirme araçları, öğrencinin seviyesini tespit etmesinde ve eksiklerini gidermesinde önemli rol oynar.
Oyunlar, ek kaynaklar ve haritalar gibi pek çok eğitsel araçlar sunar.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme düzeylerini göz önünde bulundurur.
Çoklu zeka kuramı uygulanarak öğrencinin baskın zekasının yanı sıra çok baskın olmayan zekalarının da geliştirilmesi sağlanır.
Öğrenci odaklıdır, öğrencinin artılarını güçlendirirken zayıf yönlerinin giderilmesi için olanaklar sunar.

kaynak