İnsanlar ve başarı
İnsanlar üçe ayrılırlar;
1) Gerçekten başarılar
2) Başarılıyım diye geçinenler
3) Başarılı insanlar üzerinden geçinenler
Gerçekten başarılı olmak için Çok ve planlı çalışmak gerekir. Beynimizi akıllı ve yerinden kullanmalıyız. Başarı insanın gerçek aynasıdır.