Aşırı gerilim durumu 4 katagori içinde gruplandırılabilir.
Yıldırım Düşmesi: Bu doğa olayı, ağır ve yıkıcı aşırı gerilim üretmektedir.
Bölgesel Elektrik Altyapısı: Altyapının kalitesine bağlı olara aşırı gerilim üretebilmektedir
İşletmelerdeki Sistemler: Elektrik ekipmanları, çalışma durumlarının sonucu olarak aşırı gerilim oluşmasına sebep olabilirler. (Örnek: Değişken hız sürücüleri ...)
Yakın Çevredeki Araç Ve Gereçler: Yakın çevrede çalışan araç ve gereçler tarafından oluşan aşırı gerilim durumları
Aşırı gerilimler; elektriksel ekipmanlarda izolasyon bozulmasına sebep olan gerilim değerleridir. Bu izolasyon bozulması, ekipmanın güvenilirliğinin azalması yada tamamı ile devre dışı kalmasına kadar varabilecek sorunlar doğuracaktır. Eğer bu gerilim artışı kabu edilebilir sınırlar içinde olursa MTBF orantılı olarak azalacaktır. Ekipmanın sıklıkla kontrol edilmesi değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkacak bu da çalışma maliyetinin net bir şekilde artışına sebep olacaktır. Bu gerilim artışı kabul edilebilir sınırlar dışına çıktığında, bozulma ani bir şekilde gerçekleşecek ve yine çalışma maliyeti artacaktır. Bu aşırı gerilimler, TVSS kurulumu ile en aza indirgenebilecek ya da tamamen ortadan kaldırılabilicektir.


Aşırı Gerilim Nedir ve Nelere Sebep Olur? - Bydigi Forum