+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 Toplam: 1

Anafartalarda ne oldu?

YAŞAM VE İNSAN Kategorisinde ve Mustafa Kemal Atatürk Forumunda Bulunan Anafartalarda ne oldu? Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Merhaba Çanakkale kara muharebeleri 25 Nisan 1915’te başlamıştır. Atatürk, bu tarihten 10 Aralık 1915’e kadar aralıksız olarak, 7 ay 15

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Anafartalarda ne oldu?

  Merhaba


  Çanakkale kara muharebeleri 25 Nisan 1915’te başlamıştır.
  Atatürk, bu tarihten 10 Aralık 1915’e kadar aralıksız olarak,
  7 ay 15 gün süreyle, bu muharebelere katılmıştır.
  25 Nisan ile 8 Ağustos arasında Arıburnu bölgesinde
  19’uncu Tümen Komutanlığı ve Arıburnu Kuvvetleri komutanlığı;
  8 Ağustos ile 10 Aralık arasında ise ordu seviyesinde olan
  Anafartalar Grup Komutanlığı yapmıştır.
  Çanakkale Zaferinin 75’inci yıldönümü nedeniyle
  Atatürk’ün eserlerinde kullanmadığı emir ve raporlarının
  bir bölümünü istifadeye sunuyoruz.
  MEVKİ-İMÜSTAHKEM KUMANDANLIĞINA

  Mâh-ı hâlin on dozukuncu günü vuku bulan Seddülbahir Muharebesinin sûret-i cerayanı bervech-i âtidir.

  1. Tevm-i mezkûrde öğleden evvel saat dokuzda düşmanın üç dridnot ve beş torpidosu tarafından Seddülbahir ve civarı bombardıman edilmeye başlandı. Bu esnada bir nakliye sefinesi ile üç mavnası Seddülbahir iskelesine takarrüble asker ihracına başlamış ve bombardıman himayesi tahtında bir zabit kumandasında yetmiş kişilik tahmin edilen bir kuvvet ve bir makineli tüfek iskeleye çıkmıştır. Yirmi yedinci Alayın Onuncu Bölüğünden Mustafa Oğlu Mehmed çavuş kumandasındaki nısıf takım tarafından çıkan düşman üzerine Seddülbahir Tabyasından ateş açılıyor ve düşman da mukabeleten ateşe başlar. Muharebe üç saat kadar devam etmiş mesafenin azlığı ve askerimizin şiddetli ateşi altında ve en nihayet süngü hücumuna kalkması sayesinde düşman askeri sebat edemeyerek bir çoğu vurulmuş oldukları halde sandallarına râkiben firar etmişlerdir.

  2. Bombardıman esnasında 27. Alay 10. Bölükten altı şehit ile on üç mecruhumuz vardır. Bunlardan üç şehid Seddülbahir’de diğer üçü Harab Tabyada intizar mevziînde bulunan kıtadandır, Seddülbahir’de şehid olan üç neferden Nuh oğlu Nuh ‘un cesedi bulunamamış ise de şehit olduğu kaviyyen memuldur.

  3. İşbu muharebede 4.670 piyade mermisi sarf edilmiştir. Beş silah ile sekiz kasatura henüz bulunamadığı ve iki silahın kundakları harab olduğu ve bu bâbdaki zayiat listesi leffen takdim kılındığı maruzdur.

  19’uncu Fırka Kumandanı Kaymakam İmza M. Kemal

  3’ÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞINA

  “77’nci Alayın tümü ile 27’nci Alayın sol kanadındaki bazı kısımlar bozulup dağılmışlardır. Kendiliklerinden geriye çekiliyorlar. Sağ kanattaki 57’nci Alay da, düşmanın üstün piyade kuvvetleri ve savaş gemilerinin yan ateşi altında ezilmektedir. Düşman karaya top çıkarmıştır. Elden geldiği kadar savunmayı devam ettirmeye çalışıyorum.”

  19’uncu Fırka Kumandanı Kaymakam M. Kemal

  ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞINA

  Yarın icrasını tasavvur eylediğim taarruz için nezdime celp eylediğim cüz’ü tam kumandanlarına ihzarata müteallik verdiğim talimatı şifâhiyye hülasası lef/en takdim kılınmıştır. Maksadım evvelâ düşmanın merkezinde en kuvvetli ve müstahkem olan noktayı sükût ettirmektir. Buna muvaffak olduktan sonra heyeti umumiye ile düşman üzerine atılıp denize dökmeyi muvaffık görüyorum.

  ÜÇÜNCÜ KOLORDU KUMANDANLIĞINA

  19’uncu Fırka Kumandanı Kaymakam M. Kemal

  TAARRUZ İHZARATI İÇİN VERİLEN TALİMAT-I ŞİFAHİYYE HÜLÂSASI

  Mevcut tertibatta berveçhi âti tadilât icra olunacaktır.
  Merkez ve sol cenah namı altında bulunan gruplar Kaymakam Şefik Beyin kumandasında birleşecektir. Kanlı sırtın denize nazır olan Tepecik, muhkem surette kuvvetli olarak tutulacaktır. Bu sırtların cenuba doğru uzanmış olan hatlar hazfolunacaktır. Buna mukabil Kanlı Sırtın cenubunda (en üst münhanisinde) zaten müstahzar olan avcı hendekleri işgal edilecektir.

  77’nci Alayın oradaki kuvvetleri Kabatepe’ye gidecek, oradan 27’nci Alayın kuvvetleri tebdil edecektir. 27’nci Alay düşmanın tamamen merkezi karşısında bulunan kuvvetlerinin bulunduğu mevzi-i yeni gelmiş bulunan 14’ncü Alaya sükûnetle teslim ettikten sonra bu kuvvetler toplanarak 27’nci Alayın ihtiyatını teşkil edecektir. 125’nci Alayın sağ cenah topçu mevzi-i civarında bulunan taburu eski mahalle gelecektir, (merkez) Topçu cebel taburundan ayrılan iki top bataryasına iltihak edecektir.

  Bu tadilât ve tertibat hazırlığına şimdiden başlanacak fakat icraat gece ve kemâli sükûnet ve dikkatle olacaktır.

  Bu hususat nısfölleyle kadar icra ve ikmâl edilmiş ve bana malûmat verilmiş olacaktır.

  5’nci Fırkadan iltihak edecek taburlar 125’nci Alayın bulunduğu mahalle gelecektir. Yarın icrasını tasavvur ettiğim taarruza ait evamirimi alaylardan tertibatın ikmâli hakkında malûmat alındıktan sonra bildireceğim.

  19’uncu Fırka kumandanı M. Kemal

  FIRKA EMRİ

  “1. Dün gece tümen cephesine karşı taarruz eden, düşman ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmüş ve 57’nci Alayın 31 ve 32 numaralı siperlerine giren düşman 27’nci ve 57’nci Alayların şiddetli karşı hücumlarıyla kamilen yok ve bombayla havaya uçurulmuş ve askerlerimiz siperlerimize yerleşmiştir. 27’nci Alay komutanı gösterdiği gayret ve aldığı yararlı tedbirlerden ötürü, kuzey Grubu Komutanı Paşa Hazretleri tarafından bir gümüş imtiyaz madalyasıyla taltif edilmiştir.

  2. Düşmana olan yakınlığımız nedeniyle birinci hatlardaki kıtaların her vakit uyanık bulunmaları, mangaların başında manga, takımların başında takım komutanları ve sırasıyla her kıta komutanının daima hazır ve erlerin heves ve gayretini artırmak suretiyle her durumunda örnek olmaya fırsat gözetmelerini kesinlikle isterim.

  3. Siper nöbetçileri (gündüz her manga cephesinde iki er, gece yarım manga) daima gözleri düşmana dönük ve çok uyanık bulunacak, diğer erler silahı elinde siper içinde manga başının emrini bekler durumda bulunarak kesinlikle uyanık bulunacaktır.

  İstinattaki erler silah ve cephanesi yanında olduğu halde gündüz uyuyabilir. Geceyse bunun da yarısı uyuyabilir. Diğer yarısı uyanık bulunacaktır.

  Tabur ihtiyatları ve alay ihtiyatlarının dinlenme durumu çoksa da bunlar da gereğinde derhal istenilen yere gidebilecek şekilde emir ve komuta altında bulunacaktır
  .
  Cephede bulunan makineli tüfekler başında gece de ateş etmeye hazır nöbetleşe erler ve assubaylar bulunacaktır.

  4. Geceleri cephemiz önündeki derelere doğru çok iyi seçilmiş er ve astsubaylardan keşif kolları çıkarıp düşmanın durumu keşif ve gözetlenecektir. Fakat bir yanlış anlaşmaya meydan vermemek için alay içinden çıkacak keşif kollarıyla siperlerdeki erlere gerekli talimat verilmelidir. Bazı cesur keşif kolları düşman mevziîne kadar yaklaşıp bomba atarsa düşmana hem kayıplar vermiş ve hem de rahatsız etmiş ve moralini kırmış olur.

  72’nci Alay keşif kolları ve devriyelerinin Keskintepe’den daha ileriye Sazlı Deresine kadar inip dereyi dikkatli şekilde gözetlemeleri gerekir.

  5. Sazlıdere kuzeyindeki kuvvetlerimizden (Azmakla Sazhdere arasındaki bölgede) en ileride bulundurulacak keşif kollarının gündüzün görüşü olan noktalarda bulundurulmaları ve geceleyin deniz kıyısına kadar ileri sürülmesi istenmelidir. Kal’a İstihkâm Bölüğüne Şahinsırt’ta yaptırılacak tahkimatın, Çatlak Deresi ve Pilavtepe doğrultusunu ve özellikle Pilavtepeyle Keskintepe arasındaki dereyi ve Sazlıdereyi etkili şekilde döğecek surette konmasına dikkat edilmelidir.

  6. Her iki topçu grubu bataryaları, piyademizi rahatsız eden düşman hedeflerini arayıp bulmak ve bulduklarını ateş altına almakla yükümlüdürler. Böylece etki sağlanmasına uygun hedefler çıktığında düşmanı yok etmecesine ateş açmak gereklidir.

  7. 3’üncü İstihkâm Taburunun 4’üncü Bölüğü tahkimat hakkında verilen talimat gereğinde alayların cephelerindeki tahkimatın iyileştirilmesiyle beraber ulaşım yollarından henüz çıkış basamakları yapılmamış olanlara da hemen çıkış basamakları yapacak ve bu ulaşım yollarından savunmaya yarar durumları olanın yerlerini de hızla savunmaya yarar şekle koyacak ve tamamlayacaktır.

  8. Evvelce de bildirildiği gibi 64’üncü Alay Cesaret Tepesinde Mehmet Çavuş siperleri önünde 27’nci Alay sol kanadında 25 numaralı siperin, 57’nci Alay sağ kanadında 31 ve 32 numaralı siperin ilerisinde düşmanın lağım kazmasına karşı tedbirler almak hususunda alay komutanlarının özellikle dikkatlerini çekerim. Bu konuda yapılan işlere ait bilgiler bana verilecektir, istihkâm erlerinin yardımı gerektiğinde alay komutanlarının doğruca istihkâm bölüğü komutanlarından isteyecekleri yardım derhal yerine getirilecektir.

  9. Düşmanın hareketlerinde meydana gelecek her türlü değişikliği üstüne derhal bildirmekte gevşeklik ve gecikenler düşmanın yararına hizmet etmiş gibi haklarında en şiddetli kanunî muamele uygulanacaktır.

  10. Düşmanın siperlere yapacağı piyade, makineli tüfek, topçu ve bomba ateşleriyle veya bundan başka herhangi bir araçla etki yaparsa yapsın yerini bırakan siperini boşaltan askerden hangi rütbede olursa olsun bütün subaylar, o anda orada bulunan üstü tarafından derhal idam edilecek ve sonucu bana bildirilecektir.”

  19’uncu Tümen kumandanı
  Miralay
  M. Kemal  2’NCİ ALAY KOMUTANLIĞINA

  “Başarı ve gayretinize teşekkür ederim. Bütün şiddetinizle, tertibatınız veçhile harekete devam ediniz. Kuvvete ihtiyacınız olursa, derhal bildiriniz-”

  19’uncu Tümen Komutanı
  Albay Mustafa Kemal


  NOT : İnşallah düşmanı kamilen geri attıktan sonra, onun siperlerine: kadar karşı taarruza kalkılmalıdır. Albay Avni’ye, o suretle bilgi veriniz.

  Mustafa Kemal

  ŞİMAL GRUBU KUMANDANI FERİK PAŞA HAZRETLERİNE

  Mazide olduğu gibi hâlde de Osmanlı Milletinin namus ve haysiyyetini bülend kılan asarı âliye hidematının istihkak kesbettirdiği rütbei cedidei samiyyelerinden dolayı arzı tebrikât eylerim.

  19’uncu Fırka Kumandanı
  MiralayMustafa Kemal


  19’UNCU FIKRA KUMANDANI MİRALAY MUSTAFA KEMAL BEYEFENDİYE

  Mahza sizin gibi fa ‘al cesur silah arkadaşlarımın gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık neticesidir ki, bu gün bu rütbeyi ihraz eyledim. Bu babda en büyük medarı iftiharım 79’uncu fıkra ve muhterem, müteşebbis kumandanıdır. Tebrikâtı vakıanızdan dolayı teşekkürâtı saminânemin kabulünü rica ederim.

  Şimal Grubu Kumandanı Ferik Esat

  KUZEY GRUBU KOMUTANLIĞINA

  Düşman, gece yarısından başlayarak topçuyla şiddetle ateş altına aldığı 18’inci ve 27’nci Alay cephelerine şimdi (saat 04.30’da) hücum eylemişse de Tanrının yardımıyla ağır zayiat verdirilerek hücumunun sonuçsuz bırakılmış olduğu arz olunur.

  19’uncu Tümen Komutanı
  Albay Mustafa Kemal


  ALAY 14 TABUR 1 KUMANDANLIĞINA

  İki bölüğü orada bırakıp diğer iki bölüğü bizzat Kumandanız altına alarak serian Conkbayırı’na ve düşmanın hiç bir ateş tesirine bakmaksızın en kısa yoldan hareket edip Conkbayırı’nı tutunuz.

  Fırka 19 Kumandanı M. Kemal

  ALA Y 18 KUMANDANLIĞINA

  180 rakamlı tepede ihtiyat mahallinde bulundurulan 11’inci Bölükten dahi ihtiyat makamında istifade eden mezkur bölüğü icabı hale göre sevk edersiniz-

  Fırka 19 Kumandanı M. Kemal

  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Alay 72 Kumandanlığından alınan rapor aynen takdim kılınmıştır. Alay 14 tabur 1’den evvelce iki bölük Şahin Sırt istikametine gönderilmiştir. Şimdi dahi diğer iki bölüğü Conkbayırı ‘na sevk ettiğimi arzederim.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  ALA T 72 KUMANDANLIĞINA

  Şimdi gönderdiğiniz rapor vaziyeti iyi tarif ve tavzih etmiyor. Haritaya nazaran ve bir kroki üzerinde son vaziyetin iraesi ile serian gönderilmesi muktezidir.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Birinci taburumuzun iki bölüğü tarafından Conkbayırı tutulmuş ve mevzi alınmıştır. Alay 14’den giden tabur veya bölükler hakkında aldığım raporda bir sarahat yoktur. Şahin Sırtı gerisine çekilen düşmana orada müessir ateş icra edilmekte olduğu bildiriliyor. Kemikli Burnu iskelelerinde safainin biri tahrip edilmiştir, düşman Mahmuz Sırt gerisinde, Çatlak Derede, Halit Rıza Tepe gerisinde, Şahin Sırtta küme küme dağınık bulunuyor. Yalnız topçu ateşi ile icra-i tesir lâzimeden görülüyor.

  Fırka 19 kumandanı
  Miralay M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Alay 72’den vurud eden rapor aynen takdim kılınmıştır.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  FIRKA KUMANDANLIĞINA

  9 numaralı siperimiz kamilen denecek derecede tahribata uğramış, kısmi azamisi yıkılmıştır. 9 numaralı siperin sağında temdit olunan kısımda şehit ve yaralının epeyce bir miktara baliğ olduğu, düşmanın bilhassa oraya tespit ve tevcih ettiği iki metruk muttasilen idamesinde alınamadığı, yandan ve yaylım ateşi ile pek fena bir halde askerimizi hırpaladığı, mitralyö’z için orada mevki bulunmadığından bilzarur tek tüfeği Düztepeye mevzi almak üzere gönderdim. Düşmanın şimdiki mitralyöz mevzilerine cebel topu konacak olursa vahametin ziyadeleşeceği maruzdur.

  Alay 72 Kumandanı
  Binbaşı
  Mehmet Münir


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Sureti mahsusada vaziyeti anlamak üzere Fırkaya mülhak Hayri efendinin raporu aynen arzolunur.

  1. Tahkimat ile meşgul olan düşman Conkbayırı’na 2,5 Km. mesafededir.

  2. Alay 14 Tabur Ti buraya Conkbayırı’na getirdim.

  3. Alay 25’ten iki tabur da Conkbayırı’nı tutmak üzere geliyor. Aynı zamanda burada bulunan Alay 64, Fırka 9 Kumandanının emri ile Kocaçimen ‘e yaklaştırılıyor. Cebel topçu takımı, Geyikli istikametinde, tahkimatla meşgul olan düşmanı ateş altına almıştır.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  FIRKA 9 KUMANDANLIĞINA

  Conkbayırı’na gönderdiğim Alay 14 tabur 1 ile Alay 72’den iki bölüğün emri âliniz altına girip girmediği ve Conkbayırı karibindeki vaziyeti henüz öğrenemedim. Fırka 19 cephesinde düşmanın şiddetli bombardımanından başka tazyiki yoktur.

  Fırka 19 kumandanı
  Miralay M. Kemal


  ALAY 11 TABUR 1 KUMANDANLIĞINA

  Conkbayırı’nda düşmanın taarruz icra eylediği haber alınmıştır.

  Conkbayırı’nda Fırka 9 kıtaatı ile irtibat tesis edilmesi emrolunduğuna nazaran bu irtibatın sureti tesis ve o cephede istihsal kılınan malumat hakkında şimdi bir rapor gönderiniz. İrtibat tesis edilmemiş ise hemen bir zabit kumandasında birkaç neferi en kestirme yoldan Conkbayırı’na gönderip vaziyet hakkında edinilecek malumatı bana gönderiniz-

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  FIRKA EMRİ

  1. Düşmanın tekrar cephemize hücuma kalkmaya hazırlanmakta olduğu anlaşılmıştır.

  2. Düşman, siperleri önündeki tel örgülerin bir kısmını kaldırmış, bir kısmını da gevşettiği görülmüştür.

  3. Evvelki hücumlar gibi bu muhtemel hücumu da tard edeceğimizden eminin.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  istihkâm bölükleri kumandanlığından alınan rapor bervecizir arz olunur.

  1. Düşman Şakin Tepedeki evvelce istihkâm bölükleri tarafından işar edilen mevkii işgal ettiysede, tarafımızdan edinilen ateşe mukavemet edemeyerek siperleri terkle garba doğru firar ediyor. Ateşle takip edilmektedir.

  2. Emriniz veçhile Düz Tepe’nin garbındaki tahkimat kale bölüğü ile işgal edilip sağında Alay 25, solunda Alay 72 vardır. İrtibat tesis edilmiştir.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  FIRKA 9 KUMANDANLIĞIMA

  Şahin Sırtın üzerinde ve bizim evvelce kazandığımız siperlerde barınamayarak Şahin Sırtın şimaline çekilen düşman askerinin, bir takım gizli yollardan sahile sarkmakta olduğu ve Alay 25 tarafından takip edildiği, Düz Tepe civarında bulunan Alay 72 kumandanının raporundan anlaşılmıştır. Şakin Sırttaki siperlerin işgali, Conkbayırı vaziyetini daha müsait bir surette temin edebilir mütalâasındayım.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ALA Y 18 KUMANDANLIĞINA

  1. Tabur ihtiyatları mümkün olduğu kadar birinci hattı çok teksif edecek ve mütebaki kuvvet birinci hat yakınında bulundurulacaktır.

  2. Alay ihtiyatı şimdiden ikinci hat siperleri “17 numaralı siper, Ortasırtı ittisal mahalline kadar” işgal etmeli, icabında buradan birinci hattı ateşiyle himaye etmelidir.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  İstihkâm Tabur 3, Bölük 4. Kumandanlığına

  Kale İstihkâm Bölüğü sağda, Bölük 4 solda olmak üzere Orta Sırtı işgal edecektir. Kale bölüğünün sağ cenahı 17 numaralı sipere “Alay 27’ye inen yol methalinde” yakın mahalde bulunacaktır. Bölükler burada mahfuz duracak ve icabında Alay 27cephesini ateşi ile himaye edeceklerdir.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  FIRKA EMRİ

  1. Düşman gece yansından itibaren fecre kadar şiddetli topçu ateşi ile lağımlar infilakı ile fırkamızın umumi cephesine isal eylediği hücumu bugün erkenden iki defa icra eylemiş ise de kıtamızın kahramana müdafaalara ve topçumuzun muvaffakiyetli ateşi ile düşman hücumu telafat-ı külliye ile imha edilmiştir. Bütün kıtaat kumandan ve zabitle efradını tebrik ederim ve kendilerinden emin olduğum daha büyük kahramanı harekâtı isal edecekleri, aynı veçhile bugün de düşmanın Conkba-yırı’nı tutması ve bazıları yetişerek ilk hamlede mene muvaffak olan Alay 72 Tabur 1 Kumandanı Arif efendinin keşif kolları ile keşfedecektir.

  2. Topçu, Merkez Tepe, Yüksek Sırtı icabı halinde hemen ateş altına alacak veçhile hazır bulunacaktır.

  3. Alay 11, Tabur 1 Bölük 4 İstihkâm, şimdi bulunduktan Düz Tepe merkezdeki derede emir aldığında hazır bulunacaktır. Bu kıtaların aynı zamanda sağ cenahımızdaki Fırka 9 kıtaatı ile tesisi irtibat eylemeleri lazımdır.

  4. Ben “180 R. T. “ cenahında topçu mevziîndeyim.

  5. Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  Haşiye:
  Cephe kolu yüzbaşısı Ömer Efendinin kumandansında Çatal Dere’de sıhhiye Bölüğü, evvelki mevkiinde Uzundere-de bugünkü şühedayı henüz defin etmeyen kıtaata geceleyin herhalde defnedilmelidir.

  5. Fırka 19 Kumandanı
  Miralay M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞIMA

  1. Fırka cephesi vaziyetinde bir tebeddülat yoktur.

  2. Düşmanın gündüzün “S” siperlerinde dahi bazı tel örgülerini kaldırdığım, bazılarını gevşettiği cihet yeni bir teşebbüste bulunması muhtemeldir. Buna nazaran tedabiri teyakküze ittihaz kılınmıştır.

  3. Fırka 9 ile ilk tesis-i irtibat edildiği maruzdur.

  4. Düz, Kanlı Sırta Alay 57’den gönderilen Tabur Ve lüzum kalmamış ise iadesi müsterhamdir.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Alay 57, Merkez Tepeye emrolunan hücum icra edilmek teşebbüsünde bulunmuş ise de düşmanın ateşleri karşısında ilerleyememiştir.

  Alay Kumandanı’na taarruzlardan sarfı nazar ile vaziyeti asliyeyi muhafaza etmesini emrettim.

  Düşmanın Sazlı Dere cihetinde bir teşebbüsü anlaşılmaktadır. Bu cihetle devamlı piyade ateşleri icra etmektedir ve bugün arzettiğim veçhile fırka ihtiyatı olarak iki bölük bulunduğundan, Alay 57’nin takviyesi için Alay 72’den tabur gönderdiğim, elde mevcut kuvvetin sağ cenaha gönderilmesini emreylediğim maruzdur.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ALA Y 72 KUMANDANLIĞINA

  1. Biraz evvel fırka cephesinde başlayan keşif ateşinin alayınızın cephesinde icra edildiği istihbar kalınmıştır. Cephenizde ne tarzda ve ne maksatla icra edilmiştir?

  2. Ağıl Dere mıntıkasında işitilmekte olan ateşlerin mahalle istikametlerinin takriben ne tarafta bulunduğunda tetkiki ve işarı matlubdur.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ALAY 14 TABUR 1 KUMANDANINA

  1. Düşmanın Fırka cephesine icra eylediği hücum akim bırakılmış ve telafati külliye verdirilmiştir.

  2. Düşmanın Şahin Sırt’ta harpettiği Alay 14 efradının geri çekildiklerini Alay 72 Kumandanı bildirmiştir.

  3. Derhal iki bölüğünüzü en kısa yoldan “Düztepe üzerinden Şahin Sırta tahrik ve mezkur sırtları düşmanın her türlü teşebbüsatına karşı müdafaa ediniz.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ALAY 72 KUMANDANINA

  Düşman bu gece Conkbayırı’na taarruza kıyam etmiş ise de, Alay 25 tarafından edilen kahramane müdafaa ve mukabele üzerine kısmı küllisi yere serilmiş olarak def ve tard olunduğu tebşir olunur. Muvaffakiyetin hemen şimdi umum zabitanla ve efrada tebliği ve bu münasebetle cephemizin teyakkuzunun tecdidi lâzımdır.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  İZZETTİN BEYE

  Bizim eski karargah istikametinde tahrik olunan alay, kumandamıza verilmiştir. Bunu istikbal ederek lüzumu gibi istimal ettiğimi, Alay 11’in taburuna kamilen imdada gitmesini emrettim.

  Fırka Kumandanı
  M. Kemal


  CEPHANE KUMANDANLIĞINA

  Alay 25’e sureti mümküne ile kafi miktarda cephanenin hemen şimdi Düztepe’de bulunan Fırka Erkânı Harp Reisi Binbaşı İzzettin Beyin emrine şevki muktezidir.
  M. Kemal

  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Conkbayırı 161”de bulunan kıtaat, cephanesizlikten şikayet ediyor. Bomba talep ediyorlar. Fırkadan bir miktar cephane ve bomba gönderildi. Mahaza bir cephane kolunun doğrudan doğruya Düz Tepe şarkına yaklaştırılması münasip olur. Fırkadan üç yüz bomba gönderildi. Daha 200 bomba ihtiyatta vardır. Mümkün ise miktarı kâfi bombanın icabında Conkbayırı’ndakilere de muavenet etmek üzere gönderilmesi maruzdur.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  FIRKA EMRİ

  1. Düşmanın Conkbayırı ‘na kadar yanaşan piyadeleri kahraman askerimizin, fedakâr zabitlerimizin himmeti ile, orada bulundurduğumuz bataryalarımızın faaliyeti ile, müftehiren bayırdan aşağı tard edilmiştir. Ağıldere içinde düşmanın firar etmekte olduğu görülüyor.

  2. Bu malumatı şimdi bilcümle efrada tebliğ ediniz. Düşmanın sağ cehanımızdaki ademi muvaffakiyetinin setri için cephenize gösterebileceği her türlü teşebbüsatın şimdiye kadar yaptığınız gibi yine müftehirane duçar edilebileceğine emin bulunduğumu tamin ediniz-

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  İZZETTİN BEYE

  Düşmanın müftehiren bayır aşağı indikleri gerek kolordu kumandan paşanın ifadesinden, gerek sağ cenah top Tabur Kumandanlığından alınan raporda bildiriliyor. Eğer bu vaziyet hakikaten bu merkezde ise oradaki ihtiyat taburuna, istihkâm bölüğü ile müttehiden ve mütekayyüz ve bizimle irtibatta bulunmasını bildirdikten sonra karargaha avdet edebilirsiniz.

  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  FIRKA EMRİ

  1. Anafartalar ve Ağıldere mıntıkasında düşmanla muharebe eden kuvvetlerimize Fırka 4,5 kuvvetimiz iltihak eylemiştir. Şimalden düşmanın hattı ricatine taarruz edilecektir. Conkbayırı ‘na karsı fırkamızın sağ cenahını temin eylemek üzere Alay Wilhak eylemiş ve Düz Tepe şimalinde bulunuyor.

  2. Düşman aleyhine olan neticeyi destres oluncaya kadar Fırkamızın bugüne kadar muhafaza ettiği şerefi ilan edecek surette metanet ve faaliyet göstereceğine eminim.

  19 Fırka Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  ŞİMAL GRUP KUMANDANLIĞINA

  Düşmanın Büyük Kemikli burnunun Cenup sahiline tekmil nakliye sefainini yanaştırıp asker ihraç etmekte olduğu, Alay 18 Kumandanından bildirilmekle berayı malumat arz olunur.
  Fırka 19 Kumandanı
  Miralay
  M. Kemal


  BEŞİNCİ ORDU KUMANDANLIĞINA

  Conkbayırı ve Şahintepe’de bulunan düşman tard edildi. Yeni Fırka cephesinde tebeddülat yoktur.
  Anafartalar Grubu Kumandanı
  Mustafa Kemal


  BEŞİNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA

  1. Bugün öğleden evvel saat 4.30 raddelerinde Sekizinci Fırka cephesinde yapılan hücum muvaffakiyetle hitam bulmuş ve düşman Conkbayırı’ndan tard ve teb’id olunmuş ve Şahintepe’nin mürtefi kısmı dahi zabt ve istirdad olunmuştur. Iğtinâm olunan esliha vesaire hakkında malumât-ı tâmme alınamadığından bunlar bilâhire arz edilecektir.

  2. Dördüncü Fıkradan On Dördüncü Alay ile Yedinci Fırkadan Yirmi Alayının İkinci Taburu müttehiden karşılarındaki Kayacıkderesi cenûb-ı garbi sırtlarına taarruz etmişler ve kısmen mezkûr derenin cenûb yamaçlarına çıkmışlardır.

  3. On ikinci Fırka mıntıkasında dün yapılan taarruzda düşman üç bini mütecaviz maktul bırakmış ve Otuz Dördüncü Alay tarafından iki makineli tüfenk iğtinâm olunmuştur. Bugün On İkinci Fırka sol cenahı karşısında bulunan düşman Otuz Dördüncü Alay Cehpesine taarruz etmiş ise de def edilmiştir. Fırka zaptolunan mevâziin tahkimi ile iştigal etmektedir. Kireçtepe’de bulunan düşman takriben iki tabur katar bir kuvvetle oradaki kıtaatımızın sağ cehahını ihata ederek taarruz etmek istemiş ise de bombalar ile def ve tenkil edilmiştir.

  4. Kıtaat zaptolunan mevazide tahkimatla bilhassa Conkbayırı’yla 161 rakamlı tepede birer nokta-i istinad vücuda getirmekle iştigal ediyor.

  Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal

  BEŞİNCİ ORDU KUMANDANLIĞI

  1. Yedinci Fırka Mıntıkasında düşman dün gece küçük bir kuvvetle Kabakkuyusu istikametinde hücum eylemiş ise de tard edilmiştir.

  2. Kireçtepe karşısında bulunan düşman sağ cenahında tahkimatla iştigal ediyor. Lalebaba civarında bir buçuk tabur kadar tahmin olunan bir kuvvet Pınartepe sırtı gerisinden gözüktüğü bir topçumuz tarafından ateşimizle dağıtıldı. Ve Kükürtlüpınar ağaçlıklarıyla Sülecek civarında kuvvetli keşif kollarımız düşmana baskın yaparak her iki taraftan ikişer esir ile avdet eyledikleri ve bu esirlerin ifade sinden düşmanın manen ve maddeten bozuk olduğu ve yiyecek fıkdanından mâ-a-dâ susuzluktan bileklerini ısırarak kanlarını emdikleri anlaşılmıştır.

  3. Umum cephemizde şâyân-ı arzu bir surette tahkimat yapılmakta ve düşmanın her türlü teşebbüsatına dair tedabir-i katiye ittihâz edilmekte bulunduğu maruzdur.

  Anafartalar Grubu Kumandanı
  Mustafa Kemal


  GRUP EMRİ

  “1. Grup cephesindeki düşmanın gerek stratejik amacını elde etmek, gerekse taktik durumundaki mahkumiyetten kurtulmak üzere şimdiki kuvvetlerini takviye ve taarruzzlarını yenilemesi olasılığı her an için vardır.
  2. Anafartalar Grubu, karşısındaki düşmanı sarsacak; amaç olarak, tüm denize dökmek üzere hareket edecektir.

  Komutan ve subaylarla erlerin söz götürmez olan fedakârlıklarıyla bu amacın elde edileceğinden eminim.

  4. Düşmana kesin darbenin vurulması için gerekli hazırlıkların yapılması ve tamamlanması sonuçlanıncaya kadar tümenler, şimdiki hatta kesinlikle elde tutacaklar ve düşmanın her türlü girişimlerini yok edecek, bir adım bile yer kazandırmayacaklardır.

  4. Bundan ötürü düşman durumu ve hareketlerini zamanında değerlendirmek ve süratli tedbir almak üzere gece ve gündüz keşif ve gözetleme görevi olağanüstü dikkat ve önemle yapılacak ve her an tetikte bulunulacaktır. Cephelerde düşmanla olan mesafenin yakınlığı oranında, ihtiyatların birinci hatta yakın bulundurulması hususunda komutanların dikkatini çekerim.

  Düşman topçusunun faaliyette bulunduğu zaman ve yerde, kıtaların daha ziyade uyanıklığa davet olunması gerektir.

  Cephelerde her ne biçim ve amaçla olursa olsun iki taraftan beklenenin dışında yapılacak topçu ve piyade ateşi, sormağa gerek kalmadan hemen bana bildirilecektir.

  5. Her tümen komutanı, komşu tümenlerle sıkı ilişki ve bağlantıda bulunacak; düşmanın kendi cephesine karşı yapacağı her girişim ve hareketten birbirlerini süratle haberdar edeceklerdir.

  Turşunköy’ü dolayında bulunan 9’uncu Tümen, 5’inci ve 72’inci Tümenlerle; Sivliköy’ü dolayında bulunan 6’ıncı Tümen, 72’inci Tümenle aralıksız bağlantıda bulunacak ve bu tümen cephelerine giden yollar, geceleri bile kolaylıkla hareket edebilmek üzere işaretlenecek, arazı hemen incelenecek ve kıta komutanlarınca da öğrenilmesi sağlanacaktır.

  6. Cephemizin takviyesi amacıyla aşağıdaki önemli noktalarda zaten yapılması kararlaştırılan direnecek noktaların bir an önce yapılması ve bitirilmesi gerektir:

  5’inci Tümen cephesinde : Kireçtepe’de

  72’nci Tümen cephesinde : Ismailoğlu Tepesi’nde

  7’nci Tümen cephesinde : Kayacıkağalı kuzeydoğusundaki sırtta

  4’üncü Tümen cephesinde : Asmalıdere’de (d) harfinin batısındaki sırtta

  8’inci Tümen cehpesinde : Conkbayırı ve 267 Rakımlıtepe’de

  7. Bu amaç için 5’inci Tümene yeniden 77’inci Tümenin İstihkâm Bölüğü; 72’nci Tümene, 2’nci Tümenin istihkâm Bölüğü gönderilmiştir. 8’inci Tümende iki istihkâm bölüğü mevcut olduğundan, gerekirse, bu bölüklerle 7’nci ve 4’üncü Tümenlerin İstihkâm Bölüklerine yardım yapılması Kocaçimen Bölge Komutanlığınca sağlanacaktır.

  8. Tümenler, kendi bölgelerindeki telefon hatlarının aralıksız olarak iyi durumda bulundurulmasına çalışacaklar ve hatların kopması halinde, hemen onarımlarına başlayacaklardır.”

  Anafartalar Grubu
  Kumandanı
  Miralay Mustafa Kemal


  5’İNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA


  “1. İngilizlerin Türk cephesi karşısında bulunan hatlarını bazı kıtalarla takviye ettiği görülmüştür. Bu gün yaptığım gözlemlere göre İngilizlerin zayiatı, çok fazladır.

  Buradaki İngiliz kuvvetinden bundan sonra, faalane bir hareket beklemiyorum.

  2. Bugün 12’nci, 9’uncu ve 7’inci Tümenlerin cephelerini dolaşarak yaptığım inceleme ve denetlemede aldığım tedbirleri ve emrettiğim değişiklikleri, bilgi edinmemiz için aşağıda sırayla arzediyorum.

  Ece Limanının korunmasına 12’inci Tümen cephesinden ve mevcudu 800 olan Bursa Jandarma Taburuyla 32’nci Alayın Vinci Taburunu ve 5’inci Tümen yanında kalmış olan Gelibolu Jandarma Taburunu, kişi olarak pek yetenekli olan Binbaşı Tahsin Bey ‘e verdim.

  726’ıncı Alayla, 9’uncu Tümenin tümünü takviye ettim, bu tümene, sağ kanadı Kanlıköprü Deresi (Hariç)—Azmak Deresi (Dahil) arasındaki İbrikçe ve İsmailoğlu Tepesinin bir sahra bataryasının 7’inci Tümen sağ kanat doğrultusuyla Mestantepe doğrultusunu ateş altına alabilecek surette tarafımdan seçilen mevzie yerleştirilmesini emrettim.

  Ismailoğlutepe bölgesinde bulunan 12’nci Tümenin 34’üncü Alayını, Bakababa çeşmesi kuzeyinde toplanıp 12’inci Tümenin genel ihtiyatını teşkil etmesi ve fakat gereğinde ibrikçe doğrultusunda 9’uncu Tümene yardım etmesi göreviyle 12’nci Tümen Komutanın emrine verdim. Bu tümenin sol kanadını, Kanlıköprü Deresi (Dahil) olmak üzere sınırlayıp kısalttım. Tümen komutanına, yarın sabaha kadar Bakababa dolayında karargâhını kurmasını emrettim.

  İngilizlerin taarruzu sırasında piyadelerimiz yetişinceye kadar avcı katlarımıza kadar dört nala giderek muharebeye katılan süvari alayını, muharebe hattından çıkarıp şimdilik Büyük Anafarta’da dinlenmeye bıraktım.

  Durum anlaşılıncaya kadar 6’ncı Tümeni, grup ihtiyatı olmak üzere Küçük Anafarta doğusunda bıraktım.

  7’nci Tümen cephesinde bazı düzeltmeler ve değişiklikler emrettim ki bunlar gelmelerine izin verdiğimiz hayri ve Zeki Beylerin gelişmeleriyle derhal uygulanacaktır.

  Her noktada arzunuz gereğince tahkimatla uğraşıldığını bizzat gördüm.

  Güney Grubu istihkâm Komutanına, önce İsmailoğlu bölgesinden işe başlamak üzere direnek noktaları seçmesi hakkında talimat verdim. “

  Anafartalar Grubu Komutanı
  Albay Mustafa Kemal


  5’İNCİ ORDU KUMANDANLIĞINA

  1. Vaziyette tebeddülat yoktur.

  2. Kolordu 2 mıntıkasında Fırka 11”den çıkarılan keşif kolları düşman tahkimatını ateşle işgal ve Fırka 9’dan çıkarılanlar da düşman keşif kolları ile müsademe etmiştir.

  3. Kolordu 15 mıntıkasında Fırka 7 Alay 20 min sağ cenahından çıkarılan kesif kollarımız düşman siperlerine 15 metreye kadar yaklaşarak siperlerin iki adım kadar ilerisinde aralıklı birer çifte nöbetçisi bulunduğunu görmüşler ve mezkûr alayın sol cenahına çıkarılan bir zabit keşif kolumuzda düşman siperlerine tekarrup etmiş isede siper önünde bağlanmış bir köpeğin düşmanı ikaz eylemesinden ateşe maruz kalmış ve ilerleyememiştir.

  4. Saat 4 evvelde düşman tarafından Fırka 6 mıntıkasında kayacık Ağılı noktayı istinadına birkaç obüs atılmış ve saat 4.30 evvelde düşman makineli tüfeği ile Fırka 8’in Sarıtarladaki mevazme ateş açmış ve bade kara ve deniz topçuları ile Şahin, Conk mıntıkasındaki mevazimizi fasılalı bir şekilde 15 dakika müddetle ateş altına almıştır.

  5. Saat 7.10 evvelde boş bir hastane gemisi Seddülbahir istikametinden Kemiklilere gelmiş, saat 7.20 evvelde dolu bir nakliye gemisi, Kemiklilerden Arıbumu istikametine hareket etmiştir. Mezkur vapurun güvertesinde 11 kadar haki elbiseli efrad görülebilmiştir.

  6. Suvla limanı ile Azmak önlerinde iki zırhlı, bir kruvazör, bir gambot, üç hastane gemisi, dört nakliye, 5 şilep mevcut olup, nakliyelerden ikisi şileplerden dördü boştur.

  7. Şimal ve Cenup Gruplarının vaziyetinde bir tebeddülat yoktur. Cenup Gru bunda düşmanın Kereviz deresinde 2.8.331 de topçularımız mesnet ateşine alınarak ehemmiyetli surette hasara uğramıştır. 2-3 günden beri mezkur grup topçuları tarafından düşmanın bomba mahakiki ve bataryaları ateş altına alındığı, halde düşman topçusunun cephane sarfiyatında hilafı mutadpek azaldığı görülmemiştir.

  Anafartalar Grubu
  Kumandanı M. Kemal

  3 Teşrinievvel 331
  Topçu 5. Alayın 1’inci bataryası Fırka 4’e iltihak etmek üzere bugün öğleden sonra saat 6.30’da Abdurrahman Bayırından tahrik edilmiş ve Orduya malumat verilmiştir.
  Sehitlerimize,gazilerimize,
  Dolayli - direk katilan tum atalarima
  Allah cc dan rahmet diliyorum!
  Konu mopsy tarafından (10-08-2016 Saat 02:35 PM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Çingeneler neden lanetli oldu?
  SMN Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 01-04-2017, 03:39 PM
 2. Erenin oluşumundan günümüze değin neler oldu
  SOSYALİST Tarafından Biyoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-05-2015, 09:34 AM
Yukarı Çık