Rivayet şu:
Abdülhalık Renda, Refik Saydam, Fevzi Çakmak, Kemal Gedeleç,
Celal Üner ve Nevzat Tandoğan imzalı 'protokol'de,
'Ebedi şef Atatürk Etnoğrafya Müzesi dahilinde muvakkaten yap-
tırılan medfene... 31 Mart 1939 Cuma günü saat 14.00'te konul-
muştur.'
yazıyormuş(!)
21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne konulduğuna inandırıldığı-
mız Atatürk'ün naaşı aradan geçen 4 ay içerisinde neredeydi der-
siniz?