Kimden : Alevi MİLLİYETÇİSİ
Kime : Grup: Şiî İran İslâm Cumhuriyeti
Tarih : 23.8.2009 12:26 (GMT +2:00)


Konu : ATATÜRK VE HUMEYNİ STRATEJİSİ KAZANACAK...


Faruk el Furkan,
Pir Gerçek Veli,
Alevibektaşşii Fakih,
Ve Mehdi Kızılbaşbuğtürk diyor ki:

...Irak'ın ve Suriye'nin siyasi yetkilileri zamanında hazret-i türk atatürk'e geldiler ve bizede yardım ediniz dediler?
...Yüce türk onlara sizde bizim gibi bağımsızlık mücadelesi verin kurtuluş savaşını başlatın,eğer başarırsanız daha sonra bir konfederasyon ile tekrar birleşir birşeyler yaparız?
...Nitekim atatürk'ün vasiyetinden de bu çıkmıştı?
...fakat kenan evren iran faktörü yüzünden bu vasiyeti yerine getirmedi?
...Oysa ki,atatürk bugünleride görmüştü?
...Ve bakınız ırak ve suriye belki bunu başaramadı ama iran başarmıştır?
...Atatürk yaşasaydı vede iran devrimine şahit olsaydı vallahi humeynî'nin alnından öperdi?
...işte gerçek budur? ? ?

* * *

...Amerika'nın ve israilin en büyük kabusu bu iki liderin başarısının stratejik ortaklığa dönüşmesidir?
...Ama en sonunda korktukları başlarına gelecektir?
...Ben siz duyarlı vatandaşlarıma burdan sesleniyorum?
...Mümkünse nerde olursa olsun,Atatürkle Humeyni'nin resmini yanyana getirin düşmanlarımız çatlasın? ? ?
...Atatürk aklımızsa Humeyni imanımız olsun? ? ?
...Ben yine üniversitelerimize ve liselerimize sesleniyorum?
...Normal müfredatı kaldırın? ? ?
...Geçici olarak askıya alın? ? ?
...Önemli bir durum söz konusudur? ? ?
...Yakında ortadoğu kıyamet-i armageddona dönüşecek? ? ?
...Bundan elbette nasibimizi alacağız? ? ?
...Ama şimdi strateji zamanı? ? ?
...Öğrencilerimizi mümkün mertebe stratejiye yönlendirmeliyiz? ? ?
...Stratejistler iş başına şimdi? ? ?
...Artık zaman kalmadı? ? ?
...Acilen bir seferberlik bile yapılması söz konusudur? ? ?
...Kıyamet öncesi bir sessizlik var? ? ?
...Bu hükümet amerikanın ve avrupanın kuklasıdır? ? ?
...Ne dış politika ne iç politika hepsinde zayıf hareket ediliyor? ? ?
...Onbir askerimizin başına çuval geçirildiği zaman bu hükümetin ne kadar beceriksiz ve ulusal onurdan yoksun olduğu anlaşılmıştır? ? ?
...Boynumuz bükülmüş milli onurumuz kırılmıştır? ? ?
...Bütün bunlar bizi yeni bir devrim dalgasına doğru sürüklemektedir? ? ?
...Atatürk orduyu bile gözden çıkarmış gençliğe emanet etmiştir cumhuriyeti? ? ?
...Ey atatürk gençliği sizin üzerinize ölü topraklarımı serpildi? ? ?
...Yürüyen cesetlermi oldunuz? ? ?
...Mevt-i natıkamısınız? ? ?
...İllede birinin başa geçip birşeyler yapmasını mı bekliyorsunuz? ? ?
...Bir euzü çekin silkinin? ? ?
...Humeyni demedimi ((ABD BÜYÜK ŞEYTANDIR? ? ?)) Gerçeğe Hu? ? ?
...Subaylarımızı inancından ve kültüründen uzaklaştırıp etkisiz hale getiren adam şimdi nerde? ? ?
...Kodesde elbette? ?
...TİMURLENK PERİNÇEK? ? ?
...Ne oldu perinçek bey hesaplarınız şimdi suyamı düştü? ? ?
...ÜTOPYALARINIZ YETERSİZ Mİ KALDI? ? ?
...Fethullahçılar bile uyandıda siz uyanamadız kemalizme? ? ?
...Fethullah Gülen baktı ki,ordu bizim ordumuz,camiler bizim camimiz,okullar bizim okullar,eee bizim bu ülkeye sızmamıza gerek yok ki,zaten bu ülke bizim? ? ?
...Yüzde doksan dokuzu müslüman? ? ?
...EEE sorun ne? ? ?
...İnatçılık inatçılık inatçılık? ? ?
...PERİNÇEKTE FETHULLAHTA KEÇİ GİBİ İNATÇI? ? ?
...Ama olan benim zavallı ülkeme oluyor? ? ?
...Sen gizli fethullahçı konturgerilla harekatı (ERGENEKON OPERASYONU) ne oldu şimdi? ? ?
...Başınız göğemi erdi? ? ?
...Harun yahya diyor ki,artık isterse masonlar bir parti kursun fark etmez? ? ?
...Niye kontrolü ele mi geçirdiniz? ? ?
...Bunlar sizin hep evhamlarınız? ? ?
...SENDE PERİNÇEKTE FETHULLAHTA DİĞERLERİDE ((BEYİNSİZSİNİZ)) ANLADINIZ MI? TUTKULU İDEALİSTSİNİZ HEPİNİZ? ? ?
...BEN SİZE YAPACAĞIMI BİLİYORUM DURUN HELE ZUHURUMUZ YAKINDIR? ? ?
...ALLAH BANA O İMKANI VERSİN SİZLERİ KENDİ ELİMLE TIMARHANEYE ATMAZSAM? ? ?
...Allah ne güzel din vermiş ne güzel akıl vermiş siz bunları dengeli kullanmayın dengesiz hareket edin...? ? ?
...HİÇ KUŞKUNUZ OLMASIN...MEHDİ BÖYLE SÖYLEDİ? ? ?

* * *

İran İslam inkılabı 1979 yılında zafere kavuştuğu günden itibaren dünya Müslümanlarını vahdet ve dayanışmaya çağırdı. İslam inkılabının Zişan rehberi imam Humeyni daima Müslümanları düşmanlar karşısında uyanık ve bilinçli davranmaya çağırıp, İslam aleminin vahdet içinde yaşamalarını istiyordu. Nitekim vahdet haftası da İmam Humeyni tarafından önerilip, kabul gördü. Bu plan uyarınca şii ve Sünni alimlerin peygamber efendimizin kutlu doğum günüyle ilgili iki değişik kavile inanmalarından ötürü 12 ila 17 Rebiülevvel günleri arasındaki süre vahdet haftası olarak ilan edildi. Vahdet haftasında Müslüman halk kitleleri, İslam dünyasının düşünürler, yöneticiler ve bilginleri, İslami vahdet ve İslam ümmeti birliği konusunda fikir teatisi yapıyorlar.

* * *

İmam Humeyni’nin vefatından sonra, onun seçkin halefi İmam Hamanei de müslümanlararası vahdet ve kardeşliğini haykırmaktadır. İmam Hamanei daima İslam dünyasının tefrika ve dağınıklıktan uzak durması ve Müslüman milletlerin birlik içinde yaşmaları gerektiğini tebliğ etmektedir. Nitekim İslam inkılabı rehberi hicri şemsi cari yeni yılda ve Nevruz mesajında, bu yılı milli birlik ve İslami insicam ve vahdet yılı olarak ilan etti.

* * *

İmam Hamanei Müslümanları, düşmanların tefrika silahına karşı birlik içinde mücadele etmeye, bilinçli ve uyanık davranmaya çağırdı.İslam inkılabı rehberinin İran milletinden beklediği şey, sultacı güçlerin baskı ve şantajlarına karşı vahdet içinde mücadele etmeleri ve onların tefrikacı ve saptırıcı propaganda kampanyalarına aldanmamalarıdır. İmam Hamanei bu konuşa şunları belirtiyor:

Düşmanlar psikolojik savaşlar ve sinsi çalışmalarıyla İran milleti arasında etnik, kavmi ve mezhebi ihtilaflar yaratmaya, çeşitli halk kesimleri ve eğilimler arasında bozgunculuk yapmaya ve milli birliği yok etmeye çalışıyorlar. Batılı medya grupları ve propaganda odakları, İslam ülkeleri arasında tefrika yaratmaya çalışıyorlar. İslam inkılabı rehberi İmam Hamenei, bu tehlike konusunda Müslümanları uyarıp, şöyle buyuruyor: İslam ümmeti adlı görkemli, tam teçhizatlı ve düzenli bir orduyu çeşitli gruplara ayırma, onları birbirinden korkutup çatıştırma hedefi güdülüyor. Bu komplo gerçekleşirse, artık İslam ümmeti adlı ordu işlerliğini kaybeder. İslam dünyası kendi yapısını yeniden gözden geçirmeli ve vahdet meselesini ciddiyetle düşünmelidir.

* * *

BALIKESİR HUTBESİ
ATATÜRK'ÜN PAŞA CAMİİNDE YAPTIĞI KONUŞMA
7 ŞUBAT 1923

Ey Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allahın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz efendimiz hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara dini gerçkleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Temel kanunu, hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kur'an'daki mânası açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunarı arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır.

* * *

Arkadaşlar; Cenabı Peygamber çalışmasında iki yere, iki eve sahip bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yolunda bulunduğumuz bu dakikada milletimize; milletimizin bugününe ve geleceğine ait hususları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni buna eriştiren Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu fırsat ile büyük bir sevab kazanacağımı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmasının gerekli olduğunu düşünmek yani konuşup tartışmak, danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihnini ayrı ayrı faaliyette bulunması zorunludur. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz ve bağımsızlığımız için, özellikle egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerinizi anlamak istiyorum. Milli amaçlar, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, milletin bütün kişilerinin arzularının, emellerinin sonuçlarından ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

* * *

Hutbeler hakkında sorulan sorudan anlıyorum ki, bugünkü hutbelerin şekli, milletimizin duygusal fikirleri ve lisanı ile medeni ihtiyaçlarıyla uygun görülmektedir. Efendiler, hutbe demek topluma hitabetmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur.

* * *

Hutbe denildiği zaman bundan birtakım kavram ve manalar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi söyleyen hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu mutlu dönemlerde hutbeyi kendisi söylerdi. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek, dört halifenin hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek Peygamberin, gerek dört halifenin söylediği şeyler o günün sorunlarıdır, o günün askeri, idâri, mâli ve siyasi, sosyal konularıdır. İslam toplumunun çoğalması ve İslam ülkeleri gerilemeye başlayınca, Cenabı Peygamber'in ve dört halifenin hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin söylemelerine imkân kalmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım kişileri memur etmişlerdir. Bunlar herhalde en büyük ve ileri gelen kişiler idi. Onlar camilerde ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için bir şart lâzımdı. O da milletin lideri olan kişinin halka doğruyu söylemesi, halkı dinlemesi ve halkı aldatmaması! Halkı genel durumdan haberdar etmek son derece önemlidir. Çünkü, her şey açık söylendiği zaman halkın beyni faaliyet halinde bulunacak iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir. Ancak millete ait olan işleri milletten gizli yaptılar. Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir lisanda olması ve onların da bugünün gereklerine ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, Halife ve Padişah sıfatını taşıyan despotların arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç halkın aydınlatılması ve ona yol gösterilmesidir, başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hatta bin yıl önceki hutbeleri okumak, insanları cahillik ve çağın gerisinde bırakmak demektir. Hatiplerin normal olarak halkın günlük kullandığı dil ile konuşmaları gereklidir. Geçen yıl Millet Meclisi'nde söylediğim bir nutukta demiştim ki 'Minberler halkın akılları, vicdanları için bir ilim irfan kaynağı, ışık kaynağı olmuştur.' Böyle olabilmek için minberlerde söylenecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, ilim ve fen gerçeklerine uygun olması lazımdır. Hutbeyi verenlerin siyasi olayları, sosyal ve medeni olayları hergün izlemeleri zorunludur. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış aşılamalar yapılmış olur. Bu nedenle, hutbeler tamamen Türkçe ve günün gereklerine uygun olmalıdır. Ve olacaktır.

* * *

Mehdî...son dakika? CANLI:

Atatürk diyor ki:

...Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir?

Humeyni diyor ki:

...İslamiyet özgürlük ve bağımsızlık isteyenlerin dinidir?

...Fark nedir?

...Gözünün üstünde kaş var?

...Gövdenin üstünde baş var?

...Seninle benim aramda fark var?

Mehdî Haber Ajansı ((*)) Mehdî Haber Ajansı

* * *

...tezkiye-i nefs (nefis teskiyesi) kitab-ı humeyni hakkında görüşümüzdür?

Alevibektaşşii Fakih 24-05-2009, 1129
...devrimci imam humeyninin bu çok kıymetli kitabını şu sıralar zevkle okumaktayım?
...oldukça dikkat çekici kısımlar var?
...en önemli vurgunun hakkı hak batılı batıl görme olduğunu kavradım? ..
...ancak benim anlıyamadığım bu kadar gerçekçi bir kişi nasıl olduda hacıbektaş,şah ismail,pir sultan ve atatürk gerçeğini algılıyamadı doğrusu çok şaşırdım?
...belki biliyordu zamanı değildi diyorum?
...imammehdi diyor ki,atatürk gerçeğin aşığı bir adamdı? o gerçek kendisinin aleyhinde olsa bile? humeynide öyleydi fakat nadir şahtan dolayı bir kopukluk oldu? onun yıktığı şahlık nadir şahın getirdiği münafık şahlıktı? şah ismailin ki,ise mümince bir şahlıktı?
...her neyse fazla sırrı faş etmemeli anladınız siz onu?
...demem o ki,ben bu kitabı şu kişilerin nefislerine inat okumasını istiyorum:fethullah gülen,adnan oktar,mehmet şevket eygü,ve ebubekir sifil? çünki,humeyniden nefret eden ehl-i nefs ve sevende ehl-i ruhtur vesselam?

...imza:

...gaybetten gelen adam?


Zikr-i hakikatimizdir...
______________________
Bakî Gerçekler Demine Hû,Dost Allah Eyvallah...
Gerçeğe Hû Mü'mine Yâ Alî Yâ Mehdî Sahib-î zaman...