Yıl 1934, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Ulus'ta dır. Bakan
ise Niğdeli Abidin ÖZMEN'dir.
Bakan, makamında çalışmaktadır. Kapı çalınır. Bakanın gür sesi:
'Giriniz!'
*ATATÜRK'ün yaverlerinden biri, yanında iki çocukla makama
girerler. Konuklara yer gösterir ve zarfı acar. ATATÜRK'TEN
gelen bir mektuptur bu: 'Bay Abidin ÖZMEN, Milli Eğitim
Bakanı...' Abidin ÖZMEN zarfı özenle acar ve mektubu dikkatle
okur:
'Yaver Beyle, size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu
çocukları, uygun göreceğiniz, bir liseye (parasız yatılı olarak)
kaydını yaptırın... '.
Bu, ATATÜRK'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir.
Bakan ÖZMEN, Orta Öğretim Genel Müdürü'nü çağırtır ve şu
direktifi verir: 'Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evrakını
alınız ve bu çocukların Haydarpaşa Lisesi'ne PARALI yatılı
olarak kaydını yaptırıp her ikisi için de üçer yıllık paralı
yatılı makbuzlarının 'Veli ve ödeyen hanesine ATATÜRK'ün ismini
yazdırarak bana getiriniz. ' der. Bakanın emri yerine
getirilmiştir. Abidin ÖZMEN de kısa bir mektup yazarak Yaver
Bey'le ATATÜRK'E yollar. Mektubun içeriği şöyle:

'Muhterem ATATÜRK, Yaver bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk
hakkında emirlerinizi aldım. Ancak, arkasında Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı ATATÜRK gibi biri
bulunduğu için; bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul
etmeme, hem yasalarımız, hem de mantığımız izin vermedi. Bu
nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpaşa
Lisesi'ne paralı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım. Çocukların
üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim
ediyorum... '

ATATÜRK bu mektup üzerine, devrin Başbakanı İsmet İnönü'ye
telefon ederek:
'Bak Senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı ' diyerek olayı
anlatmış. İnönü, Bakan'ı adına özür dilemek istemiş. ATATÜRK:
'Yok!' demiş 'Özür dileme. Çok memnun oldum. Keşke her devlet
adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse...!'
*' Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının
unutulup gitmesine gönlü razı olmayan Bakanın yeğeni yüksek
mimar H.Rahmi ÖZMEN 15.08.1985 günü bu mektubu gazeteci yazar
Vahap Okay'a iletir. O da 15.09.1985'te gazetesinde yayımlar.

İşte devlet böyle kurulur! Devlet böyle adamlarla yönetilir!

kaynak:Hakan UYSAL