Miras hangi durumlarda reddedilebilir?

Miras bırakanın bıraktığı miras borca batık olabilir. Bu gibi durumda miras bırakanın alacaklıları, kanuni mirasçılarına başvuracaktır. Kanuni mirasçılar, borcu ödeyemeyecek durumda iseler reddi miras davası açacaklardır.

Kanuni mirasçıların, ölümden itibaren 3 ay içerisinde reddi miras davası açmaları gerekir.

Bununla beraber bir takım özel yargıtay içtihatlarında borcun batık olduğu yaygın ise kanuni mirasçılar 1 yıl içerisinde de reddi miras davasını açabilmektedirler