Hukuken geçerliliği olan bir vasiyetname nasıl hazırlanır? Vasiyetnamenin olmadığı durumlarda miras kime kalır?

Hukuken geçerli bir vasiyetname hazırlamak istiyorsanız öncelikle yazılı olarak hazırlamanız gerekiyor.
Vasiyetname noter tarafından hazırlanır.
Miras bırakanın, yanında iki tanıkla beraber notere gitmesi gerekmektedir.
Noter tarafından hazırlanan vasiyetname miras bırakana okunacaktır.
Miras bırakan kendi de okuyabilir, noter tarafından da okunabilir.
Yazıyı iyice anladıktan sonra hazırlanan vasiyetnameyi imza altına alacaktır.
Diğer iki tanık ise miras bırakanın akli dengesinin yerinde olduğuna dair tanıklık edecektir.

Eğer noter tarafından hazırlanmış bir vasiyetname yoksa bu durumda ölüm halinde vasiyetname sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemesine gönderilerek zabıt altına alınacaktır.