HÜKÜMET, ekonomik yardıma ihtiyaç duyan kesimler ile engelliler, şehit yakınları ve gaziler için yeni haklar getiren düzenlemeleri ‘sosyal yardım paketi’ olarak Meclis’e sundu.

Medeni Kanun’daki “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür” hükmünü, muhtaç vatandaş yerine doğrudan devlet işletecek. Vakıf, yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi veya yaşlının yakınlarına ilişkin bilgileri toplayacak ve nafaka yükümlülerini defterdarlığa bildirecek. Nafaka yükümlülerinin ekonomik durumlarının tespiti için onayları aranmaksızın gelir ve mülkiyet durumları sorgulanacak. Mahkemelerce hükmedilecek nafaka miktarı defterdarlıkça akrabadan tahsil edilip ihtiyaç sahibine ödenecek.
Robin Hood Kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz?