… HAKİMLİĞİ'NE


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :

DOSYA NO :

YAKINAN :

VEKİLİ :

KONU : Şikayetimizin kabul edilerek icra müdürünün …/…/… tarihli kararının kaldırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Borçlunun müvekkilimize vermiş olduğu ve süresinde ödemediği, … tarihli ve … bedelli senedi …' nün … Esas sayılı dosyası ile icraya koymuş bulunmaktayız.

2-Takip kambiyo senetlerine mahsus takip olmasına ve borçluya 163 ödeme emri gönderilmesine karşılık, borçluya ../../.... tarihinde yapılan tebligatla birlikte borçlunun usule aykırı olarak İcra Müdürlüğüne yaptığı itiraz üzerine takip İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

3-İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir.

4-İcra müdürünün işlemini şikayet ediyor ve kaldırılmasına karar verilmesini istiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : İcra müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Yakınan Vekili

Av.