SGK'da alt sınır gelir ve aylıkları

İbrahim Işıklı

SGK'da alt sınır gelir ve aylıklarıAlt sınır gelir ve aylıklarına ilişkin düzenleme SGK'nın 2009/26 sayılı genelgede duyurulmuştur.

2009 yılında yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunan 4/(a) ve 4/(b) sigortalılarına 5510 sayılı kanunun geçici 2'nci maddesine göre aylık bağlanacaktır.

Aylık bağlama işlemi yapılırken kısmi aylıklara esas tam aylıklara sistemde geçerli olan alt sınır aylıkları uygulanmakla birlikte, kısmi aylıkların birleşmesinden oluşan ve talep yılı ocak ayı (2009/Ocak ayı) itibariyle hesaplanan yaşlılık aylığı için kanunda ayrıca bir alt sınır aylığı öngörülmediğinden, bulunan aylık ödenecektir.

"SGK'da alt sınır gelir ve aylıkları" başlıklı haberin tam metni için tıklayınız.