Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2009/139
Malulllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirimi