Alıntı Ribat´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
E aynı şeyi söylüyoruz işte.Biz izin hakkından bahsetmiyoruz ki.Ordaki ifade hafta tatilinin mesaiden sayılması gerektiği yönünde olduğu için yanlış diyorum.Neyse ya boşverin :))
Ben kendi bildiğim yöntemle öderim personelimin sigortasını maaşını,şimdiye kadar da herhangi bir sıkıntı olmadığına göre demekki yanlış yapmıyorum :))

Bugüne kadar siz çalışanlarınızı ''uyutmuşsunuz''
İşyerinizin ismini ve de adresinizi verirseniz, oraya gelip kısmi süreli iş sözleşmesi ile yanınızda çalışanları bilinçlendirmek isterim.

4857 sayılı İş Kanunu md. 46'ya göre, '' Bu kanuna giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimini içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir.''

63. madde haftalık 45 saatlik dilimi baz almış, üst sınır belirlemiştir. Bir alt sınır belirlemediğinden bu hüküm kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara da uygulanır.

46. maddeye göre hafta tatili ücreti sanki çalışmışcasına kişiye ödenir. Kısmi süreli çalışanlr için de emsal işçiye ORANLA ödeme yapılacağından, çalıştığı saate göre hafta tatiline hak kazandığı anda en az 24 saatlik dinlenme süresi de işçiye ödenecektir.Kısmi çalışanlar tatil ücretini hak etmeleri halinde, hak edilen bu ücretlerin sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi ve tatil ücretinin kazanıldığı günün sigortalı gün sayılması gerekeceği açıktır.

5510 sayılı kanun md. 80: ''..............Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.''