SSK günleri satılabilir mi?

Resul KURT
Okurumuz Jale Çiçek, bir çok kişinin merak ettiği bir şeyi soruyor. Okurumuz diyor ki; “Çok merak ettiğim iki konu var. Kayınvalidemin çeşitli tarihlerde 5-6 sene civarı toplam sigortalılık süresi varmış. Kendi emekliliğine yetmiyor. Bir başkasına devredebilme ya da günlerini satabilme olanağı gibi bir şey duymuş. Böyle ya da buna benzer bir uygulama var mı acaba?”

Gerçekten de kendi günleri yetmediği için prim günlerini eşine devretmek isteyenler olabiliyor. Ancak sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sigortalılık hakkından vazgeçilemeyeceği gibi, sigorta günleri başkasına da devredemez veya satamaz.

Yani prim gün sayısı emeklilik için yeterli olmayanların bu günleri başkasına satması ya da eşine, çocuğuna veya bir başka yakınına devretmesi kesinlikle mümkün değildir.

Ancak bazı durumlarda sigortalılar primleri iade alabilmektedir.

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 Sayılı Kanun’a göre ilk defa 4/(c) (memur) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya primleri iade edilmektedir.

Örneğin 65 yaşına gelmiş ama bu tarihe kadar toplam 725 gün prim ödenmiş olan bir sigortalı, talepte bulunması halinde primlerini toptan ödeme yoluyla iade alabilecektir. 4/a (SSK’lı) ve 4/c (memur) sigortalıları kendi adına bildirilen, 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilecektir.

Resul KURT
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com


kaynak