Resul KURT

info@resulkurt.com

Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku PortalıSSK hakkından vazgeçilebilir mi?

Çalıştığım iş yerimden maaşımı brüt olarak almaktayım. Devlete vatandaş olarak vergimi ödemekte hem fikirim. Yalnız SGK’ya ödediğim parayı ödememem söz konusu olabilir mi? SGK’ya ödediğim parayı özel şirketlere hayat+emeklilik+sağlık sigortası yaptırıp ödesem daha fazla hastane hizmeti ve daha fazla emekli maaşı alabilirim. Böyle bir hakkım yok mu? Umut Ahrazoğlu

5510 sayılı Kanuna göre, Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiler sigortalı olarak kabul edilmiştir.

Sigorta hak ve yükümlülükleri 4-1/a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlar.

İşverenler, 4-1/a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri, (istisnalar haricinde) sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacak, sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren başlayacak, dolayısıyla sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacak ve vazgeçilemeyecektir.

Özel sigorta şirketleri tarafından yapılan sağlık, hayat ve bireysel emeklilik sigortaları tamamlayıcı sigortalar olup, zorunlu sosyal sigortacılığın yerine ikame olunamaz.kaynak