Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 Toplam: 1
 1. #1
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  KIZ KULESİNE KARŞI
  Mesaj
  1.413
  Rep Gücü
  34628

  İflasın Ertelenmesi

  Şirketi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kişiler veya şirket tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya alacaklılarından biri tarafından bildirilen borca batıklık halinin mahkeme tarafından da tespit edilmesi halinde sermaye şirketinin veya kooperatifin doğrudan iflasına karar verilmesi gerekir.

  Borca batıklığı bildirilmiş ve mahkemece tespit edilmiş sermaye şirketi veya kooperatifin belli şartlar dahilinde iflas kararı verilmeden ertelenmesi de söz konusu olabilir.

  Bunun için:

  -Her iflasa tabi kişi bakımından iflasın ertelenmesi istenemez. İflasa tabi tüzel kişi olmalıdır. Bunlardan da sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından söz konusudur. Sermaye şirketleri yani Anonim ve Limited şirket

  -Borca batık olması gerekir. Borca batıklık; mevcudun borçlara yetmemesi halidir.

  -Borca batıklık mahkemeye bildirilmiş olmalı, mahkemece de tespit edilmiş olmalıdır. (Mahkemece borca batıklığın tespit edilmesi halinde iflas talep edilmese bile iflasa mahkeme karar verebilir. Ama ertelemeye karar verilebilmesi için bunun mutlaka talep edilmesi gerekir. Hatta iflas talep edilmeden, mahkemeden ilk önce erteleme talep edilirse bu halde borca batıklık halinin tespiti de zımnen talep edilmiş kabul edilir.)

  -Şirketi idare ve temsile yetkilendirilmiş kişiler veya şirketin alacaklıları tarafından mahkemeye bir iyileştirme raporu sunularak iflasın ertelenmesi talep edilmiş olmalıdır.

  -İyileştirme raporunun mahkemece ciddi ve inandırıcı bulunması gerekir. Bunun için mahkemeyi ikna edecek bütün belgelerin sunulması gerekir. Mahkemenin bu hususta takdir yetkisi bulunmaktadır.

  -Şirketinin alacaklılarının erteleme sonunda şuanki durumlarından daha kötü bir duruma gelmeyecekleri hususunda ciddi bir kanaat oluşmalıdır.

  İyileştirmeyi ciddi ve inandırıcı bulan mahkeme derhal erteleme kararı verir.
  Erteleme süresi azami 1 yıldır. Bu süre iyileştirme hali ve kayyımın vereceği raporlar dikkate alınarak mahkemece uzatılabilir. Uzatma süreleri toplam 4 yılı geçemez.
  Mahkeme erteleme kararını md.166/2 deki usulle ilan eder.
  Erteleme kararı veren mahkeme İİk md.179/a'ya göre şiketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için her türlü tedbiri alır.
  Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Dair Kanuna göre yapılan takiplerde dahil hiçbir takip erteleme süresince yapılamaz ve evvelce başlanmış olan takipler durur. Bunun istisnası rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte görülür. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe erteleme kararına rağmen girişilebilir, devam edilebilir. Ancak muhafaza tedbirleri alınamaz, satış yapılamaz.
  Görüldüğü gibi İflasın Ertelenmesi kurumu oldukça önemlidir. İflası ertelenen borçlu şirket çok büyük avantajlar elde eder. İflası ertelenen şirket alacaklıları ise bu süre boyunca hiçbir talepte bulunamazlar. Bu nedenle uygulamada mahkmeler bu hususu iyi araştırmalı alacaklıları zarara uğratabilecek kötü niyetli başvurulara müsama göstermemeli, borca batıklığı ve iyileştirme projesinin ciddiliğini iyi denetlemelidirler.

  EmiLy..
  Konu eмiLy tarafından (28-06-2009 Saat 12:38 PM ) değiştirilmiştir.

Yukarı Çık