Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu
eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan
fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve
radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek,
korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere
aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir

pdf Dosyasını indirmek icin tıklayın