Harita Gizlilik Dereceleri, 31 Ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan "Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği"ne göre tanımlanmış ve bu yönetmeliğe göre uygulanmaktadır.
TASNİF DIŞI: Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan, dağıtımı kısıtlı olmayan harita ve haritabilgileridir.
HİZMETE ÖZEL:
Bulundurdukları bilgi itibari ile gizli ya da özel olarak tasnif dışı edilen hususlardan başka konularda güvenlik işlemlerine ihtiyaç gösteren harita ve harita bilgileridir.

alıntıdır