1-Yırtarak Şekillendirme: Kâğıtların herhangi bir araç kullanılmadan el ile değişik şekillerde yırtılarak yapıştırılmasıdır. Bu tür çalışmalara "Kolâj”da denir. En önemli özelliği, kağıdın yapısındaki liflerin ortaya çıkması ve değişik görüntülerin elde edilmesidir.


2-Keserek Şekillendirme: Kâğıt, karton veya mukavvanın üzerine istenen şekiller çizilerek kesilir ve yapıştırma ile hoş bir görünüm elde edilebilir.


3-Yapıştırarak Şekillendirme: Kesilerek, yırtılarak hazırlanan kâğıt ya da karton gibi malzemeler uygun bir şekilde yapıştırılarak oluşturulan görünümdür.


4-Serbest Şekillendirme:
Çeşitli şekillerde kesilen, yırtılan parçaların bir arada kullanımı ile yapılan düzenlemedir.


Origaminin Eğitsel Faydaları…


• Origami her şeyden önce bir oyundur. Bu nedenle, zorunlu bir dersten çok, bir oyun olarak algılandığı için çocuklar açısından etkili bir eğitsel araçtır. Origami, tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yapılan işi estetik yönü de vardır. Çocuk başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmak, modeli izlemek ve verilen yönlendirmeleri dinlemek zorundadır. Böylece, origami çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğini de anlamasını sağlar.

• Origami kuralları olan bir faaliyet olduğu için çocuğa kurallara saygı göstermenin önemini kavratacak ve çocuğun kurallar çerçevesinde bir çalışmayı tamamlamasına olanak sağlayacaktır.

• Düz bir kâğıdı 3 boyutlu bir şekil haline getirmesi çocuğu hem görsel hem düşünsel olarak destekleyecek, çocukların mekânsal ve matematiksel ilişkiler hakkında deneyim kazanmalarına yardım edecektir.

• Japonya’da ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan bu sanatı öğrenen çocuklar çok kültürlülük hakkında yetişkinlerin yardımıyla farkındalık kazanabilirler.

Çünkü Origami figürlerinin çoğunda, Japon gömleği (yukata), Samuray şapkası, İspanyol kutu, dua eden Hintli, Viking gemisi gibi icat edildiği ülkeye ya da kültüre ait isimler kullanılmaktadır.

• Origami etkinlikleri dilin kullanımını gerektirir ve çocukların dil gelişimini destekleyici niteliktedir.

Origami etkinliği esnasında çocuk hem kendisini ifade etmek hem de karşısındaki dinlemek zorundadır. Çocuk origami öğrenirken dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve yanıt vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak gibi amaçlar için kullanır.

diyemediklerim.com