a. Tarama testleri
Bebeğin riskini belirler. Bebeğin problemi olduğunu kesin söyleyemez ancak ileri testlerin yapılması gerekeceğini gösterebilir. Yaş ve aile öyküsünden bağımsız tüm gebeler bu tarama testlerini seçebilirler.
• Ense kalınlığının ölçülmesi (anne kanında erken gebelik testi ile birlikte ya da değil)
• Anne kan testi
• Ultrasonografi

b. Prenatal tanı testleri
Bebekte bir problemin özellikle belirgin kromozom anomalisi olup olmadığını belirler. Ancak test sonucu normal olsa bile bebeğinizin başka problemleri olabilir.

Tanı yöntemleri şunlardır.
• Korionik vilüs örneklemesi
• Amniosentez
• Kordosentez
• Ultrasonografi

Bu testler ne zaman yapılır. Her test 8-10. gebelik haftasında başlayarak 20. gebelik haftası dahil belirli zamanda yapılır.

Prenatal testlerle rehberlik

Tarama veya tanı testi öncesi görüşme önerilmektedir.
Bu görüşmede şunlar tartışılır.
• Testler nasıl ve ne zaman yapılır
• Testlerin avantaj ve dezavantajları
• Testin bebeğe gösterdiği risk
• Sonucu aldıktan sonra size önerilecek diğer testler

Test öncesi hangi testi yaptıracağınıza görüşmede karar verebilir ve sizin ve bebeğiniz için en uygununu seçebilirsiniz. Prenatal tarama testi sonrası bebeğinizde artmış kromozom problem riski saptanırsa veya tanı testi sonrası bir problem tespit edilirse, görüşmede aşağıdakiler tartışılacaktır.

• Size ve ailenize test ne anlama geliyor
• Size sunabileceğimiz seçenekler
• İleri tetkik almayı düşünür müsünüz
• Yapacağınız hareketler
• Engellilere olan yaklaşımınız nedir
• Gebeliğin sonlanmasına yaklaşınız nedir

Korionik vilüs örneklemesi

Genellikle gebeliğin 11-13 haftaları arasında yapılır. Ultrason eşliğinde ince bir iğne karın duvarından plasentaya sokulur, çok az miktarda doku örneği alınır. Bazen karından plasentaya ulaşmak zordur ve vajen yoluyla yapılması gerekebilir. İşlem smear testi alınmasına benzer. İnce bir kateter rahimağzından plasentaya doğru ilerletilir. Bebek ve plasenta aynı hücrelerden gelmektedir dolayısıyla aynı kromozomları paylaşırlar. Test hata oranı 1/4000 den azdır.
Bu işlem sonrası düşük riski %0.5 (1/ 200)dir. Gebeliğin bu haftasında spontan düşük ihtimali %2 (1 / 50)dir.

Amniosentez

Genellikle 16-18 gebelik haftasında yapılır. Ultrason eşliğinde ince bir iğne karın duvarından bebeği çevreleyen amniotik sıvıya sokulur. Az miktarda sıvı çekilir. Amniotik sıvı bebek ve su kesesi zarı hücrelerini içerir. Kromozom testi 14 gün içinde sonuçlanır. Test hata oranı 1/ 10000den azdır.
Bu işlem sonrası düşük riski %0.33 (1/ 300)dür.

Ultrasonografi

• Tarama veya tanı testinde kullanılır
• Bebeğinizin sağlığını kontrol etmede kullanılır ve gebeliğin seyrinde sorun olmadığını takipde kullanılır
• Gebeliğinizin her döneminde yapılabilir
• Ultrason sonrası ileri testler gerekebilir
• Bebeğinize zararı yoktur

Neden ultrason yapılır?

• Sizin kaç haftalık gebe olduğunuzu belirlemek
• Plasentanın (bebeğin eşi, sonu) yerleşimini belirlemede
• Rahimde birden fazla bebeğin olup olmadığını belirlemek
• Bebeğin büyümesini ve fiziksel gelişimini değerlendirmek
• Komplikasyon olduğunda gebeliği kontrol etmek
• Daha önce yapılan incelemede şüphe olduğunda bebeğin gelişmesini değerlendirmek
• Ultrason ile tanı konabilecek durumun artmış riski olan bebekte kontrolünü yapmak
• Bebeğin artmış kromozom problemi riskinin olup olmadığını belirlemek
• Tanısal testler yapılırken bebeğin net görüntüsünü almak
• Bebekte anne serum testi sonrası artmış nöral defekt riski varsa bebeğin omurgasının gelişimini değerlendirmek

Ultrason ne zaman yapılır?

• Gebeliğin herhangi bir zamanında yapılabilir
• Gebeliğin zamanını belirlemek ve bebek sayısını belirlemek için 8-12. gebelik haftaları arası yapılmaktadır
• Ense kalınlığı tarama testi sırasında gebeliğin 11.5 ile 13.5 haftaları arasında yapılır
• Bebeğin fiziksel gelişimini değerlendirmek için en iyi zaman 18-20 gebelik haftalarıdır.

Bebek.com | Türkiyenin en büyük bebek ve anne sağlığı sitesi